Categorii

Proceduri mai riguroase pentru examinare medicală a minunilor

vatican-minuniSfântul Scaun a aprobat un nou regulament care fixează proceduri mai riguroase pentru examinarea minunilor din partea comisiei medicale a Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor. Printre noutăţi, majoritate calificată, număr limitat de reexaminări în caz de respingere şi plăţi numai prin transfer bancar.

Textul, aprobat de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin prin mandat pontifical la 24 august şi publicat astăzi sub semnătura cardinalului Angelo Amato, prefect al Dicasterului vatican responsabil cu beatificările şi canonizările, „în afară de adaptarea lingvistică şi procedurală”, introduce „câteva noutăţi”, explică arhiepiscopul Marcello Bartolucci, secretar al Congregaţiei Cauzelor Sfinţilor, într-o notă difuzată de Sala de Presă vaticană.

Printre aceste noutăţi, „majoritatea calificată, pentru a trece ad ulteriora, în examinarea unei presupuse minuni este de cel puţin 5/7 sau 4/6”, acolo unde în trecut majoritatea era simplă şi, în practică, deja sub Benedict al XVI-lea se trecuse la majoritatea calificată. În afară de asta, „cazul nu poate să fie reexaminat mai mult de 3 ori”, în timp ce anterior se mergea mai departe, „pentru reexaminarea presupusei minuni se cere o Comisie cu noi membri”, în timp ce în trecut aceeaşi comisie reexamina acelaşi caz respins anterior sau lăsat suspendat, şi „funcţia preşedintelui Comisiei poate să aibă numai o reconfirmare (5 ani plus alţi 5)”. De asemenea, „sunt ţinuţi la secret toţi cei care tratează presupusa minune (promotori ai cauzei, tribunalul, postulatorii, experţii, oficialii Dicasterului)”. Şi dacă în trecut plăţile putea să aibă loc şi brevi manu, „onorariile pentru experţi vor fi dat numai prin transfer bancar”. Din ceea ce se practică în Vatican, tariful roman prevede, de exemplu, plata de 500 de euro pentru fiecare dintre cei doi experţi ai examinării medicale preliminare şi un total de 3760 de euro pentru cei şapte membri ai comisiei medicale.

„Minunea, cerută pentru beatificarea venerabililor slujitori ai lui Dumnezeu şi pentru canonizarea fericiţilor, a fost mereu examinată cu maxima rigoare”, subliniază la primul paragraf regulamentul, care trasează apoi o scurtă istorie a prezenţei unui organism medical specializat în examinarea vindecărilor miraculoase atribuite mijlocirii unui candidat la cinstea altarelor: recurgerea la experţi medicali dăinuie din epoca medievală, o primă listă specifică este din 1743 (Benedict al XIV-lea), o comisie medicală şi un consiliu medical distinct în 1948 (Pius al XII-lea), cele două organisme au fost unificate într-o Comisie medicală în 1959 (Ioan al XXIII-lea) şi Paul al VI-lea prima dată în 1969 şi a doua oară în 1976 a promovat o revizuire a normelor regulamentului. Tocmai din textul ultimei revizuiri a Papei Montini, care dăinuie din 23 aprilie 1976, se inspiră, actualizându-l, regulamentul publicat astăzi. Care, se citeşte în text, are loc după ce „promulgarea constituţiei apostolice Divinus perfectionis Magister a lui Ioan Paul al II-lea, la 25 ianuarie 1983, şi experienţa din ultimii ani din partea acestei Congregaţii au evidenţiat necesitatea de a actualiza din nou regulamentul Comisiei medicale”. Lucrările pentru elaborarea acestui nou regulament au început în septembrie 2015.

Noul regulament, care nu are valoare retroactivă anulantă asupra beatificărilor şi canonizărilor pronunţate în trecut, nici nu are legătură directă cu unele defecţiuni reieşite în instruirea reformei Curiei voită de Papa Francisc, şi apoi reieşite cu furtul de documente rezervate (vatileaks), se inserează în cadrul unei revizuiri mai ample a regulamentului general al Congregaţiei care este încă în desfăşurare.

Finalitatea regulamentului publicat astăzi de Vatican „nu poate fi decât binele cauzelor, care nu pot niciodată să facă abstracţie de adevărul istoric şi ştiinţific al presupuselor minuni”, afirmă monseniorul Bartolucci. „După cum este necesar ca dovezile juridice să fie complete, convergente şi credibile, tot aşa este necesar ca studierea lor să fie efectuată cu seninătate, obiectivitate şi competenţă sigură din partea experţilor medicali foarte specializaţi şi, apoi, la un nivel diferit, de congresul consultanţilor teologi şi de sesiunea cardinalilor şi episcopilor pentru a ajunge, în sfârşit, la aprobarea determinantă a Sfântului Părinte, care are competenţa exclusivă de a recunoaşte un eveniment extraordinar ca adevărată minune”.

De Iacopo Scaramuzzi

(După Vatican Insider, 23 septembrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.