Categorii

Papa Francisc: abc-ul fraternității

Fraternitatea ca terapie. Ca unic antidot pentru o lume bolnavă, şi nu numai de Covid. În așteptarea lui „Fratelli tutti”, a treia enciclică a papei Francisc care va fi semnată la 3 octombrie la Assisi şi difuzată în ziua următoare, să reparcurgem abc-ul virtuții pe care papa Bergoglio o recomandă drept cale de ieșire din pandemie. Şi care a fost ca un fundal la ultimele sale audiențe de miercuri, dedicate vindecării de „bolile sociale”.

Fraternitatea este armonie. „A încerca să ne cățărăm în viaţă, să fim superiori faţă de alţii, distruge armonia. Este logica dominării, de a-i domina pe alţii. armonia este un alt lucru: este slujirea. Așadar, să-i cerem Domnului să ne dea ochi atenți faţă de fraţi şi faţă de surori, în special faţă de cei care suferă. A-l privi pe fratele şi întreaga creație ca dar primit de la iubirea Tatălui provoacă un comportament de atenţie, de îngrijire şi de uimire. Astfel credinciosul, contemplându-l pe aproapele ca pe un frate şi nu ca pe un străin, îl priveşte cu compătimire şi empatie, nu cu dispreț sau duşmănie”. (12 august 2020)

Fraternitatea este opțiune preferențială faţă de săraci. „Opțiunea preferențială faţă de săraci nu este o opțiune politică, este în centrul Evangheliei. Şi ce scandal ar fi dacă toată asistența economică pe care o observăm – cea mai mare parte cu banul public – s-ar concentra să răscumpere industrii care nu contribuie la incluziunea celor excluși, la promovarea celor din urmă, la binele comun sau la îngrijirea creației”. (19 august 2020)

Fraternitatea este distribuirea universal a bunurilor. „Noi suntem administratori ai bunurilor, nu stăpâni. Când obsesia de a poseda şi a domina exclude milioane de persoane de la bunurile primare; când inegalitatea economică şi tehnologică este aşa de mare încât sfâșie țesutul social; şi când dependența de un progres material nelimitat amenință casa comună, atunci nu putem sta să privim”. (26 august 2020)

Fraternitatea este solidaritate. „Pentru a ieşi mai buni din această criză, trebuie să facem asta împreună, toţi, în solidaritate. Fiecare dintre noi este un instrument, dar un instrument comunitar care participă cu toată ființa sa la edificarea comunităţii. Sfântul Francisc de Assisi știa bine asta şi animat de Duhul dădea tuturor persoanelor, ba chiar, creaturilor, numele de frate sau soră. Solidaritatea este drumul de parcurs spre o lume post-pandemie, spre vindecarea bolilor noastre interpersonale şi sociale”. (2 septembrie 2020)

Fraternitatea este iubire socială. „Coronavirus ne arată că adevăratul bun pentru fiecare este un bun comun nu numai individual şi, viceversa, bunul comun este un adevărat bun pentru persoană. Este timpul de a mări iubirea noastră socială contribuind toţi, pornind de la micimea noastră. Bunul comun cere participarea tuturor. Dacă fiecare îşi aduce propria contribuție şi nimeni nu este lăsat în afară, vom putea regenera relaţii bune la nivel comunitar, național, internațional şi în armonie şi cu ambientul”. (9 septembrie 2020)

Fraternitatea înseamnă a avea grijă. „Fraţii noştri mai săraci şi mama noastră pământul gem datorită vătămării şi nedreptății pe care le-am provocat şi reclamă o altă rută. Reclamă de la noi o convertire, o schimbare a drumului: să ne îngrijim şi de pământ, de creație. Cine nu ştie să contemple natura şi creația, nu ştie să contemple persoanele în bogăția lor. Şi cine trăieşte pentru a exploata natura, ajunge să exploateze persoanele şi să le trateze ca sclavi. Am putea s-o numim «revoluția îngrijirii». A contempla pentru a îngriji, a contempla pentru a păzi, a ne păzi pe noi, creația, pe copiii noştri, pe nepoții noştri şi a păzi viitorul. A contempla pentru a îngriji şi pentru a păzi şi pentru a lăsa o moștenire generației viitoare”. (16 septembrie 2020)

Fraternitatea este subsidiaritate. „Sunt ascultați mai mult cei puternici decât cei slabi. Sunt ascultate mai mult marile companii farmaceutice decât lucrătorii sanitari. Toţi trebuie ascultați, cei care sunt sus şi cei care sunt jos. Pentru a ieşi mai buni dintr-o criză, principiul de subsidiaritate trebuie să fie aplicat, respectând autonomia şi capacitatea de iniţiativă a tuturor, în special a celor din urmă. Ori împreună ori nu funcționează. Ori lucrăm împreună pentru a ieşi din criză, la toate nivelurile societății, ori nu vom ieşi niciodată. A ieşi din criză înseamnă a schimba, şi adevărata schimbare o fac toţi. Nu există adevărată solidaritate fără participare socială, fără contribuția corpurilor intermediare: a familiilor, a asociațiilor, a cooperativelor, a micilor întreprinderi, a exprimărilor societății civile. Toţi trebuie să contribuie” (23 septembrie 2020)

De M. Michela Nicolais

(După agenția SIR, 2 octombrie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.