Categorii

Sărbătoarea Botezului Domnului: În apele Iordanului

Botezul-DomnuluiCeea ce împiedică învăţătura lui Isus ca să se lase redusă la înţelepciune a vieţii, model etic sau ideologie este însăşi existenţa sa, care vorbeşte mai mult decât cuvintele sale. Dacă Isus n-ar fi împlinit drumul său pământesc cu moartea şi învierea probabil că nici măcar n-ar fi fost amintit. Aşadar, spre acest apogeu este îndreptată toată viaţa sa, care se inaugurează public cu un gest atestat de toată tradiţia evanghelică: botezul primit de la Ioan Botezătorul în râul Iordan (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; In 1,31-34). Pentru comunităţile creştine desigur că nu a fost simplu să apere acest episod, dată fiind impresia pe care putea s-o provoace: oare Isus a avut nevoie să se purifice de păcate? În realitate, motivele gestului şi ale relatării sale sunt variate.

În primul rând, este vorba despre prima mare decizie a lui Isus, care trece de la stabilitate la itineranţă, de la ascunderea din Nazaret la cufundarea în destinul comun al poporului său, care aşteaptă noua intervenţie a lui Dumnezeu. Totuşi, împărtăşirea iniţială a perspectivei penitenţiale a Botezătorului recunoscut ca profet escatologic, din care trebuie luată vestirea (Mt 3,15), sigilată de ritul baptismal, lasă spaţiu unei schimbări de tendinţă din partea lui Isus – mielul care ia asupra sa păcatele lumii (In 1,29).

Din ceea ce relatează evangheliile cu privire la predica şi la activitatea lui Isus se evidenţiază imaginea diferită a lui Dumnezeu faţă de aceea a lui Ioan. Apare cu claritate că Dumnezeul lui Isus nu suspendă judecata sa drastică, nici nu condiţionează iertarea sa în virtutea respectării Torei sau a cultului lui Israel. Dumnezeu este dispus la o nouă intervenţie de mântuire, care încă de acum este disponibilă în însăşi persoana lui Isus – Fiul trimis de Stăpânul viei, după toţi mesagerii săi (Mc 12,1-12).

În afară de asta, pentru evanghelişti este esenţial să relateze investitura mesianică pe care Isus o primeşte de la Tatăl şi de la Duhul Sfânt în apele Iordanului. De fapt, în evenimentul de la Iordan se împletesc trei acţiuni fundamentale: aceea a lui Isus, care în umilinţă se prezintă solidar cu Israelul; aceea a Botezătorului, care-l primeşte, îl recunoaşte şi îl arată ca acela care este mai mare; aceea a Tatălui şi a Duhului, care cu glas puternic şi coborâre uşoară de sus, îl consacră „Mesia” trimis la Israel.

De Maurizio Gronchi

(După L’Osservatore Romano, 10 ianuarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.