Categorii

Milostivire ecumenică: Cardinalul Koch vorbeşte despre Jubileu şi despre apropiata vizită a Papei la templul major din Roma

Milostivire-ecumenicaVizita papală la templul major din Roma, programată duminică 17 ianuarie, va fi un moment forte pentru a reafirma un mesaj care stă la inima lui Francisc în mod deosebit: „este absolut imposibil a fi creştini şi, în acelaşi timp, a fi antisemiţi”. Asta afirmă cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, care în acest interviu acordat ziarului nostru trasează un bilanţ al activităţii dicasterului în anul abia trecut şi indică activităţile viitoare.

Chiar la începutul Jubileului Milostivirii, Francisc întâlneşte cea mai veche comunitate din diaspora occidentală. Ce semnificaţie are acest gest?

Mi se pare o continuitate foarte frumoasă în tradiţie. Ioan Paul al II-lea a fost primul Papă din istorie care a vizitat sinagoga din Roma la 13 aprilie 1986. După el a făcut asta Benedict al XVI-lea la 17 ianuarie 2010, în ziua care precede începutul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. La acea dată în Italia, Conferinţa episcopală a convocat celebrarea zilei ebraismului. Sunt foarte bucuros că diferite Conferinţe episcopale au ales să instituie această zi. Ziua nu este întâmplătoare, pentru că situarea sa în ajunul începutului săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor vrea să semnifice că ebraismul este foarte aproape de creştinism. Aş vrea să amintesc şi raporturile bune ale Papei Francisc cu lumea ebraică, ce dăinuie din anii săi de episcopat în Argentina. Amintesc îndeosebi că Papa are şi o mare prietenie cu rabinul Abraham Skorka, ce l-a însoţit în călătoria sa în Ţara Sfântă. Vizita Papei Francisc la sinagoga din Roma are în sine un mesaj pe care Pontiful îl consideră foarte important şi pe care nu încetează niciodată să-l spună clar: este absolut imposibil a fi creştini şi, în acelaşi timp, a fi antisemiţi. În acest timp, în care asistăm la noi valuri de antisemitism în Europa, mi se pare un mesaj şi mai important. Este desigur un semn foarte frumos că Papa vrea să profite de relaţia cu comunitatea ebraică din Roma, care a trăit credinţa sa cu mult timp înainte de venirea creştinismului.

În urmă cu o lună a fost publicat documentul comisiei pentru raporturile religioase cu ebraismul „Pentru că darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile”. Din ce anume s-a născut această iniţiativă?

După cincizeci de ani de la publicarea declaraţiei Nostra aetate era important de făcut o altă reflecţie cu privire la raportul dintre creştinism şi ebraism. În primul rând, era fundamental de exprimat recunoştinţă pentru tot ceea ce a fost posibil de realizat în această jumătate de secol. În al doilea rând, era oportun de pregătit o nouă fază a dialogului dintre evrei şi catolici despre unele tematici teologice de aprofundat în viitor.

Care este natura documentului?

Este clar că nu e vorba despre un text de dialog. Pentru a fi aşa trebuia să fi fost pregătit împreună cu evreii. Desigur, înainte de publicarea textului l-am încredinţat unor experţi evrei, dar rămâne un document catolic. Deci este adresat credincioşilor, pentru ca să cunoască existenţa dialogului cu ebraismul şi rădăcinile ebraice ale creştinismului, putând astfel participa la acest dialog. Pentru aceasta, nu este un text doctrinal sau magisterial, ci teologic care foloseşte pentru a aprofunda unele teme.

Ce răspuns aţi avut din partea lumii ebraice?

Sunt foarte recunoscător şi că unii rabini consideră că a sosit timpul pentru a discuta despre aceste tematici. După publicarea documentului au venit invitaţii pentru un dialog reînnoit. De fapt, lumea ebraică a primit bine textul. În acelaşi timp, aproape instantaneu, câţiva rabini din toată lumea au publicat o declaraţie despre dialogul cu creştinii. Noi am primit acest text cu mare bucurie şi recunoştinţă.

Care a fost firul conducător al dialogului cu evreii în anul care abia a trecut?

Anul trecut cu comisia pentru raporturile religioase cu ebraismul am amintit îndeosebi a cincizecea aniversare a promulgării declaraţiei conciliare Nostra aetate şi am celebrat această aniversare în diferite părţi ale lumii: Brazilia, Statele Unite ale Americii, Elveţia, Germania şi în sfârşit, în decembrie, în Israel.

Puteţi trasa un bilanţ în ansamblu al activităţii dicasterului pentru anul trecut?

În 2015 am continuat mai ales dialogurile în desfăşurare şi am vizitat diferite Biserici şi comunităţi ecleziale. Şi Papa Francisc a primit în audienţă mulţi reprezentanţi din alte Biserici. Am avut şi bucuria darului enciclicei Laudato si’, care a fost prezentată la Roma de mitropolitul ortodox John Zizioulas. A fost fără îndoială un eveniment ecumenic. Apoi să nu uităm că anul trecut Papa Francisc a stabili să se celebreze şi în Biserica catolică ziua de salvgardare a creaţiei la 1 septembrie, în coincidenţă cu aceea promovată de Patriarhia de Constantinopol.

Care este valenţa ecumenică a Jubileului Milostivirii?

Momentul central al Anului Sfânt la nivel ecumenic este celebrarea vesperelor din 25 ianuarie, în bazilica „Sfântul Paul din afara zidurilor”, la încheierea săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. De fapt, tematica milostivirii lui Dumnezeu este esenţialmente ecumenică, pentru că ecumenismul nu este numai un dialog despre chestiuni dificile şi controversate, ci trebuie să se concentreze şi asupra tematicilor centrale şi comune ale credinţei noastre. Şi milostivirea lui Dumnezeu este inima credinţei noastre. Am aflat despre dieceze care au inserat câteva celebrări ecumenice din Anul Sfânt în program. Aceste iniţiative mi se par foarte importante, pentru că este necesar să aprofundăm tema milostivirii şi în cadrul ecumenic.

Care sunt datele mai importante pe care le are dicasterul în acest an 2016?

De la 30 ianuarie la 6 februarie la Cairo se va desfăşura Adunarea Plenară a comisiei mixte internaţionale cu toate Bisericile orientale ortodoxe despre tema sacramentelor iniţierii creştine, mai ales botezul. Este o tematică grea, pentru că unele Biserici orientale ortodoxe încă au practica rebotezării. Aceasta este o problemă, pentru că botezul şi recunoaşterea sa reciprocă sunt fundamentul ecumenismului şi dacă o Biserică încă mai urmează această practică este un punct dificil asupra căruia trebuie să discutăm. Sper ca în toamna viitoare să putem avea o Adunare Plenară şi a comisiei mixte internaţionale cu toate Bisericile ortodoxe pentru a continua dialogul despre raportul dintre sinodalitate şi primat. Nu este deloc uşoară discuţia despre această temă. În afară de asta, va fi un moment pentru a aminti a cincizecea aniversare a primei vizite a unui arhiepiscop de Canterbury la Roma după Reformă, adică întâlnirea arhiepiscopului Michael Ramsey cu Paul al VI-lea, care a avut loc la 23 martie 1966, şi pentru a aminti şi instituirea unei reprezentanţe personale la un centru anglican la Roma. În sfârşit, pentru acest an trebuie şi vrem să programăm o Adunare Plenară a Consiliului nostru Pontifical.

(După L’Osservatore Romano, 13 ianuarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.