Categorii

Papa: Ajunge cu zidurile de egoism, Europa are nevoie de o schimbare!

Papa-Europa„Dacă întreaga Europă vrea să fie o familie de popoare, să repună în centru persoana umană, să fie un continent deschis şi primitor, să continue să realizeze forme de cooperare nu numai economică ci şi socială şi culturală”. Papa se adresează astfel întâlnirii organizate la München din Bavaria, de la 30 iunie până astăzi, de reţeaua ecumenică Împreună pentru Europa, la care sunt adunaţi în oraşul german peste 300 de mişcări şi comunităţi creştine de diferite confesiuni. În video-mesajul său, după referendumul care a stabilit ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit), Francisc stigmatizează „zidurile” vizibile şi cele invizibile care străbat bătrânul continent („Ziduri de egoism politic şi economic, fără respect faţă de viaţa şi demnitatea fiecărei persoane”), aminteşte că Europa se află într-o lume „tot mai globalizată şi, de aceea, tot mai puţin eurocentrică” şi îndeamnă: „Avem nevoie de o schimbare!”.

„Aveţi dreptate”, spune Papa Francisc. „Este momentul de a ne pune împreună, pentru a înfrunta cu adevărat spirit ecumenic problematicile din timpul nostru. În afară de câteva ziduri vizibile se întăresc şi cele invizibile, care tind să împartă acest continent. Ziduri care se înalţă în inimile persoanelor. Ziduri făcute din frică şi din agresivitate, din lipsă de înţelegere faţă de persoanele de origine sau convingere religioasă diferită. Ziduri de egoism politic, fără respect faţă de viaţa şi demnitatea fiecărei persoane. Europa – subliniază pontiful argentinian – se află într-o lume complexă şi puternic în mişcare, tot mai globalizată şi, de aceea, tot mai puţin eurocentrică. Dacă recunoaştem aceste problematici epocale – continuă Papa – trebuie să avem curajul de a spune: avem nevoie de o schimbare!”.

„Europa este chemată să reflecteze şi să se întrebe dacă patrimoniul său imens, impregnat de creştinism, aparţine unui muzeu, sau încă este capabil să inspire cultura şi să dăruiască întregii omeniri comorile sale”, afirmă Jorge Mario Bergoglio. „Sunteţi adunaţi pentru a înfrunta împreună aceste provocări deschise în Europa şi pentru a aduce în lumină mărturii ale unei societăţi civile care lucrează în reţea pentru primirea şi solidaritatea faţă de cei mai slabi şi dezavantajaţi, pentru a construi punţi, pentru a depăşi conflictele declarate sau latente. Istoria Europei este istoria unei întâlniri continue dintre cer şi pământ: cerul indică deschiderea spre transcendent, spre Dumnezeu, care a caracterizat din totdeauna pe omul european; şi pământul reprezintă capacitatea sa practică şi concretă de a înfrunta situaţii şi probleme. Şi voi, comunităţi şi mişcări creştine născute în Europa, sunteţi purtători de carisme multiple, daruri ale lui Dumnezeu care trebuie puse la dispoziţie. «Împreună pentru Europa» este o forţă de coeziune cu obiectivul clar de a traduce valorile de bază ale creştinismului ca răspuns concret la provocările unui continent în criză. Stilul vostru de viaţă se întemeiază pe iubirea reciprocă, trăită cu radicalitate evanghelică. O cultură a reciprocităţii înseamnă a se confrunta, a se stima, a se primi, a se susţine reciproc. Înseamnă a valoriza varietatea carismelor, în aşa fel încât să conveargă spre unitate şi a o îmbogăţi. Prezenţa lui Cristos printre voi, transparentă şi tangibilă, este mărturia care duce la credinţă”.

„Orice unitate autentică trăieşte din bogăţia diversităţilor care o compun – ca o familie, care este cu atât mai unită cu cât fiecare dintre componenţii săi poate să fie până la capăt el însuşi fără teamă”, mai afirmă Papa. „Dacă întreaga Europă vrea să fie o familie de popoare, să repună în centru persoana umană, să fie un continent deschis şi primitor, să continue să realizeze forme de cooperare nu numai economică, ci şi socială şi culturală”.

„Dumnezeu aduce mereu noutate. De câte ori aţi experimentat deja asta în viaţa voastră! Suntem deschişi şi astăzi la surprizele sale? Voi, care aţi răspuns cu curaj la chemarea Domnului, sunteţi chemaţi să arătaţi noutatea sa în viaţă şi astfel să faceţi să înflorească roadele Evangheliei, roade răsărite din rădăcinile creştine, care de 2000 de ani hrănesc Europa. Şi veţi aduce roade şi mai mari! Menţineţi prospeţimea carismelor voastre; ţineţi viu acest «Împreună» al vostru şi lărgiţi-l! faceţi ca ale voastre case, comunităţi şi oraşe să fie laboratoare de comuniune, de prietenie şi de fraternitate, capabile să integreze, deschise la întreaga lume. Împreună pentru Europa? Astăzi – încheie Francisc – este mai necesar ca oricând. În Europa atâtor naţiuni, voi mărturisiţi că suntem fii ai unicului Tată şi fraţi şi surori între noi. Sunteţi o sămânţă preţioasă de speranţă, pentru ca Europa să redescopere vocaţia sa de a contribui la unitatea tuturor”.

Manifestarea de la München din Bavaria, intitulată „Întâlnire – Reconciliere – Viitor”, se încheie astăzi, în Karlsplatz centrală, cu intervenţiile secretarului general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Olav Fykse Tveit, ale cardinalilor catolici Kurt Koch şi Reinhard Marx, ale episcopilor evanghelici Frank Otfried July şi Heinrich Bedford-Strohm, a mitropolitului ortodox Serafim Joanta, reprezentând diferitele Biserici. Pentru mişcări şi comunităţi intervin Maria Voce (Mişcarea Focolarinilor), Gerhard Pross (Ymca Esslingen), Andrea Riccardi (Sfântul Egidiu), Michelle Moran (ICCRS), Walter Heidenreich (FCJG Luedenscheid), părintele Heinrich Walter (Mişcarea Schönstatt).

Reţeaua ecumenică Împreună pentru Europa a iniţiat propriul parcurs în 1999. Evenimentul de astăzi este transmis în direct în şapte limbi pe situl www.togheter4europe.org. Manifestarea din München este sub patronajul UNESCO, al Consiliului Europei, al Parlamentului European şi al Comisiei Europene. „«Unitatea este posibilă» este o afirmaţie absurdă astăzi într-o Europă marcată de terorismul global, de înmulţirea războaielor, de migraţii cu dimensiuni biblice, de intoleranţa crescândă?”, s-a întrebat în intervenţia sa Maria Voce, lider al focolarinilor. „Vorbim despre un vis, despre o utopie? Nu. Vorbim despre o experienţă pe care diferite mişcări şi comunităţi creştine din Europa o trăiesc deja de peste 15 ani, mărturisind că unitatea este posibilă”.

La München, în afară de cel al Papei, a fost transmis şi un video-mesaj al patriarhului ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu: „Probabil niciodată n-a fost atâta nevoie şi chemare de a ne reuni, de a sta împreună şi de a acţiona în solidaritate – atât în Europa, mai în general în regiunile înconjurătoare, cât şi la nivel global”, a spus el, amintind că „de fiecare dată când s-a aflat în faţa dificultăţilor şi problemelor, precedentul patriarh ecumenic Athenagoras, veneratul nostru predecesor, obişnuia să spună: «Vino, să ne privim în ochi». Şi astfel ne rugăm şi sperăm că vă veţi aminti de aceste cuvinte înţelepte ale sale ori de câte ori lumea ne va prezenta provocări care vor vrea să ne împartă sau să ne sustragă de la comuniune şi de la a sta împreună”.

De Iacopo Scaramuzzi

(După Vatican Insider, 2 iulie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.