Categorii

Momentul ascultării. La Pordenone cardinalul Baldisseri vorbeşte despre apropiatul sinod

Din toată lumea 297.768 de contacte: din Noua Zeelandă până în Nigeria, din Venezuela până în Japonia. Chestionarul online a fost vizitat de 148.247 de persoane şi cele care au completat răspunsurile au fost peste şaizeci şi cinci de mii. Profitând de posibilitatea care este dată la sfârşitul chestionarului, circa trei mii de tineri au trimis adresa lor e-mail pentru a rămâne în contact şi a fi informaţi cu privire la rezultatele investigaţiei. Aproape toţi au voit să adauge la comunicare adresei lor şi o reflecţie, un gând, o mulţumire, o critică. Acestea sunt datele furnizate de cardinalul Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului Episcopilor, referitoare la situl internet deschis de Secretariat cu ocazia adunării ordinare din octombrie 2018 dedicate tinerilor. Cardinalul le-a ilustrat în timpul conferinţei despre tema „Sinodul în drum spre Panamá 2019”, promovată în cadrul iniţiativei „A asculta, a citi, a creşte. Întâlniri cu editurile religioase”, care s-a desfăşurat, de la 16 la 22 octombrie, la Pordenone.

În intervenţia sa, urmată de executarea câtorva piese la pian, cardinalul a subliniat că Secretariatul General al Sinodului s-a pus în ascultarea tinerilor. „Aceasta este – a spus el – o etapă importantă, aş spune indispensabilă, a drumului sinodal”. De fapt, nu numai că tinerii „au dreptul la cuvânt, ci contribuţia lor este esenţială pentru ca toate concluziile la care se va ajunge în adunarea generală să aibă corespundere reală în realitatea Bisericii şi a societăţii”. Altminteri, a avertizat el, „se riscă să se creeze un frumos castel în aer, care rămâne însă nelocuit, pentru că tinerii nu se recunosc în structura sa şi în decorul său”.

În partea a doua a conferinţei, a fost proiectat un material video pregătit de participanţii la seminarul internaţional desfăşurat în septembrie la iniţiativa Secretariatului General. În el tinerii sintetizează reflecţiile lor şi experienţele lor, lansând idei şi propuneri. După aceea cardinalul a remarcat cum chestionarul a fost primit de tineri în manieră categoric favorabilă. În general, a spus el, „evaluează iniţiativa ca interesantă, utilă, foarte frumoasă, genială, o oportunitate minunată”. Consideră întrebările ca punctuale şi specifice şi foarte pertinente pentru realitatea tinerilor. În această privinţă, cardinalul a citat câteva mărturii: de exemplu, cea a lui Constance, o tânără franceză conform căreia chestionarul ajută să crească rolul tinerilor în societate; sau cele ale lui Gabriel din Normandia şi Mathilde, care consideră foarte valabil acest mod de a interacţiona cu tinerii şi mulţumesc pentru că li s-a dat lor cuvântul; de asemenea cea a lui Laure, din Paris, care mulţumeşte pentru dorinţa „de a comunica cu mine şi cu generaţia mea”.

Uimeşte faptul, a comentat cardinalul, că foarte mulţi „mulţumesc pentru această oportunitate care le-a fost oferită, pentru timpul care le-a fost dedicat” şi pentru eforturile făcute. Tinerii evaluează pozitiv „folosirea tehnologiei şi faptul că se ajunge la ei prin intermediul celularului”. Un tânăr din Argentina, printre alţii, a evidenţiat că Biserica „trebuie să se reînnoiască modificând raportul său cu mijloacele tehnologice pentru a putea evangheliza şi a face cunoscut mesajul de mântuire”. Nu lipsesc desigur unele voci critice. „Blaise – a povestit cardinalul – consideră că este prea lung chestionarul. Unii evidenţiază că prezentarea fiecărei secţiune este grea şi că în ansamblul său chestionarul ar trebui să fie deci mai animat şi tineresc”. Alţii spun că anumite tematici au fost tratate în manieră superficială sau nu chiar adecvată. Se referă la problemele legate de consumul excesiv de alcool sau la consumul de droguri; la riscul în care se află mulţi tineri de a se conforma excesiv opiniei grupului, nedezvoltând o reală autonomie personală; la rolul sexualităţii şi al afectivităţii în viaţa tinerilor şi a influenţei lor în momentul în  care se fac alegeri semnificative pentru viaţa lor; la dificultăţile pe care le întâlneşte Biserica în interacţiunea cu noile generaţii; la insuficienţa de aprofundare cu privire la raporturile cu celelalte religii. „Aprecierea faţă de chestionar – a subliniat secretarul general – este oricum puternic preponderentă”.

Cardinalul a explicat şi cele cinci iniţiative care caracterizează faza pregătitoare a acestui sinod faţă de cele precedente. Prima s-a desfăşurat în martie în colaborare cu Consiliul Pontifical pentru Laici, Familie şi Viaţă şi i-a avut reuniţi pe responsabilii pastoraţiei tineretului din toate Conferinţele Episcopale din lume. A doua a fost crearea sitului internet (youth.synod2018.va) şi prezenţa în câteva social network (nume de acces: synod2018). A treia este întocmai chestionarul online, la care se poate accede chiar din situl web şi din social network. A patra este seminarul internaţional despre condiţia tineretului în lume, ţinut la jumătatea lunii trecute. Ultima este reuniunea pre-sinodală, care – anunţată de papa la 4 octombrie – se va ţine în luna martie la Roma. Vor participa tineri reprezentanţi ai Conferinţelor Episcopale, ai Bisericilor orientale, ai vieţii consacrate şi ai celor care se pregătesc la preoţie, ai asociaţiilor şi mişcărilor ecleziale, ai altor Biserici şi comunităţi creştine şi ai altor religii, ai lumii şcolii, ai universităţii şi culturii, ai muncii, ai sportului, ai artelor, ai voluntariatului şi ai realităţii care se învârte în jurul periferiilor existenţiale extreme, precum şi experţi, educatori şi formatori angajaţi în ajutorarea noilor generaţii pentru discernământul alegerilor lor de viaţă.

(După L’Osservatore Romano, 24 octombrie 2017)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.