Categorii

Papa în Japonia. Vocea budiștilor: „Francisc este icoana dialogului pentru pace”

O călătorie în inima Japoniei pentru a vorbi lumii despre pace şi a relansa cultura dialogului şi a întâlnirii. Pentru a face asta papa Francisc va chema aici alături de el şi liderii marilor religii pentru că edificarea păcii este o lucrare lungă şi răbdătoare care are nevoie de toţi. La întâlnirea pentru pace de la Hiroshima vor fi reprezentanţi ai șintoismului, budismului, musulmani şi evrei. Pentru Bisericile creştine mitropoliți ortodocși şi pastori protestanți. La Hiroshima va participa pentru budiști un reprezentant al mișcării Rissho Kosei-Kai. Fondată în 1938 de Nikkyo Niwano, mișcarea are astăzi 1,4 milioane de familii, 238 de centre Dharma (adesea însoțite de slujitori femei), prezente în 19 zone geografice ale lumii. Suntem la Suginami în periferia din Tokyo. Aici se află cartierul general al Rissho Kosei-Kai. Un ansamblu de birouri, temple şi o mare „casă a pelerinului”. În centru se evidenţiază un enorm edificiu cu 8 etaje. Este „Marea Aură Sacră” care poate să adune până la 1.400 de persoane. A fost nevoie de 8 ani pentru a o construi şi arhitectura sa unește astăzi simboluri şi tradiții care aparțin la diferite religii în sintonie cu deschiderea la dialog care caracterizează această mișcare.

Ne primeşte rev. Yoshie Nishi, responsabilă a secțiunii de tineret din RKK. A fost recent la Roma, oaspete al unui simpozion organizat de Mișcarea Focolarinilor. A putut să se întâlnească şi să vorbească în piața „Sfântul Petru” cu papa Francisc. Un colocviu scurt care i-a lăsat semnul. „El m-a ascultat cu mare atenţie şi seriozitate. Dialogul este pentru el un stil de viaţă. Se poate spune că dialogul este o icoană a papei Francisc pentru că a înțeles că astăzi într-o lume divizată şi tot mai fragmentată şi în conflict, dialogul este crucial. Noi gândim acelaşi lucru şi această convingere comună ne unește profund”.

Încă de la originile sale, Rissho Kosei-Kai a făcut din dialogul interreligios monograma sa. O vocație care se naște din ideea că oamenii sunt fraţi între ei, locuitori ai unicului pământ. Călători în unica barcă a vieţii care merge în aceeași direcție. „Angajarea pentru pace în lume pornește de la această viziune despre lume ca unic loc al umanității”. Preşedintele său Niwano a susținut proiecte şi conferințe de pace în toată lumea. A lucrat intens pentru dezarmarea nucleară. A colaborat cu Națiunile Unite şi World Conference of Religions for Peace. În 1997 a mers în Bosnia Herțegovina reunind pentru pace pe cei 4 lideri ai principalelor religii din ţară pentru a încerca să faciliteze procesul de pacificare în acel conflict. O prietenie profundă leagă Rissho Kosei-Kai cu Vaticanul. Fondatorul său Niwano a fost invitat primul budist în istoria Bisericii să participe la Conciliul al II-lea din Vatican în septembrie 1945 şi în cursul unei audiențe, Paul al VI-lea îi confirmă şi îl încurajează în activitățile sale pentru dialogul interreligios.

Şi aici în cartierul general din Suginami sunt mari așteptări pentru venirea papei Francisc în Japonia. „Sper – spune Nishi – că vizita sa şi cuvintele sale să poată încuraja, mai ales pe tineri, să lucreze pentru unitatea familiei umane într-o lume divizată, tot mai mult în conflict. Speranţa noastră este ca această călătorie să poată fi nu numai pentru Japonia ci pentru întreaga lume o lumină de speranţă care să poată încuraja liderii politici să abandoneze tot ceea ce desparte pentru a promova pretutindeni o cultură a întâlnirii”.

Există o altă întâlnire la care Rissho Kosei-Kai a fost invitată şi este întâlnirea pe care o va avea papa cu tinerii în Tokyo. Mișcarea – explică la Rissho Kosei-Kai – se naște cu scopul de a ajuta persoanele să „facă din lume un loc mai bun”. Fac asta urmând învăţăturile din Lotus Sutra care este cartea lor de referință şi reunindu-se în mod obișnuit în comunităţi mici numite „Hoza” unde se așază în cerc şi pe rând împărtășesc propuneri şi obiective de viaţă, dificultăți şi eșecuri având convingerea că dacă persoana ajunge la seninătate şi înţelepciune devine la rândul său agent de schimbare în societate. Învățătura din Lotus Sutra este întemeiată pe valorile demnității umane şi a păcii pentru toţi oamenii. Este carisma lui Buddha desfășurată în timpul modern. Pentru aceasta mișcarea depune mari eforturi pentru tineri. O generație – spun ei – care astăzi se confruntă cu probleme şi provocări noi: schimbarea climatică, criza economică, vântul noilor tehnologii. „Tinerii din Japonia – relatează Nishi – au o auto-stimă foarte scăzută. Suferă adesea şi în manieră devastatoare crize de inferioritate care îi duce adesea la depresie şi din păcate şi la sinucidere. Au pierdut speranţa de a trăi şi de a privi la viitor”. De aici pornește munca lui Rissho Kosei-Kai cu tinerii. O muncă pentru descoperirea de sine, făcută împreună cu alţii. Tinerii aşteaptă numai ca vreunul să le spună: „tu eşti prețios”. Şi acest mod de a vedea şi a acționa pentru tineri este în profundă sintonie cu papa Francisc. „Şi papa priveşte în fiecare persoană pe care o întâlnește binele care este scris în ea. Sperăm ca papa să poată lumina în aceste zile binele şi frumosul prezent în inima tinerilor şi să-i determine şi pe ei să lucreze pentru pace şi dialog. Să lucreze pentru ca viitorul lor să fie mai bun decât prezentul nostru”.

De M. Chiara Biagioni

(După agenția SIR, 19 noiembrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.