Categorii

Misionari ucişi în anul 2019

„Martiriul este aerul vieţii unui creştin, al unei comunităţi creştine. Vor exista mereu martirii între noi: acesta este semnalul că mergem pe calea lui Isus”.

 

Papa Francisc, 11 decembrie 2019  

 

 

 

MISIONARII UCIŞI ÎN ANUL 2019

Cetatea Vaticanului (Agenţia Fides) – „doresc ca această celebrare a celor 100 de ani ai Maximum illud, în luna octombrie 2019, să fie un timp propice pentru ca rugăciunea, mărturia atâtor sfinţi şi martiri ai misiunii, reflecția biblică şi teologică, cateheza şi caritatea misionară să contribuie la evanghelizarea înainte de toate a Bisericii, aşa încât ea, regăsind prospețimea şi ardoarea primei iubiri faţă de Domnul răstignit şi înviat, să poată evangheliza lumea cu credibilitate şi eficacitate evanghelică”. Cu aceste cuvinte, adresate Adunării generale a Operelor Misionare Pontificale la 3 iunie 2017, papa Francisc indica mărturia atâtor misionari şi misionare care şi-au dat viaţa pentru Domnul Isus, ca una din cele patru dimensiuni care trebuie luate în consideraţie pentru celebrarea Lunii Misionare Extraordinare din octombrie 2019, cu scopul de a reînsufleţi misiunea.

Pe urma acestui timp special trăit de comunitățile catolice la toate latitudinile, care a fost şi ocazie pentru a redescoperi figurile atâtor martori ai credinţei din Bisericile locale care şi-au dăruit viaţa pentru Evanghelie în contextele şi în situațiile cele mai diferite, Agenția Fides continuă slujirea sa de a aduna informațiile referitoare la misionarii uciși în decursul anului. Folosim termenul „misionar” pentru toţi botezaţii, conştienţi că „în virtutea Botezului primit, fiecare membru al poporului lui Dumnezeu a devenit discipol misionar. Fiecare botezat, oricare ar fi funcţia sa în Biserică şi gradul de instruire a credinţei sale, este un subiect activ de evanghelizare” (EG 120). De altfel, lista anuală de la Fides de mult timp nu se mai referă numai la misionarii ad gentes în sens strict, ci încearcă să înregistreze toţi botezaţii angajaţi în viaţa Bisericii morţi în mod violent, nu în mod expres „din ură faţă de credinţă”. Pentru aceasta preferăm să nu folosim termenul „martiri”, decât în semnificaţia sa etimologică de „martori”, pentru a nu intra în evaluarea pe care Biserica o va putea da eventual cu privire la unii dintre ei, propunându-i, după o examinare atentă, pentru beatificare sau canonizare.

Conform datelor adunate de Fides, în cursul anului 2019 au fost uciși în lume 29 de misionari, cea mai mare parte preoţi: 18 preoţi, 1 diacon permanent, 2 călugări care nu erau preoţi, 2 surori, 6 laici. După opt ani consecutivi în care numărul cel mai ridicat de misionari uciși a fost înregistrat în America, din 2018 Africa este pe primul loc în acest clasament tragic. În Africa, în 2019, au fost uciși 12 preoţi, 1 călugăr, 1 călugăriță, 1 laică (15). În America au fost uciși 6 preoţi, 1 diacon permanent, 1 călugăr, 4 laici (12). În Asia a fost ucisă 1 laică. În Europa a fost ucisă 1 soră.

O altă caracteristică este dată de faptul că se înregistrează un soi de „globalizare a violenței”: în timp ce în trecut misionarii uciși erau în bună parte concentrați într-o națiune, sau într-o zonă geografică, în 2019 fenomenul apare mai generalizat şi răspândit. Au fost udate de sângele misionarilor 10 țări din Africa, 8 din America, 1 din Asia şi 1 din Europa.

Încă o dată viaţa multora a fost răpusă în timpul tentativelor de răpire sau de furt, în contexte sociale de sărăcie, de degradare, unde violenţa este regulă de viaţă, autoritatea statului şovăie sau este slăbită de corupţie şi de compromisuri. Aceste omucideri nu sunt deci exprimare directă a urii faţă de credinţă, ci a unei voințe de „destabilizare socială”. „Preotul şi comunitățile parohiale favorizează siguranța, educaţia, serviciile sanitare, drepturile umane ale migranţilor, femeilor şi copiilor”, a explicat directorul Centrului Catolic Multimedial (CCM) din Mexic, pr. Omar Sotelo Aguilar, SSP. De fapt, Biserica locală este „o realitate care ajută oamenii, în concurență directă cu crima organizată”, care ştie că a elimina un preot este mult mai mult decât a elimina o persoană, pentru că destabilizează o întreagă comunitate. Astfel se instaurează „o cultură a terorii şi a tăcerii, importantă pentru creșterea corupției, deci pentru a permite cartelurilor să lucreze liber” (vezi Fides 17/6/2019).

În această cheie foarte probabil trebuie să fie citite unele dintre omucideri, ca aceea a părintelui David Tanko, ucis de bărbați înarmați în timp ce era pe drum spre satul Takum, în Nigeria, unde mergea să medieze un acord de pace între două etnii locale aflate în conflict de multe decenii, sau asasinarea barbară a unei surori bătrâne, în Republica Centrafricană, sora Ines Nieves Sancho, care de multe decenii continua să le învețe pe tinere să coase şi să învețe o meserie, sau şi cazul fratelui Paul McAuley, găsit fără viaţă în Comunitatea studențească „La Salle”, la Iquitos, departament din pădurea peruviană, unde se dedica instruirii tinerilor indigeni.

Ei, ca toţi preoţii, călugării, călugărițele şi laicii uciși, duceau în viaţa zilnică a persoanelor cu care trăiau, mărturia evanghelică de iubire şi de slujire, încercând să aline suferinţele celor mai slabi şi ridicându-şi glasul în apărarea drepturilor lor călcate în picioare, denunțând răul şi nedreptatea, deschizând inima la speranţă.

Recunoaşterea Bisericii

Misionarii uciși care ajung la recunoaşterea martiriului lor din partea Bisericii constituie aproape vârful icebergului acestui calvar contemporan. În anul 2019 amintim pe: Mons. Enrique Ángel Angelelli, episcop de La Rioja (Argentina), Carlos de Dios Murias, franciscan conventual, Gabriel Longueville, preot misionar fidei donum, şi catehetul Wenceslao Pedernera, tată de familie, insultați şi persecutați din cauza lui Isus şi a dreptății evanghelice, care au fost beatificați la 27 aprilie 2019. „Au fost asasinați în 1976, în timpul perioadei dictaturii militare, caracterizată de un climat politic şi social incandescent, care avea şi aspecte clare de persecuție religioasă”, a subliniat cardinalul Angelo Becciu în omilia de la beatificare, amintind că s-au angajat într-o acțiune pastorală „deschisă la noile provocări pastorale, la promovarea straturilor mai slabe, la apărarea demnității lor şi la formarea conștiințelor, în cadrul doctrinei sociale a Bisericii”.

În ajunul Zilei Misionare Mondiale din Luna Misionară Extraordinară, la 19 octombrie, în catedrala din Crema, a fost beatificat 1 misionar de la PIME, părintele Alfredo Cremonesi, ucis din ură faţă de credinţă la 7 februarie 1953, în Myanmar (Birmania) unde a petrecut 28 de ani de misiune. „Tocmai caritatea sa – a subliniat cardinalul Becciu – l-a făcut să-şi ofere viaţa pentru a apăra oamenii săi. Fericitul Alfredo Cremonesi este o figură frumoasă de viaţă sacerdotală şi călugărească, un misionar care şi-a consumat existenţa în dăruirea propriei vieți. Dăruit în întregime lui Dumnezeu şi misiunii evanghelizatoare, era complet dezlipit de sine însuși: existenţa sa era dăruită oamenilor săi, a căror condiție de sărăcie a voit s-o împărtăşească, renunțând la orice minim privilegiu”.

„Un martir, excelent educator şi apărător evanghelic al săracilor şi al celor asupriți, care s-a făcut unul dintre noi şi pentru noi şi-a dat viaţa” a fost, în cuvintele cardinalului José Lacunza Maestrojuán, episcop de David, nord-americanul fratele James Alfred Miller, de la Fraţii Școlilor Creştine (FSC, Lasallieni), în timpul celebrării de beatificare pe care a prezidat-o la 7 decembrie, la Huehuetenango, în Guatemala, în locul martiriului său, petrecut în 1982: Casa Indígena La Salle, o școală numai pentru cei nativi din zonele rurale, foarte sărace, unde era vice-director şi în care a fost înmormântat.

Pr. Emilio Moscoso Cardenas, iezuit, prim martir din Ecuador, a fost asasinat la 4 mai 1897, în timpul revoluției liberale cu puternice conotații anticlericale care au răscolit Ecuadorul din acea epocă. „Viaţa sa virtuoasă şi moartea sa eroică încurajează pe fiecare dintre noi să duce cu entuziasm lumina Evangheliei la contemporanii noştri, aşa cum a făcut el. Mărturia sa este actuală şi ne oferă un mesaj semnificativ: martirii nu se improvizează, martiriul este rod al unei credințe înrădăcinate în Dumnezeu şi trăită zi de zi; credinţa cere coerență, curaj şi capacitate intensă de a-l iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, cu dăruirea de sine”, a spus cardinalul Angelo Becciu în timpul beatificării pe care a prezidat-o la 16 noiembrie la Riobamba.

Arhiepiscopul de Rouen, mons. Dominique Lebrun, la 9 martie a încheiat faza diecezană a cauzei de beatificare a părintelui Jacques Hamel, care a fost ucis în dimineața zilei de 26 iulie 2016 în timp ce celebra liturghia în biserica din Saint Etienne du Rouvray, în Normadia, de doi bărbați militanți ai aşa-numitului Stat Islamic, care l-au înjunghiat pe altar.

La 23 martie la Centrul Catehetic din Guiúa, dieceza de Inhambane (Mozambic), s-a încheiat faza diecezană a procesului de beatificare a unui grup de cateheți laici mozambicani şi al familiilor lor, uciși din ură faţă de credinţă la 22 martie 1992, în timp ce participau la un curs de formare în acest Centru Catehetic diecezan, gestionat de „Missionari della Consolata” (IMC). Noaptea, luptătorii de gherilă de la Renamo au atacat dormitorul şi au luat bărbați, femei şi copii, cu scopul de a avea informații cu privire la adversarii lor de la Frelimo, lucru pe care desigur că nu l-au obţinut şi care a dezlănțuit după aceea bestialitatea lor. Rebelii au dus familiile departe de Centru, la circa trei kilometri, şi după un interogatoriu dureros au început să-i ucidă pe toţi într-o poiană. Alți cateheți, văzând situația de acum critică şi ireversibilă, au cerut să se poată ruga. După câteva minute de rugăciune, cei 23 de cateheți au fost uciși.

La 21 iunie, în catedrala din Bururi, s-a deschis prima cauză de canonizare în istoria Bisericii din Burundi. Se referă la doi misionari xaverieni italieni, părintele Ottorino Maule şi părintele Aldo Marchiol, care împreună cu laica voluntară Catina Gubert, au fost uciși în parohia din Buyengero la 30 septembrie 1995; la abbè Michel Kayoya, al cărui nume îl poartă cauza, ucis la 17 mai 1972 la Gitega, şi la patruzeci de seminariști uciși la 30 aprilie 1997 în seminarul din Buta. „Acești fraţi şi această soră în Cristos sunt eroii pe care noi, episcopii din Burundi, îi prezentăm ca un unic model inspirator al iubirii faţă de fraternitate. Este primul grup de martiri probabili pe care-i prezentăm Bisericii universale, pentru ca să fie declarați oficial martiri şi să fie indicați nouă tuturor ca modele de fraternitate în viaţa creştină precum şi în toată societatea noastră burundeză”, au scris episcopii cu această ocazie.

În Zimbabwe a început la 5 septembrie cauza de beatificare a lui John Bradburne, misionar laic, franciscan secular de naționalitate britanică, care a dat mărturia sa de credinţă în mijlocul leproșilor din Mutemwa. „Colonia era murdară şi oamenii erau murdari – aminteşte cel care l-a cunoscut –. Nu erau medicamente, nu sunt haine şi oamenilor le era foame. El s-a îngrijit de nevoile tuturor: să hrănească persoanele, să le spele şi să panseze rănile lor”. În 1979 s-au aprins polemici cu locuitorii din satul vecin. Bradburne s-a oferit să medieze, însă locuitorii satului l-au acuzat că este un spion, pentru că i-a apărat pe leproși. După ce a refuzat să părăsească Zimbabwe din motive de siguranță, a fost prins şi ucis de-a lungul drumului de locuitorii din sat.

Sechestrele şi violențele nu se opresc

Şi în faţa situațiilor de pericol pentru propria nevătămare, la chemarea autorităților civile sau ale propriilor superiori călugărești, misionarii rămân la locul lor, conștienți de riscurile la care se expun, pentru a fi fideli faţă de angajamentele asumate şi a rămâne alături de oamenii care împărtășesc aceleași riscuri. Este aproape imposibil a compila o listă de episcopi, preoţi, surori, lucrători pastorali, simpli catolici, care sunt agresați, bătuți, prădați, amenințați numai din cauza credinţei lor. Aşa cum este imposibil de înregistrat structurile catolice în slujba întregii populaţii, fără deosebire de credinţă sau de etnie, cum ar fi şcoli, spitale, centre de primire, care au fost atacate, vandalizate sau prădate. Durere deosebită provoacă după aceea bisericile profanate sau incendiate, statuile şi imaginile sacre distruse, credincioşii agresați în timp ce sunt adunaţi în rugăciune.

S-a răspândit de acum în diferite continente sechestrarea de preoţi şi surori: unele s-au terminat în mod tragic, aşa cum rezultă şi din lista misionarilor ucişi, altele cu eliberarea ostaticilor, altele cu tăcerea. În Nigeria a crescut numărul răpirilor de preoţi şi călugări cu scop de extorcare, cea mai mare parte sunt eliberaţi după puţine zile, însă în unele cazuri cu consecinţe devastatoare pentru sănătatea lor fizică şi psihică. Fenomen asemănător este frecvent şi în America Latină.

Printre reprezentanții acestui grup îl cităm pe iezuitul italian pr. Paolo Dall’Oglio, răpit la 29 iulie 2013 la Raqqa, în Siria, despre care au circulat în acești ani atâtea știri, fără nicio confirmare. Răpirea sa n-a fost niciodată revendicată. Misionara columbiană sora Gloria Cecilia Narvaez Argoty, răpită la 8 februarie 2017 în satul Karangasso, în Mali, de grupul Al Qaeda din Mali. Încă este în mâinile sechestratorilor săi părintele Pierluigi Maccalli, din Societatea Misiunilor Africane (SMA), care în noaptea dintre 17 şi 18 septembrie 2018, a fost răpit în Niger, în misiunea din Bamoanga.

La listele provizorii pregătite anual de Agenția Fides trebuie să fie adăugată lista lungă a atâtora, despre care probabil că nu se va ști nimic vreodată sau al căror nume nici nu va fi cunoscut, care în orice colț al planetei suferă şi plătesc cu viaţa credinţa lor în Isus Cristos. Aşa cum a amintit papa Francisc la 11 decembrie, „martiriul este aerul vieţii unui creştin, al unei comunităţi creştine. Vor exista mereu martirii între noi: acesta este semnalul că mergem pe calea lui Isus”.

(S.L.) (Agenţia Fides 30/12/2019)

PANORAMA CONTINENTELOR

 

AFRICA

În Africa au fost uciși 12 preoţi, 1 călugăr, 1 călugăriță, 1 laică (15).

Madagascar: 1 preot

Părintele Nicolas Ratodisoa a fost victima unei brutale agresiuni stradale la 9 februarie şi a decedat în spital la 14 februarie 2019, ca urmare a gravelor răni repurtate.

Burkina Faso: 3 preoţi

Părintele Antonio César Fernández Fernández, SDB, căzut victima unui atac jihadist la patruzeci de kilometri de granița meridională a Burkinei Faso, la 15 februarie 2019.

Părintele Simeon Yampa, paroh de Dablo, în centrul-nordul Burkinei Faso, a fost ucis de teroriști jihadiști, împreună cu alte persoane, în timp ce celebra liturghia, la 12 mai 2019.

Părintele Fernando Fernández, SDB, a fost înjunghiat mortal la 17 mai 2019 în centrul salezian „Don Bosco”, în orașul Bobo Dioulasso, în sud-vestul Burkinei Faso.

Camerun: 1 preot

Părintele capucin Toussaint Youmaldé a fost ucis în Camerun în timp ce se întorcea în fraternitatea sa din Mbaibokoum, în Ciad, în noaptea dintre 19 şi 20 martie 2019, când niște necunoscuți l-au agresat.

Nigeria: 3 preoţi

Părintele Clement Rapuluchukwu Ugwu, în seara zilei de 13 martie 2019 a fost luat cu forţa din parohia sa de câţiva bandiți; trupul său, în stare de descompunere, a fost găsit la 20 martie.

Părintele Paul Offu a fost ucis la 1 august 2019. Paroh în dieceza de Enugu, a căzut sub gloanțele armei de foc trase de un grup de persoane în timp ce mergea cu mașina.

Părintele Landry Ibil Ikwel, din Congregația Sfintelor Inimi ale lui Isus şi Maria, a fost ucis la 19 mai 2019 la Beira, când a fost înjunghiat în comunitatea sa, a murit la spital datorită rănilor.

Republica Centrafricană: 1 soră

Sora Ines Nieves Sancho, călugăriță spaniolă de 77 de ani, de la Fiicele lui Isus, a fost asasinată în mod barbar în primele ore ale dimineții zilei de 20 mai 2019, în satul Nola, lângă Berberati.

Kenya: 2 preoţi

Părintele Eutycas Murangiri Muthur a fost ucis prin înjunghiere de unul sau mai mulţi indivizi care au intrat în mașina sa la 4 iunie 2019, la Makutano, circa 200 km de capitală, Nairobi.

Părintele Michael Maingi Kyengo, vice-paroh de Thatha, în dieceza de Machakos, a fost răpit la 8 octombrie 2019 şi a fost găsit îngropat pe lângă fluviul Mashamba, la Makima, la 15 octombrie.

Congo: 1 preot

Părintele Paul Mbon, a fost răpit între 28 şi 29 iunie 2019, la Ouesso, în nordul Republicii Congo. Trupul său, rănit cu lovituri de sabie, a fost recuperat în apele fluviului Sangha.

Uganda: 1 călugăr

Fratele Norbert Emmanuel Mugarura, de câteva luni superior general al Brothers of St Charles Lwanga, a fost ucis la 3 iulie 2019 în suburbia Banda, Kampala.

Coasta de Fildeș: 1 laică

Doamna Faustine Brou N’Guessan, secretara parohiei Sainte-Cécile du Vallon în arhidieceza de Abidjan, a fost înjunghiată mortal în biroul parohial, la 10 august 2019.

 

AMERICA

În America au fost uciși 6 preoţi, 1 diacon permanent, 1 călugăr, 4 laici (12)

Columbia: 2 preoţi

Părintele Carlos Ernesto Jaramillo a fost ucis în seara de 18 februarie 2019, în cartierul Tierra Buena di Patio Bonito, în localitatea Kennedy, în sudul capitalei columbiene Bogotá.

Părintele Jhony Ramos, paroh în cartierul Comuneros în orașul Villavicencio, la 2 octombrie 2019 a fost găsit mort, legat la picioare şi mâini, în casa parohială, probabil victimă a unui furt.

Peru: 1 călugăr

Fratele Paul McAuley, din Institutul Fraților Școlilor Creştine (La Salle), a fost găsit fără viaţă la 2 aprilie 2019, în comunitatea studențească „La Salle”, la Iquitos, departament din pădurea peruviană.

El Salvador: 1 preot

Părintele Cecilio Pérez Cruz, a fost asasinat în noaptea de vineri 17 şi sâmbătă 18 mai 2019, în casa parohială din San José la La Majada, 70 km de capitala San Salvador.

Argentina: 1 diacon permanent, 1 laic

Diaconul permanent Guillermo Luquín, din dieceza argentiniană de Lomas de Zamora, a fost ucis în locuința sa, probabil în zorii zilei de duminică 9 iunie 2019.

Ernesto Cavazza, laic angajat în parohia „Santa Monica” la Villa Sarmiento, dieceza de Morón, a fost ucis la 30 iunie 2019, în timp ce mergea să deschidă biserica pentru prima liturghie.

Mexic: 1 preot, 2 laici

Hugo Leonardo Avendaño Chávez, student universitar, angajat în parohie, a fost sechestrat în seara de 11 iunie 2019. Trupul său fără viaţă a fost găsit ziua următoare.

Cateheta Margeli Lang Antonio a fost ucisă în timpul unui atac armat la o biserică catolică în localitatea Acacoyagua, în statul Chapas, sâmbătă 15 iunie 2019.

Părintele José Martín Guzmán Vega, paroh la Santa Adelaide, dieceza de Matamoros, a fost rănit grav cu o armă albă în pragul bisericii, în seara de 22 august 2019.

Porto Rico: 1 preot

Părintele Stanislaw Szczepanik, din Congregația Misiunii CM, a fost găsit aparent victimă a unui accident stradal, la 16 august 2019 la Ponce. Autopsia a descoperit răni incompatibile cu căderea.

Guatemala: 1 laică

Diana Isabel Hernández Juárez, învățătoare şi coordonatoare a Pastoraţiei Creației din parohia „Stăpâna Noastră de Guadalupe” din Suchitepéquez a fost asasinată de doi indivizi la 7 septembrie 2019.

Brazilia: 1 preot

Părintele Kazimierez wojno, paroh al sanctuarului „Stăpâna Noastră a Sănătății”, Brasilia, a murit la 21 septembrie 2019. Câţiva bărbați au intrat în biserică şi l-au luat ostatic împreună cu paznicul. Trupul său a fost găsit cu mâinile şi picioarele legate şi un cablu de fier în jurul gâtului.

ASIA

În Asia a fost ucisă 1 laică

Filipine: 1 laică

Genifer Buckley, tânără de la Voluntarii Iezuiți din Filipine (JVP), a fost înjunghiată în casa în care locuia, la 23 august 2019, în timp ce presta serviciu la o școală.

EUROPA

În Europa a fost ucisă 1 călugăriţă

Portugalia: 1 călugăriță

Sora Antonia Pinho, din Congregația Slujitoarele Mariei Ministre ale bolnavilor, a fost atacată şi ucisă la 8 septembrie 2019 în orașul Sao Joao da Madeira.

DATE BIOGRAFICE ŞI CIRCUMSTANŢELE MORŢII

Agenţia Fides este recunoscătoare tuturor celor care vor dori să semnaleze actualizări sau corecturi

la această listă sau la cele din anii anteriori.

Pr. Nicolas Ratodisoa a fost victima unei agresiuni brutale la 9 februarie 2019 şi a decedat în spital la 14 februarie, în Madagascar, ca urmare a rănilor repurtate. Aşa cum a putut povesti el însuși din spital, pe la ora 18.30 în ziua de 9 februarie, în timp ce era pe motocicleta sa, a fost oprit de câţiva bandiți pe strada către Mahitsy, un orășel rural situat la 30 km de capitala Madagascarului. Părintele Nicolas se întorcea la centrul de formare Soanavela, unde lucra, după ce a dus Euharistia unui bolnav. Tâlharii, după ce i-au luat preotului banii pe care-i avea la el, au tras asupra lui de la spate. Odată căzut la pământ, l-au bătut cu brutalitate şi au dat cu picioarele în el. Înainte de a pleca, bandiții au mai tras o dată în el, lovindu-l la coloana vertebrală. În ambuscada stradală a fost ucisă şi o altă persoană.

(Agenţia Fides 20/2/2019)

Un salezian spaniol, părintele Antonio César Fernández Fernández, SDB, 72 de ani, misionar în Burkina Faso, a căzut victimă a unui atac jihadist făcut la patruzeci de kilometri de granița meridională a Burkinei Faso, în după-amiaza de 15 februarie 2019. Salezianul a fost lovit de trei gloanțe în timp ce se afla în mașină împreună cu doi confrați din comunitatea din Ouagadougou. Cei trei se întorceau de la Lomé (Togo). Mașina în care călătorea părintele Fernández şi confrații săi, care au scăpat nevătămați, a fost implicată în atacul făcut de un grup de jihadiști împotriva postului de control de vamă din Nouhao, la granița cu Ghana şi Togo. În afară de misionar au fost uciși patru vameși din Burkina Faso. Născut la Pozoblanco la 7 iulie 1946, preot de 46 de ani, părintele Antonio César Fernández din 1982 a fost misionar în diferite țări africane. „Un om bun şi un om al lui Dumnezeu care, ca şi Domnul, a trecut prin viaţă «făcând bine», mai ales iubitului său popor african”, a scris despre el rectorul major al salezienilor, părintele Ángel Fernández Artime.

(Agenţia Fides 16/2/2019; 19/2/2019)

Pe la ora 19.00 în ziua de luni 18 februarie 2019, în cartierul Tierra Buena di Patio Bonito, în localitatea Kennedy, în sudul capitalei columbiene Bogotá, a fost asasinat preotul Carlos Ernesto Jaramillo, 65 de ani. Încardinat în dieceza de Granada în Columbia, de doi ani avea permisiunea de a locui la Bogotá pentru a se supune îngrijirilor medicale. Rezidenții complexului în care locuia preotul, care ajuta emigrații venezuelani, au afirmat că unii din acești tineri l-au ucis pentru a-l jefui. Mărturiile difuzate de mass-media locale au fost unanime în a-l defini pe părintele Carlos Ernesto un preot bun, dedicat slujirii sale, care a avut şi experiențe misionare.

(Agenţia Fides 20/02/2019)

Un părinte capucin de naționalitate centrafricană, părintele Toussaint Zoumaldé, 48 de ani, a fost ucis în Camerun în timp ce se întorcea în fraternitatea sa din Mbaibokoum, în Ciad. A mers în dieceza de Bouar, în partea occidentală a Centrafricii, de unde era originar, pentru a anima un curs de formare pentru preoţii locali. După aceea a luat calea de întoarcere în fraternitatea sa din Ciad, trecând prin Camerun. În noaptea dintre 19 şi 20 martie 2019, niște necunoscuți l-au atacat şi ucis cu lovituri de armă albă la Ngaoundéré (Camerun) unde s-a oprit pentru a se odihni. Părintele Toussaint a lucrat îndelung ca jurnalist la Radio Siriri, din dieceza de Bouar, şi a compus şi diferite cântece religioase.

(Agenţia Fides 21/03/2019)

Părintele Clement Rapuluchukwu Ugwu, paroh al bisericii „Sfântul Marcu”, la Obinofia Ndiuno, în statul Enugu, în sudul Nigeriei, în seara de 13 martie 2019 a fost luat cu forţa din casa parohială de către câţiva bandiți, care l-au şi rănit cu un glonț de pistol. Trupul său, în stare de descompunere, a fost găsit la 20 martie în pădure, la 20 km de casa sa.

(Agenţia Fides 21/3/2019)

Misionarul britanic fratele Paul McAuley, din Institutul Fraților Școlilor Creştine (La Salle), a fost găsit fără viaţă la 2 aprilie, în interiorul localurilor Comunităţii studențești interculturale „La Salle”, în cartierul Belén la Iquitos, departament din pădurea peruviană, în regiunea Loreto. Născut la Portsmouth, în Anglia, în 1947, Paul McAuley era în Peru din 1995, unde a întemeiat „Colegio Fe y Alegría No 43” la Zapallal, districtul Puente Piedra, Lima. Apoi a lucrat la Moyobamba şi San José de Amazonas. De 19 ani trăia la Iquitos, unde a fost responsabil al programelor de la radio „La Voz de la Selva”, a participat la diferite proiecte de dezvoltare a populațiilor care trăiesc de-a lungul fluviilor Amazonas şi Huallaga şi s-a dedicat adunării de fonduri pentru tinerii indigeni care veneau la Iquitos pentru a studia. Era cunoscut pentru angajarea sa în apărarea ambientului şi a popoarelor indigene.

(Agenţia Fides 3/4/2019)

Între orele 9 şi 10 de duminică 12 mai 2019, circa douăzeci de teroriști jihadiști veniţi la bordul motocicletelor, au ajuns la Dablo, un sat care se află la 90 km de Kaya, în provincia Sanmatenga, în centru-nordul Burkinei Faso, semănând panică în rândul oamenilor. Grupul armat a atacat parohia dedicată fericitului Isidore Bakanja, unde se celebra liturghia duminicală, şi după ce i-au percheziţionat pe toţi şi au luat telefoanele celulare, au ucis cinci credincioşi şi pe paroh, care a încercat să scape. Înainte de a fugi au dat foc locului de cult, pentru a jefui şi incendia după aceea centrul sanitar şi câteva structuri. Preotul ucis,  părintele Simeon Yampa, s-a născut la 19 februarie 1985 şi a fost hirotonit preot la 7 iulie 2014. „Părintele Simeon Yampa era o persoană umilă, ascultătoare şi plină de iubire, îi iubea pe enoriașii săi, până la jertfa finală”, a scris mons. Théophile Nare, episcop de Kaya.

(Agenția Fides 13/5/2019)

Părintele Fernando Fernández, salezian spaniol de 60 de ani, a fost înjunghiat la 17 mai 2019 în centrul salezian „Don Bosco”, în orașul Bobo Dioulasso, în sud-vestul Burkinei Faso. În timpul prânzului, un fost bucătar care a lucrat în structură timp de şapte ani, s-a năpustit cu un cuțit împotriva călugărului, ucigându-l. Un alt preot salezian, de origine togoleză, a fost rănit în incident. Asasinul a fost arestat imediat de poliție, care l-a salvat de linșajul din partea studenților şi a oamenilor veniţi între timp. Din primele investigații se pare că bucătarul ar fi voit să se răzbune pentru concedierea petrecută în urmă cu două luni. Părintele Fernández era vicar şi econom al centrului „Don Bosco” din Bobo Dioulasso, în afară de alte funcţii: responsabil al pre-noviciatului, al parohiei, al oratoriului, al unui centru de primire pentru copiii străzii, al unui centru de alfabetizare şi al unei școli profesionale. După hirotonirea sa sacerdotală, în 1991, a fost trimis în misiune în Africa. După dorința sa, a fost înmormântat în curtea centrului salezian din Bobo Dioulasso, căruia dedica atâtea energii.

(Agenţia Fides 18/5/2019)

Părintele Cecilio Pérez Cruz, preot diecezan, a fost asasinat în noaptea de vineri 17 şi sâmbătă 18 mai 2019 în casa parohială. Paroh de San José a La Majada (la circa 70 km de capitala San Salvador), avea 35 de ani şi era preot de 10 ani. Era o persoană simplă, veselă şi dinamică, iubit îndeosebi de tineri cărora le dedica multe energii: în parohie a dat naștere unui grup de tineri care reunea peste 70. Părintele Cecilio era originar din localitatea Sabana San Juan Arriba, districtul Najuizalco, în acelaşi departament Sonsonate, la circa 15 kilometri de parohia San José a La Majada, unde a fost numit în urmă cu patru ani şi unde a fost ucis. Mons. Constantino Barrera, episcop al diecezei de Sonsonate, în ziua următoare a celebrat o liturghie în faţa a sute de credincioşi şi cu zeci de preoţi veniţi din zonele vecine. În aceeași zonă, unde bântuie bande criminale şi violenţa, anul precedent a fost ucis de tâlhari un alt preot.

(Agenţia Fides 30/05/2019)

Părintele Landry Ibil Ikwel, 34 de ani, din Congregația Sfintelor Inimi ale lui Isus şi Maria, a fost ucis la 19 mai 2019 la Beira, Mozambic. Conform reconstruirilor, preotul a fost înjunghiat în comunitatea sa, transportat la spital a murit datorită rănilor. De naționalitate congoleză, părintele Landry a fost hirotonit preot la 7 februarie 2016, la Kinshasa, în Republica Democratică din Congo. Era directorul Institutului de orbi la Beira (IDV-B), structură care are ca misiune formarea, reabilitarea, educarea, integrarea socială a copiilor, tinerilor şi adulților orbi din toată ţara, asigurând fiecăruia o educație adecvată după capacitățile individuale şi făcându-i deci să iasă din marginalizarea în care societatea îi izolează.

(Agenţia Fides 22/5/2019)

Sora Ines Nieves Sancho, călugăriță spaniolă de 77 de ani, din comunitățile locale ale Fiicelor lui Isus, a fost asasinată în mod barbar în primele ore ale dimineții zilei de 20 mai 2019, în satul Nola, lângă Berberati, în sud-vestul Republicii Centrafricane, la granița cu Camerun. Sora Ines, în pofida vârstei şi a faptului că a rămas singură, a continuat să presteze slujire la Nola, unde de multe decenii dădea tinerelor lecții de cusut. Într-unul din saloanele edificiului pe care-l folosea pentru a le învăța pe tinere să coase şi să învețe o meserie, asasinii săi au condus-o pentru a o ucide, după ce au luat-o din dormitorul său. Papa Francisc în cursul audienței generale din 22 mai a amintit-o astfel pe misionara ucisă: „Aş vrea să amintesc cu voi astăzi pe sora Ines Nieves Sancho, de 77 de ani, educatoare a tinerelor sărace de multe decenii, ucisă în mod barbar în Cetrafrica tocmai în locul unde le învăța pe tinere să coase. O femeie în plus care îşi dă viaţa pentru Isus în slujba săracilor”.

(Agenţia Fides 22/5/2019)

Părintele Eutycas Murangiri Muthur, din parohia Limbine, dieceza de Meru, provincia Tigania (Kenya), a fost înjunghiat de unul sau mai mulţi indivizi care au intrat în mașina sa pe la ora 1.30 din 4 iunie 2019, la Makutano, la circa 200 km de capitală, Nairobi. Părintele Eutycas avea 32 de ani şi a fost hirotonit preot la 23 decembrie 2018.

(Agenţia Fides 5/6/2019)

Diaconul permanent Guillermo Luquín, referință pastorală în parohiile carmelitane Lomas şi Banfield Este, dieceza argentiniană de Lomas de Zamora, a fost ucis în locuința sa, probabil în zorii zilei de duminică 9 iunie 2019: a fost găsit mort cu o rană la gât. Născut la 5 august 1966, a fost hirotonit diacon la 19 octombrie 2002. Opera sa era foarte apreciată de credincioşii din comunitățile pe care le asista.

(Agenţia Fides 10/06/2019)

Un student al Universității Intercontinentale din Ciudad de Mexico, Hugo Leonardo Avendaño Chávez, 29 de ani, a fost sechestrat în seara de 11 iunie 2019, în timp ce mergea în parohia „Cristo Salvador” căreia dedica mult timp. Trupul a fost găsit ziua următoare în furgoneta sa, acoperit cu o pătură, în cartierul Aculco, în municipiul Iztapalapa, cu semne de tortură, a murit prin ștrangulare. Părinţii îl amintesc ca un tânăr evlavios care voia să-şi dedice viaţa lui Dumnezeu, era fericit şi plin de viaţă, cu un viitor radios. Uciderea sa a avut loc într-un climat generalizat de violență, nesiguranță şi frică.

(Agenţia Fides 14/6/2019)

O catehetă a copiilor, Margeli Lang Antonio, a fost ucisă în timpul unui atac la o biserică catolică din localitatea Acacoyagua, în statul Chiapas, Mexic. Sâmbătă 15 iunie 2019, la sfârşitul cursului de pregătire a cateheţilor, în capela „Neprihănita Zămislire” din parohia „Sfântul Marcu Evanghelist”, doi tineri au intrat şi scoțând armele au început să tragă. Unul din gloanțe a rănit-o pe Margeli Lang Antonio, care a murit aproape imediat. Era foarte iubită de credincioşi şi angajată până la capăt în munca pastorală.

(Agenţia Fides 18/06/2019)

Ernesto Cavazza, 80 de ani, laic angajat în viaţa parohiei „Sfânta Monica” la Villa Sarmiento, dieceza de Morón (Argentina), a fost ucis duminică 30 iunie 2019. Făcea parte din consiliul economic al parohiei şi printre îndatoririle sale era aceea de a deschide ușile bisericii pentru prima liturghie a zilei. Duminică 30 iunie a ajuns cu mașina sa în parohie puţin înainte de ora 10. Coborând din mașină, a fost interceptat de trei bărbați care l-au atacat, probabil cu intenția de a-i lua mașina sau de a fura din biserică. Se pare că Ernesto a opus rezistență, astfel tâlharii l-au împușcat. Dus la spitalul din zonă, a murit puţin după aceea, în timp ce era supus unei intervenții chirurgicale.

(Agenţia Fides 3/07/2019)

Părintele Paul Mbon, care presta slujire în parohia din Sembé, a fost răpit de câţiva necunoscuți în timp ce se afla cu un prieten preot între 28 şi 29 iunie 2019, la Ouesso, în nordul Republicii Congo, unde a mers pentru o hirotonire. Trupul părintelui Mbon în stare de descompunere, cu răni, probabil lovituri de sabie, a fost scos din apele fluviului Sangha. A fost înmormântat la 4 iulie la Ouesso. Mai mulţi ani părintele Mbon a prestat slujire în dieceza de Ouesso şi recent a fost numit la parohia din Sembé în departamentul Sangha.

(Agenţia Fides 5/7/2019)

Fratele Norbert Emmanuel Mugarura, superior general al Brothers of St Charles Lwanga din 27 ianuarie 2019, a fost ucis la 3 iulie 2019 în suburbia Banda, Kampala (Uganda) de un student universitar, care a fost arestat. Trupul călugărului prezenta semne de ștrangulare. Studentul l-ar fi ucis pentru a-i fura mașina. Fratele Mugarura s-a născut la 28 decembrie 1972 în satul Buyanja, în dieceza de Kabale. „Era un adevărat slujitor al lui Dumnezeu şi chiar şi în ziua fatală, moartea l-a găsit la locul său de misiune”, a spus purtătorul de cuvânt al Brothers of St Charles Lwanga, amintindu-l. Mons. John Baptist Kaggwa, episcop emerit de Masaka, a spus: „Îl cunoșteam bine pe fratele Mugarura şi nu avem îndoieli cu privire la corectitudinea sa morală. De când, în ianuarie, a devenit superior general al Brothers of St Charles Lwanga, a restabilit ordinea internă în institut, îngrijindu-se de partea spirituală şi veghind ca să fie respectate voturile de sărăcie şi de castitate. Dacă mai era viu ar fi continuat o lucrare foarte bună”.

(Agenţia Fides 9/7/2019; 10/7/2019)

Părintele Paul Offu, a fost ucis în seara de joi 1 august 2019. Preotul, paroh al bisericii „Sfântul Iacob cel Mare” la Ugbawka, dieceza de Enugu (Nigeria), a căzut sub gloanțele trase de un grup de persoane înarmate definite „păstori fulani” în timp ce parcurgea în mașină Ihe-Agbudu Road la Awgu. Conform reconstruirilor, preotul nu s-ar fi oprit în faţa atacatorilor care îi făceau semn să oprească mașina sa. Dieceza a dat un comunicat oficial în care descrie condiția dramatică din zonă, marcată de masacre, răpiri, violuri, incendii provocate şi devastări, şi sunt chemate în cauză şi responsabilitățile autorităților politice în faţa scenariilor de devastare amintite.

(Agenţia Fides 5/8/2019)

Doamna Faustine Brou N’Guessan, secretară a parohiei „Sainte-Cécile du Vallon” în arhidieceza de Abidjan, în Coasta de Fildeș, a fost înjunghiat mortal în biroul parohial, la 10 august 2019. Agonizantă, rănită cu lovituri de pumnal, a fost găsită într-o baltă de sânge pe la ora 11.00 dimineața în biroul său, situat în edificiul „Jean Pierre Cardinale Kutwa” din parohie. Dusă la clinica mai apropiată, din păcate a murit puţin după aceea. În vârstă de șaizeci de ani, era mamă a unei fiice şi de treizeci de ani lucra ca secretară a parohiei, ar fi trebuit să iasă la pensie anul acesta. Asasinarea sa a fost precedată de profanarea câtorva statui ale Fecioarei Maria şi de agresiuni împotriva preoţilor şi laicilor angajați în serviciile parohiale.

(Agenţia Fides 19/8/2019; 28/8/2019)

 

Misionarul polonez părintele Stanislaw Szczepanik, 63 de ani, din Congregația Misiunii CM, a fost găsit muribund aparent victimă a unui accident stradal, la 16 august 2019 la Ponce, Porto Rico. Transportat la spitalul „San Cristobal” din Ponce, a murit ziua următoare, ca urmare a rănilor. Într-un prim moment s-a crezut că a murit ca urmare a căderii de pe bicicleta cu care umbla, însă autopsia a relevat că a primit lovituri la cap, la brațe, la umeri şi în alte părţi ale corpului, incompatibile cu căderea de pe bicicletă. Hirotonit preot în Polonia în 1985, anul următor a fost trimis în Zairul de atunci, apoi în Haiti şi în Republica Dominicană, în sfârşit în Porto Rico. După doi ani în Polonia, în 2013 s-a întors în Porto Rico, numit în parohia din Ponce. Congregația sa aminteşte că „a fost un preot zelos, fervent al Euharistiei, mare promotor al devoțiunii către Divina Îndurare în Republica Dominicană. Era persoană cu viaţă interioară profundă. În viaţa sa a lăsat o urmă de iubire faţă de Dumnezeu şi de iubire faţă de săraci. Era lucrător neobosit, mereu gata să trăiască preoția sa pentru sfințirea credincioșilor. Un mare duhovnic şi un bun director spiritual. A fost formator în seminar şi promotor de multe vocaţii”.

(Agenţia Fides 19/08/2019)

Preotul José Martín Guzmán Vega, 55 de ani, din parohia „Cristo Rey de la Paz”, la Santa Adelaide, dieceza de Matamoros, statul Tamulipas, în Mexic, a fost rănit grav cu o armă albă în pragul bisericii, în seara zilei de 22 august 2019. Transportat la spitalul „Dr. Alfredo Pumarejo” a decedat acolo după ore de agonie. Născut în Michoacan în 1964, hirotonit preot în 2004 pentru dieceza de Matamoris, a exercitat slujirea în pastoraţia din penitenciare şi în parohia „Cristo Rey”.

(Agenţia Fides 24/08/2019)

La 23 august 2019, Genifer Buckley, tânără filipineză de 24 de ani, originară din Zamboanga del Sur, a fost înjunghiată mortal de mai multe ori de un agresor în casa în care locuia cu o colegă, care a fost rănită dar a reuşit să fugă. Cele două voluntare prestau serviciu la Pngantucan Community High School, Bukidnon, într-un proiect al mișcării Voluntarilor Iezuiți din Filipine (Jesuit Volunteer Philippines, JVP). Agresorul, arestat de poliție, le-ar fi agresat pe cele două tinere cu intenția de a comite un furt. Buckly obținuse licenţa în științele educației la Universitatea Ateneu din Zamboanga, gestionată de iezuiți, în 2015 şi, după aceea, a predat la Junior High School a universității timp de patru ani, înainte de a se înscrie la JVP anul acesta. Ulterior s-a oferit voluntară pentru a preda la Pangantucan Community High School de la 27 mai. JVP se angajează să ducă speranţă populațiilor marginalizate: membrii săi lucrează în școli, parohii sau organizaţii nonguvernamentale (ONG) pentru a preda, a forma lideri ai comunităţii de bază, a asista cooperativele, a realiza proiecte de întreținere, a asista invalizii şi victimele violenței, a se angaja în formarea tinerilor, a susține problemele ambientale, a apăra demnitatea populațiilor indigene, a lupta pentru dreptul celor asupriți.

(Agenţia Fides 28/8/2018)

Părintele David Tanko, preot nigerian, la 29 august 2019 a fost oprit de bărbați înarmați pe strada spre satul Takum, unde mergea pentru a media un acord de pace menit să pună capăt crizei care opune populațiile Tiv şi Jukun. Tâlharii, probabil aparținând unei miliții Tiv, după ce l-au ucis pe părintele Tanko au dat foc trupului şi mașinii sale. Conflictul dintre Tiv şi Jukun dăinuie din 1953 (pentru alţii din 1959 sau din 1977), printre opriri şi întoarceri ale flăcării violenței.

(Agenţia Fides, 30/8/2019; 31/8/2019)

Diana Isabel Hernández Juárez, învățătoare de 35 de ani şi coordonatoare a Pastoraţiei Creației din parohia „Stăpâna Noastră de Guadalupe” din Suchitepéquez (Guatemala) a fost asasinată la 7 septembrie 2019. Participa la o adunare pentru Ziua Bibliei la comunitatea Monte Gloria, când a fost agresată de doi indivizi care au împușcat-o şi apoi au fugit. Nu au folosit ajutoarele Institutului Guatemalez de Providență Socială din Tiquisate unde a fost dusă, pentru că a decedat din cauza rănilor grave. Diana Isabel Hernández Juárez era cunoscută în zonă pentru că a condus diferite proiecte în peste 32 de comunităţi rurale.

(Agenţia Fides 10/09/2019)

Sora Antonia Pinho, 62 de ani, portugheză, din Congregația Slujitoarele Mariei Ministre ale bolnavilor, a fost ucisă la 8 septembrie 2019 în orașul Sao Joao da Madeira, unde locuia în casa mamă pentru a o asista, în timp ce continua între timp lucrarea sa de ajutor dat bolnavilor din oraș. Era foarte cunoscută pentru generozitatea sa şi angajarea sa, deoarece umbla cu motocicleta prin oraș, purtând haina sa călugărească, pentru a asista în spital şi la domiciliu bolnavi şi infirmi şi a duce ajutorul său celui care avea nevoie, atât ziua cât şi noaptea, conform carismei institutului său. Trupul călugăriței a fost găsit în apartamentul unui dependent de droguri, care ieșise din închisoare cu trei luni înainte după ce a ispășit o pedeapsă pentru viol. Probabil că bărbatul a fost luat la ocazie cu motocicleta de către soră. Ajuns acasă a încercat să abuzeze de ea. La refuzul sorei Antonia, a sufocat-o şi imediat după aceea a abuzat de ea.

(Agenţia Fides 11/09/2019)

Părintele Kazimierez Wojno (cunoscut ca părintele Casimiro), paroh al sanctuarului „Stăpâna Noastră a Sănătății”, în sectorul nord 702 din Brasilia, a murit în seara de 21 septembrie 2019. S-a născut în Polonia în urmă cu 71 de ani şi era preot de 46 de ani. Conform reconstruirii poliției, 6 bărbați au intrat în biserică după ultima liturghie de sâmbătă seara, luându-i ca ostateci pe preot şi pe paznicul bisericii, care apoi a reuşit să fugă. Părintele Casimiro a fost găsit mort, cu mâinile şi picioarele legate şi un cablu de fier la gât, într-un teren alături de biserică din păcate nu era prima dată când această biserică a avut parte de furturi.

(Agenţia Fides 23/09/2019)

Preotul Jhony Ramos, 53 de ani, paroh al parohiei „Jesus de la Misericordia” în cartierul Comuneros în orașul Villavicencio (Columbia), la 2 octombrie 2019 a fost găsit mort, legat la picioare şi la mâini, în casa parohială. Probabil că a fost victima unui furt, dat fiind că de puţin timp organiza o tombolă parohială. Preotul a fost sufocat şi lovit la cap cu un obiect contondent. Era foarte iubit de toţi credincioşii, chiar dacă el conducea parohia de numai 4 luni. Cauca a fost râvnită de armată, paramilitari şi luptători de gherilă din Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC). În locul gherilei, demobilizate, astăzi bande înarmate vechi şi noi încearcă să-l „recucerească”. În joc este controlul câmpurilor de coca, sau mai bine zis, al pământului pe care grupurile înarmate ar vrea să-l transforme în plantații de droguri, dat fiind clima favorabilă.

(Agenţia Fides 03/10/2019)

Trupul părintelui Michael Maingi Kyengo, vice-paroh de Thatha, în dieceza de Machakos, în Kenya, răpit la 8 septembrie 2019, a fost găsit îngropat pe lângă malurile fluviului Mashamba, la Makima, în provincia Embu, la 15 octombrie. Părintele Kyengo, 43 de ani, a fost văzut pentru ultima dată la 8 septembrie. La 8 octombrie cei din familie au denunțat dispariția la poliție. Investigatorii au reuşit să-l aresteze un suspect, care i-a luat celularul, mașina şi carta de credit a preotului dispărut. Încolțit, bărbatul a condus poliția la locul unde a fost găsit trupul părintelui Kyengo. Asasinul l-ar fi ștrangulat şi apoi i-a tăiat gâtul preotului. Părintele Kyengo a fost hirotonit în 2012 şi a prestat slujirea mereu la parohia din Thatha.

(Agenţia Fides 17/10/2019)

TABLOU REZUMATIV AL ANULUI 2019

 

Nr. Nume şi prenume Naţionalitate Institut sau dieceză Data şi locul morții
1. Pr. Nicolas Ratodisoa Madagascar Diecezan 14/02 – Mahitsy (Madagascar)
2. Părintele Antonio César Fernández Fernández Spania Salezienii don Bosco (SDB) 15/02 – Nouhao (Burkina Faso)
3. Pr. Carlos Ernesto Jaramillo Columbia Diecezan 18/02 – Kennedy (Columbia)
4 Părintele Toussaint Zoumaldé Centrafrica Capucin 19-20/03 – Ngaoundéré (Camerun)
5. Pr. Clement Rapuluchukwu Ugwu Nigeria Diecezan 20/3 – Obinofia Ndiuno (Nigeria)
6. Fratele Paul McAuley Anglia Fraţii Școlilor Creştine 12/4 – Iquitos (Peru)
7. Pr. Simeon Yampa Burkina Faso Diecezan 12/5 – Dablo (Burkina Faso)
8. Părintele Fernando Fernández Spania Salezienii don Bosco (SDB) 17/5 – Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
9. Pr. Cecilio Pérez Cruz El Salvador Diecezan 12/5 – La Mahada (El Salvador)
10. Părintele Landry Ibil Ikwel Congo Congregația Sfintelor Inimi ale lui Isus şi Maria 19/5 – Beira (Mozambic)
11 Sora Ines Nieves Sancho Spania Fiicele lui Isus 20/5 – Nola (Rep. Centrafricană)
12. Pr. Eutycas Murangiri Muthur Kenya Diecezan 4/6 – Makutano (Kenya)
13. Guillermo Luquín Argentina Diacon permanent 9/6 – Lomas de Zamora (Argentina)
14. Hugo Leonardo Avendaño Chávez Mexic Laic 12/6 – Iztapalapa (Mexic)
15. Margeli Lang Antonio Mexic Laică 15/6 – Acacoyagua (Mexic)
16. Ernesto Cavazza Argentina Laic 30/6 – Villa Sarmiento (Argentina)
17. Pr. Paul Mbon Congo Diecezan 3/7 – Ouesso (Rep. Congo)
18. Fratele Norbert Emmanuel Mugagura Uganda Brothers of St Charles Lwanga 3/7 – Banda, Kampala (Uganda)
19. Pr. Paul Offu Nigeria Diecezan 1/8 – Awgu (Nigeria)
20. Faustine Brou N’Guessan Coasta de Fildeş Laică 10/8 – Abidjan (Coasta de Fildeş)
21. Părintele Stanislaw Szczepanik Polonia Congregația Misiunii CM 16/8 – Ponce (Porto Rico)
22 Pr. José Martín Guzmán Vega Mexic Diecezan 22/8 – Santa Adelaide (Mexic)
23. Genifer Buckley Filipine Laică 23/8 – Bukidnon (Filipine)
24. Pr. David Tanko Nigeria Diecezan 29/8 – Takum (Nigeria)
25. Diana Isabel Hernández Juárez Guatemala Laică 7/9 – Monte Gloria (Guatemala)
26. Sora Antonia Pinho Portugalia Slujitoarele Mariei Ministre ale bolnavilor 8/9 – Sao Joao da Madeira (Portugalia)
27 Pr. Kazimierez Wojno Polonia Diecezan 21/9 – Brasilia (Brazilia)
28 Pr. Jhony Ramos Columbia Diecezan 2/10 – Villavicencio (Columbia)
29 Pr. Michael Maingi Kyengo Kenya Diecezan 15/10 – Makima (Kenya)

 

Starea religioasă

 

Preoţi                                      18         13 diecezani; 2 salezieni (SDB); 1 capucin; 1 Congregația Misiunii (CM); 1 Congregația Sfintelor Inimi.

Diaconi permanenți                 1          Diecezan

Călugări                                   2          Fraţii Școlilor Creştine; Brothers of St Charles Lwanga

Călugăriţe                                2          Fiicele lui Isus; Slujitoarele Mariei Ministre ale bolnavilor

Laici                                        6

 

Țări de origine

Africa             12        3 Nigeria, 2 Kenya, 2 Congo, 1 Coasta de Fildeș, 1 Madagascar, 1 Rep. Centrafricană, 1 Burkina Faso, 1 Uganda

America           9          3 Mexic, 2 Columbia, 2 Argentina, 1 Guatemala, 1 El Salvador

Asia                 1          Filipine

Europa             7          3 Spania, 2 Polonia, 1 Anglia, 1 Portugalia

 

Locurile morţii

Africa             15        3 Nigeria, 3 Burkina Faso, 2 Kenya, 1 Madagascar, 1 Camerun, 1 Republica Centrafricană, 1 Mozambic, 1 Congo, 1 Uganda, 1 Coasta de Fildeș

America          12         3 Mexic, 2 Columbia, 1 Peru, 1 El Salvador, 2 Argentina, 1 Porto Rico, 1 Guatemala, 1 Brazilia

Asia                 1          Filipine

Europa             1          Portugalia

 

 

LUCRĂTORII PASTORALI UCIŞI DIN 1980 PÂNĂ ÎN 2017

 

Cetatea Vaticanului (Agenţia Fides) – Conform datelor deţinute de Agenţia Fides, în deceniul 1980-1989 şi-au pierdut viaţa în mod violent 115 misionari. Însă această cifră este fără îndoială imprecisă deoarece se referă numai la cazurile constatate despre care s-au aflat ştiri.

Tabloul rezumativ al anilor 1990-2000 prezintă un total de 604 misionari ucişi, tot conform informaţiilor noastre. Numărul este în mod sensibil mai mare faţă de deceniul precedent, totuşi trebuie să fie analizaţi şi următorii factori: genocidul din Rwanda (1994) care a provocat cel puţin 248 victime printre personalul ecleziastic; viteza mai mare a mijloacelor mass-media în răspândirea ştirilor şi din locurile cele mai izolate; numărătoarea care nu se mai referă numai la misionarii ad gentes în sens strict, ci la întregul personal ecleziastic ucis în mod violent sau care şi-au sacrificat viaţa conştienţi de riscul pe care şi-l asumau, numai să nu părăsească persoanele care le-au fost încredinţate.

În anii 2001-2018 totalul lucrătorilor pastorali ucişi este de 456.

 

AN TOT EP PR DIAC FR CĂL SEM IVC CAT LAI VOL
1990 17   10     7          
1991 19 1 14   1 3          
1992 21   6   2 13          
1993 21 1C+1 13     4 1 1      
1994 26   20   1 4 1        
1994* 248 3 103   47 65   30      
1995 33   18 1 3 9       2  
1996 48 3 19   8 13 1 2 1 1(ct)  
1997 68 1 19   1 7 40        
1998 40 1 13   5 17 4        
1999 32   17     9 4   2    
2000 31   19     7 3 1     1
2001 33   25     5 1 1   1  
2002 25 1 18   1 2 2 1      
2003 29 1 20   1   3     2 2
2004 16   12     1       3  
2005 25 1 18   2 3       1  
2006 24   17   1 3       2 1
2007 21   15 3 1 1 1        
2008 20 1 16   1         2  
2009 37   30     2 2     3  
2010 25 1 17   1 1 2     3  
2011 26   18     4       4  
2012 13   11     1       1  
2013 23   20     1       2  
2014 26   17   1 6 1     1  
2015 22   13     4       5  
2016 28   14     9 1     4  
2017 23   13   1 1       8  
2018 40   35       1     4  

* = Date referite numai la genocidul care a avut loc în Rwanda.

EP: episcopi; C: cardinali; PR: preoţi diecezani şi călugări; DIAC: diaconi; FR: călugări care nu sunt preoţi; CĂL: călugăriţe; SEM: seminarişti; IVC: membri ai institutelor de viaţă consacrată; CAT: cateheţi; LAI: laici; VOL: voluntari; CT: catecumen.

 

PENTRU ULTERIOARE APROFUNDĂRI DESPRE ULTIMII ANI: www.fides.org

Special Fides îngrijit de S.L. – Agenţia Fides 28/12/2018

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.