Categorii

Notă informativă cu privire la raporturile diplomatice ale Sfântului Scaun (9 ianuarie 2017)

vatican-relatii-diplomaticeSunt 182 statele care actualmente întreţin relaţii diplomatice cu Sfântul Scaun. La 9 decembrie 2016 s-au creat relaţii diplomatice cu Republica Islamică Mauritania, la nivel de Nunţiatură Apostolică şi de Ambasadă. La statele menţionate mai sus trebuie adăugate Uniunea Europeană şi Suveranului Ordin Militar de Malta.

Cancelariile de Ambasadă cu sediu la Roma, inclusiv cele a Uniunii Europene şi a Suveranului Militar Ordin de Malta, sunt 88, adăugându-se în decursul anului Ambasadele de Palestina, ca urmare a intrării în vigoare a Acordului global dintre Sfântul Scaun şi statul Palestina din 26 iunie 2015, şi de Malaezia. Au sediu la Roma şi Oficiile Ligii Statelor Arabe, al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii şi al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

În cursul anului 2016 s-au semnat trei acorduri: la 20 mai, acordul cadru dintre Sfântul Scaun şi Republica Democratică Congo despre materii de interes comun; la 6 septembrie, acordul cadru dintre Sfântul Scaun şi Republica Benin referitoare la statutul juridic al Bisericii catolice în Benin. În afară de mai susmenţionata intrare în vigoare a Acordului global dintre Sfântul Scaun şi statul Palestina, la 3 martie 2016 a fost ratificat Acordul dintre Sfântul Scaun şi Republica Timor-Leste cu privire la statutul juridic al Bisericii catolice, în timp ce la 15 octombrie 2016 a intrat în vigoare Convenţia dintre Sfântul Scaun şi guvernul Republicii Italiene în materie fiscală, care a fost semnată la 1 aprilie 2015.

La 23 noiembrie 2016 a intrat în vigoare Avenant dintre Sfântul Scaun şi Republica Franceză, semnat la 25 iulie, după convenţiile diplomatice din 14 mai şi din 8 septembrie 1828 şi după Avenants din 4 mai 1974, din 21 ianuarie 1999 şi din 12 iulie 2005 referitoare la biserica şi la conventul „Trinità dei Monti” în Urbe. Apoi, la 15 septembrie a fost semnat un Memorandum de Înţelegere dintre Secretariatul de Stat şi guvernul Emiratelor Arabe Unite despre scutirea reciprocă de vize de intrare pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte speciale (oficiale şi de serviciu).

În sfârşit, la 19 septembrie 2016, Sfântul Scaun a aderat, şi în numele şi pentru statul Cetatea Vaticanului, la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, din 31 octombrie 2003.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.