Categorii

Primaţii anglicani la Londra pentru a evita schisma

Primat-anglicanLumea anglicană trăieşte o veghe foarte caldă în aceste ore: de fapt, de luni sunt aşteptaţi cei 38 de primaţi ai Bisericilor care în lume aderă la Comuniunea anglicană pentru adunarea lor, prima convocată de Justin Welby de când în 2013 a devenit arhiepiscop de Canterbury.

Întâlnirea nu este deloc de rit: Adunarea primaţilor este un organism care a fost instituit la sfârşitul anilor Şaizeci de arhiepiscopul de atunci de Canterbury Donald Coggan. În teorie ar trebui să se reunească la fiecare trei ani, însă ultima s-a desfăşurat în ianuarie 2011 la Dublin şi – în realitate – deja aceea a fost o întâlnire înjumătăţită: de fapt, au participat numai 23 din cele 38 de provincii anglicane. Şi a fost semnalul cel mai evident al despicării create la jumătatea anilor 2000, ca urmare a alegerii Bisericii episcopaliene din Statele Unite şi a Bisericii anglicane din Canada de a trece la hirotonirea unui episcop în mod declarat gay şi la binecuvântarea căsătoriilor homosexuale.

Cei care n-au mers la Adunarea convocată în 2011 de arhiepiscopul de atunci de Canterbury Rowan Wiliams au fost mai ales Bisericile din aşa-numitul Global South, sudul lumii, unde se concentrează astăzi cea mai mare parte dintre cei 85 de milioane de credincioşi care aderă la Comuniunea anglicană. Din 2008 aceste Biserici s-au organizat şi într-un propriu organism oficial, GAFCON (Global Anglican Future Conference), la care aderă primaţii din Kenya, Nigeria, Uganda, Sud Sudan, Congo, Ruanda, cel din provincia anglicană din America de Sud şi Anglican Church of North America în care s-au adunat comunităţile anglicane din Statele Unite şi din Canada care nu se mai recunosc în cele două denominaţiuni locale oficiale.

A convoca o nouă Adunare a primaţilor a fost o provocare angajantă pentru Justin Welby: înainte de a face asta a vizitat una câte una toate Bisericile care aderă la Comuniunea anglicană şi în această vară şi-a asigurat singular de la fiecare primat adeziunea la întâlnire. În afară de asta, a făcut un pas care a făcut ca aripa liberală a lumii anglicane să strâmbe din nas: l-a invitat şi pe Foley Beach, arhiepiscopul lui Anglican Church of North America ce aderă la GAFCON deşi noua provincie nu este în mod formal parte a Comuniunii anglicane.

„Diferenţa dintre societăţile şi culturile noastre, împreună cu viteza schimbării culturale în mare parte din emisfera de nord a lumii, ne duce la tentaţia de a ne diviza ca şi creştini – a scris Welby în septembrie, convocând oficial Adunarea – în schimb porunca Scripturii, rugăciunea lui Isus, tradiţia Bisericii şi însăşi înţelegerea noastră teologică ne cheamă la unitate. În familia anglicană din secolul al XXI-lea trebuie să existe spaţiu – adăuga el – pentru un dezacord profund, precum şi pentru o critică reciprocă, dar rămânând împreună fideli revelaţiei lui Isus Cristos”.

Aşa cum se ştie rolul arhiepiscopului de Canterbury este numai acela de un „primul între egali” în cadrul Bisericilor anglicane. „Nu avem un Papă anglican – scria acelaşi Welby, tot în textul din septembrie –. Autoritatea noastră ca Biserică este răspândită şi până la urmă se întemeiază pe Scriptură, corect interpretată. În lumina acestui lucru – concludea el – doresc ca să ne întâlnim sub conducerea Duhului Sfânt şi să căutăm un drum care să ne permită să ne concentrăm asupra slujirii şi asupra iubirii reciproce şi mai ales asupra anunţării veştii bune a lui Isus Cristos”.

În pofida rezultatului obţinut cu adeziunea tuturor primaţilor, Adunarea se prezintă oricum ca o întâlnire care nu e uşoară. Şi se inserează în acea dialectică mai generală între nord şi sud în mapamondul creştinilor despre teme precum raportul cu secularizarea şi etica sexuală: o polarizare reieşită şi în casa catolică în timpul Sinodului despre familie.

Primatul Ugandei Stanley Ntagali – conducător al uneia dintre cele mai populate Biserici anglicane africane – a scris deja în aceste zile o scrisoare credincioşilor săi explicând că luni va participa la „o întâlnire” pentru că a fost invitat de arhiepiscopul de Canterbury; însă încă Biserica sa, ca şi celelalte din GAFCON, nu se consideră în comuniune cu Biserica episcopaliană din Statele Unite şi Biserica anglicană din Canada. În afară de asta, a adăugat că va rămâne la Londra numai „dacă prima temă de discuţie în Adunarea primaţilor va fi restabilirea ordinii divine în Comuniunea anglicană”. În caz contrar – a adăugat el – „voi asculta de ceea ce s-a stabilit de Adunarea noastră provincială şi voi părăsi întâlnirea”. La rândul său, primatul Bisericii episcopaliene din Statele Unite s-a limitat în schimb să spună: „Ne reunim pentru a ne ruga, a ne confrunta şi a ne susţine reciproc în slujirea noastră”.

Arhiepiscopul Welby ar vrea să evite ca discuţia să se polarizeze încă o dată numai asupra chestiunii homosexualităţii. Şi pentru aceasta a invitat să vorbească primaţilor pe catolicul Jean Vanier, canadian, fondator al comunităţii L’Arche, de decenii în prima linie în primirea şi în valorizarea purtătorilor de handicap şi a persoanelor mai slabe din comunităţile creştine. „Trebuie să recunoaştem că va trebui să tratăm câteva chestiuni foarte dificile în cadrul vieţii Comuniunii anglicane – a spus arhiepiscopul de Canterbury într-un nou mesaj în care îi invită pe credincioşi să se roage pentru rezultatul bun al Adunării – dar că există şi altele teribil de dificile care ating întreaga Biserică a lui Cristos şi lumea întreagă”. Cuvinte care în comunicatul oficial difuzat pe situl evenimentului sunt comentate cu o adnotare procedurală semnificativă: „Agenda va fi fixată de comun acord cu toţi primaţii – se citeşte acolo –. Este probabil ca să includă chestiunile violenţei provocate de motivaţii religioase, ocrotirea copiilor şi adulţilor vulnerabili, mediul şi sexualitatea”.

De Giorgio Bernardelli

(După Vatican Insider, 9 ianuarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.