Categorii

Regina Coeli (1.05.2016)

Angelus-01052016Iubiți frați și surori, bună ziua!

Evanghelia de astăzi ne duce din nou în cenacol. În timpul Ultimei Cine, înainte de a înfrunta pătimirea şi moartea pe cruce, Isus le promite apostolilor darul Duhului Sfânt, care va avea misiunea de a învăţa şi de a aminti cuvintele sale comunităţii discipolilor. O spune Isus însuşi: „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu” (In 14,26). A învăţa şi a aminti. Şi asta e ceea ce face Duhul Sfânt în inimile noastre.

În momentul în care urmează să se întoarcă la Tatăl, Isus prevesteşte venirea Duhului care înainte de toate îi va învăţa pe discipoli să înţeleagă tot mai deplin Evanghelia, să o primească în existenţa lor şi să o facă vie şi activă cu mărturia. În timp ce urmează să încredinţeze apostolilor – care înseamnă întocmai „trimişi” – misiunea de a duce vestea Evangheliei în toată lumea, Isus promite că nu vor rămâne singuri: va fi cu ei Duhul Sfânt, Mângâietorul, care va sta alături de ei, mai mult, va fi în ei, pentru a-i apăra şi a-i susţine. Isus se întoarce la Tatăl dar continuă să-i însoţească şi să-i înveţe pe discipolii săi prin darul Duhului Sfânt.

Al doilea aspect al misiunii Duhului Sfânt constă în a-i ajuta pe apostoli să-şi amintească de cuvintele lui Isus. Duhul are misiunea de a trezi amintirea, de a aminti cuvintele lui Isus. Învăţătorul divin a comunicat deja tot ceea ce intenţiona să încredinţeze apostolilor: cu El, Cuvânt întrupat, revelaţia este completă. Duhul va aminti învăţăturile lui Isus în diferitele circumstanţe concrete ale vieţii, pentru a le putea pune în practică. Este tocmai ceea ce se întâmplă în Biserică şi astăzi, condusă de lumina şi de forţa Duhului Sfânt, pentru ca să poată duce la toţi darul mântuirii, adică iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. De exemplu, când voi citiţi în fiecare zi – aşa cum v-am sfătuit – un text, un pasaj din Evanghelie, să cereţi Duhului Sfânt: „Fie ca eu să înţeleg şi să-mi amintesc de aceste cuvinte ale lui Isus”. Şi apoi să citiţi textul, în fiecare zi… Dar mai întâi acea rugăciune către Duhul, care este în inima noastră: „Fie ca eu să-mi amintesc şi să înţeleg”.

Noi nu suntem singuri: Isus este aproape de noi, în mijlocul nostru, înlăuntrul nostru! Noua sa prezenţă în istorie are loc prin darul Duhului Sfânt, prin intermediul căruia este posibil să instaurăm un raport viu cu El, Răstignitul Înviat. Duhul, revărsat în noi cu sacramentele Botezului şi Mirului, acţionează în viaţa noastră. El ne conduce în modul de a gândi, de a acţiona, de a distinge ce anume este bine şi ce anume este rău; ne ajută să practicăm caritatea lui Isus, dăruirea sa pentru alţii, în special pentru cei mai nevoiaşi.

Nu suntem singuri! Şi semnul prezenţei Duhului Sfânt este şi pacea pe care Isus o dăruieşte discipolilor săi: „Vă dau pacea mea” (v. 27). Ea este diferită de aceea pe care oamenii şi-o urează sau încearcă s-o realizeze. Pacea lui Isus provine din victoria asupra păcatului, asupra egoismului care ne împiedică să ne iubim ca fraţi. Este dar al lui Dumnezeu şi semn al prezenţei sale. Fiecare discipol, chemat astăzi să-l urmeze pe Isus purtând crucea, primeşte în el pacea Răstignitului Înviat având certitudinea victoriei sale şi aşteptând venirea sa definitivă.

Fecioara Maria să ne ajute să-l primim cu docilitate pe Duhul Sfânt ca Învăţător interior şi ca Amintire vie a lui Cristos pe drumul zilnic.

______________________________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori,

Gândul meu cordial se îndreaptă spre fraţii noştri din Bisericile din Orient care celebrează astăzi Paştele. Domnul înviat să aducă tuturor darurile luminii sale şi ale păcii sale. Christos anesti!

Primesc cu durere profundă ştirile dramatice care provin din Siria, referitoare la spirala de violenţă care continuă să agraveze situaţia umanitară deja disperată a ţării, îndeosebi în oraşul Alep, şi să secere victime nevinovate, chiar printre copii, bolnavi şi care cu mare jertfă sunt angajaţi să acorde ajutor aproapelui. Îndemn toate părţile implicate în conflict să respecte încetarea ostilităţilor şi să întărească dialogul în desfăşurare, singurul drum care conduce la pace.

Se deschide mâine la Roma conferinţa internaţională cu tema „Dezvoltarea sustenabilă şi formele cele mai vulnerabile de muncă”. Doresc ca evenimentul să poată sensibiliza autorităţile, instituţiile politice şi economice şi societatea civilă, pentru ca să se promoveze un model de dezvoltare care să ţină cont de demnitatea umană, respectând pe deplin normativele despre muncă şi despre mediu.

Vă salut pe voi, pelerini veniţi din Italia şi din alte ţări. Îndeosebi, salut pe credincioşii din Madrid, Barcelona şi Varşovia, precum şi Comunitatea Abraham angajată în proiecte de evanghelizare în Europa, pe pelerinii din Olgiate Comasco, Bagnolo Mella şi candidaţii la Mir din Castelli Calepio.

Salut Asociaţia „Meter”, care de atâţia ani luptă împotriva oricărei forme de abuz asupra minorilor. Aceasta este o tragedie! Nu trebuie să tolerăm abuzurile asupra minorilor! Trebuie să-i apărăm pe minori şi trebuie să-i pedepsim sever pe abuzatori. Mulţumesc pentru angajarea voastră şi continuaţi cu curaj în această muncă.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.