Categorii

Novenă pentru bolnavi: 4-12 mai 2017

Anul acesta celebrăm, la 12 mai, a XXV-a Zi Mondială a Bolnavului, cu tema: „Uimire pentru ceea ce face Dumnezeu: «Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic» (Lc 1,49)”.

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară, şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, iniţiază, începând cu 4 mai, novena pentru bolnavi. Aceasta precedă pelerinajul bolnavilor şi se va încheia la Cacica, vineri, 12 mai.

Rugăm preoţii, persoanele consacrate şi asociaţiile din Dieceza de Iaşi care oferă servicii sociale şi medicale persoanelor aflate în suferinţă să mediatizeze această novenă tuturor persoanelor care doresc să vină prin rugăciune în sprijinul acestor persoane.

Papa Francis, în scrisoarea pentru Ziua Bolnavului, subliniază următoarele: „Această zi constituie o ocazie de atenţie specială faţă de condiţia bolnavilor şi, mai în general, a celor suferinzi; şi în acelaşi timp invită care să se străduiască în favoarea lor, începând de la rude, de la lucrătorii sanitari şi de la voluntari, pentru a aduce mulţumire pentru vocaţia primită de la Domnul de a-i însoţi pe fraţii bolnavi. În afară de asta, această zi reînnoieşte în Biserică vigoarea spirituală pentru a desfăşura tot mai bine acea parte fundamentală a misiunii sale care cuprinde slujirea celor din urmă, a celor bolnavi, a celor suferinzi, a celor excluşi şi a celor marginalizaţi (cf. Ioan Paul al II-lea, Motu proprio Dolentium hominum, 11 februarie 1985, 1). Desigur, momentele de rugăciune, liturgiile euharistice şi Ungerea bolnavilor, împărtăşirea cu bolnavii şi aprofundările bioetice şi teologico-pastorale care se vor ţine la Lourdes în acele zile vor oferi o nouă contribuţie importantă la această slujire”.

Dorim să fim astfel alături de persoanele în suferinţă prin rugăciune şi comuniune spirituală.

Antonina Dogariu

*

Novenă de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor

4 -12 mai

Rugăciune de început

Doamne Isuse Cristoase, care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Te rugăm să primeşti smeritele noastre rugăciuni pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre folosul lor. Căci noi suntem neputincioşi şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cadă în deznădejde. Şi dacă le este de folos ca ei să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Tu care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

Ziua I (4 mai 2017)

Dumnezeul nostru, noi credem în Tine şi ne rugăm Ţie, întăreşte-ne credinţa! Te iubim: dar sporeşte-ne dragostea! Ne căim de păcatele noastre: dar fă-ne căinţa să prisosească! Te dorim ca pe cea mai înaltă dorinţă a noastră! Îţi mulţumim ca Binefăcătorului nostru celui veşnic! Te chemăm ca pe puternicul nostru Apărător.Dumnezeul nostru, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, mângâie-ne cu milostivirea şi îndurarea Ta şi apără-ne cu puterea Ta de orice boală şi neputinţă. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a II-a (5 mai 2017)

Răsplăteşte, Doamne, Dumnezeul nostru, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, toată iubirea pe care o arată cei care se îngrijesc de bolnavi şi suferinzi, înmulţind binecuvântările Tale în casele lor. Să fie pentru ei suferinţa un prilej de a face binele, ca să se vădească astfel în inimile lor iubirea pe care ai cerut-o celor ce Te urmează. Aşa te rugăm, prin Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a III-a (6 mai 2017)

O, Maică Sfântă, a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului omenesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alergăm noi atunci când ne aflăm în necazuri şi în dureri, aşteptând cu milostivire îndurarea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când L-ai văzut pe Fiu tău, Isus Cristos răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre.

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rugăm, Preacurată Fecioară Marie, vezi suferinţele şi neputinţele noastre şi nu lăsa să fim biruiţi de ele.

Ajută-ne, Maică Preasfântă, tămăduitoarea bolnavilor, ca simţind că ne acoperi cu mantia ta sfântă, să te cinstim împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii noastre. Aşa te rugăm, prin Fiul Tău Isus Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a IV-a (7 mai 2017)

Doamne, Dumnezeule, care dăruieşti pace celor ce iubesc legea Ta, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ai grijă de slujitorii Tăi cei bolnavi care sunt greu încercaţi de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletelor lor şi unii dintre ei nu mai văd razele iubirii Tale. Cugetele lor s-au întunecat şi nu se mai împărtăşesc de lumina Ta.

Dăruieşte-le lor şi nouă, Doamne, roadele Duhului Tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi această vale de lacrimi să intrăm în odihna Ta cea cerească. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a V-a (8 mai 2017)

Doamne, Dumnezeul nostru, mărturisim înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile cele multe ale fraţilor noştri. Frică mare i-a cuprins înaintea acestor încercări, în loc să-i cuprindă încrederea în Providenţa Ta şi în grija pe care ne-o porţi nouă oamenilor.

Dacă nu ne-ar fi cuprins harul Tău, furtuna deznădejdii i-ar fi doborât la pământ. Prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor, Te rugăm să nu ne laşi fără ajutorul Tău ceresc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VI-a (9 mai 2017)

Preasfântă Fecioară Marie, mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru cei bolnavi, forţa, curajul şi generozitatea de a nu pierde pasul, de a nu abandona lupta, de a nu se clătina în faţa durerii, de a rezista. Luminează mintea tuturor celor bolnavi să perceapă prezenta lui Cristos, o prezenţă capabilă să dea sens suferinţei acceptate şi oferite. El care vieţuieşte şi domneşte împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VII-a (10 mai 2017)

Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndurărilor, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, trimite harul Tău cel sfinţitor peste cei care se îngrijesc de bolnavi, acoperindu-i cu harul Tău ca un bun şi iubitor de oameni. Fă ca fiecare om, în mijlocul pustiului său, să găsească un semn al prezenţei tale; Tu, care eşti Dumnezeul care vine în întâmpinare! Fiecare dintre noi poate fi pentru altul, împreună cu Tine un tovarăş de drum, în comuniune cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VIII-a (11 mai 2017)

Doamne, Isuse Cristoase, Cel ce vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi nimeni să nu piară. Cu umilinţă în inimă, prin mijlocirea Maicii Tale Preasfinte, ne rugăm ca, în ceasul sfârşitului vieţii noastre, să ne dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, părere de rău pentru păcatele vieţii noastre, pentru ca prin credinţă, speranţă şi dragoste, cu inimă curată să putem grăi către Tine, Doamne, Cel Ce eşti binecuvântat în veci: „În mâinile Tale îţi oferim sufletele noastre”. Tu care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a IX-a (12 mai 2017)

Sfântă Fecioară Marie, nu uita, în strălucirea măririi tale, tristeţea noastră a celor de pe pământ. Aruncă o privire plină de bunătate asupra celor care se află în suferinţă, care se luptă cu dificultăţile şi care nu încetează să guste zilnic amărăciunile vieţii.

Fecioară Marie, veghează la căpătâiul tuturor bolnavilor din lume: al celor care au pierdut orice speranţă de vindecare; al celor care strigă şi plâng de durere; al celor care nu se pot trata fiindcă nu au bani; al celor care în acest moment şi-au pierdut cunoştinţa şi sunt în pragul morţii; al celor care au intrat în agonie.

Marie, Mama lui Isus şi a noastră, sprijină-i pe cei slabi; întăreşte-i pe cei care se simt izolaţi, mângâie-i pe cei care sunt victime ale răutăţii oamenilor, ai milă de toţi cei care s-au îndepărtat de Cristos, de toţi cei care au uitat de El. Fii tu siguranţa celor care se află în îndoială, lumina celor care caută, forţa celor care luptă şi căldura inimilor care simt frigul. Amin. Adu-ţi aminte…* * *

Pregătiri pentru pelerinajul bolnavilor la Cacica, 12 mai 2017

Sursa: ercis.ro

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.