Categorii

Mesajul papei Francisc adresat directorului agenţiei SIR cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de întemeiere (29 octombrie 2018)

Domnului dr. Vincenzo Corrado

Conferinţa Episcopală Italiană

Dragi prieteni de la Agenţia SIR,

Sunt bucuros să ajung la voi cu acest scurt mesaj cu ocazia unui aniversar important pentru agenţia voastră. Chiar în aceste zile – la 25 octombrie – amintiţi cei treizeci de ani ai publicării primului vostru buletin care a dat început activităţii jurnalistice a SIR. Ceea ce trăim este un an important pentru voi toţi şi, pentru aceasta, vă adresez felicitări şi vă trimit o amintire specială pentru activitatea profesională pe care o desfăşuraţi în fiecare zi.

Treizeci de ani reprezintă, desigur, un frumos obiectiv, dar nu sunt şi nu trebuie să fie consideraţi un punct de sosire. Continuaţi să desfăşuraţi angajarea voastră căutând mereu aceeaşi noutate cu care părinţii fondatori au gândit şi, apoi, au dat formă unui proiect unic în genul său: un instrument de informare care să lege teritoriul italian, reprezentat de săptămânalele diecezane, cu centrul şi care, în acelaşi timp, să se întoarcă de la centru la teritoriul propriu cu agenţiile din dieceze. Aţi fost făuritori de comuniune în informaţie, fie eclezială fie socio-culturală. Continuaţi să fiţi aşa!

SIR, Agenţia de informaţie a Conferinţei Episcopale Italiene, cuprinde în ea exigenţele mai multor comunităţi. Cu ştirile voastre zilnice, prezentaţi news despre Sfântul Scaun, despre Biserica italiană, despre dieceze, despre Europa, despre Orientul Mijlociu, despre întreaga lume… Or, aşa cum ştiţi, am decis să dedic a LIII-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale, care se celebrează în 2019, temei „Suntem membre unii altora” (Ef 4,25). De la community la comunităţi. La rândul vostru, vă ştiu angajaţi în promovarea unei comunităţi informative, întemeiate pe autenticitate şi pe reciprocitate.

De-a lungul anilor aţi ştiut să urmăriţi dezvoltările tehnologice păstrând mereu linia voastră editorială aşa de bine exprimată în 1988 de regretatul vostru preşedinte, mons. Giuseppe Cacciani: „Am vrea în ceea ce ne priveşte să fim judecaţi şi verificaţi mai degrabă cu privire la obiectivitate, la rigoarea limbajului, la documentaţie, la atenţia faţă de cauzele şi desfăşurările evenimentului religios decât la folosirea sa instrumentală, strălucitoare şi efemeră pentru curiozitatea momentului”. Este o atenţie încă valabilă: e suficient să ne gândim la fenomenul „ştirilor false”, aşa-numitele fake news. Continuaţi să exercitaţi profesia voastră ţinând mereu la adevăr. Este antidotul cel mai eficace pentru a combate falsitatea. Şi amintiţi-vă că „pentru a discerne adevărul trebuie analizat ceea ce însoţeşte comuniunea şi promovează binele şi ceea ce, dimpotrivă, tinde să izoleze, să dezbine şi să contrapună” (cf. Mesaj pentru a LII-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale).

Treizeci de ani nu sunt puţini, dar acesta este momentul de a vă gândi şi la viitor. Vă încurajez să continuaţi mereu pe drumul inovării, fără să neglijaţi însă privirea voastră spre toate teritoriile: italiene, europene, din Orientul Mijlociu, internaţionale… Teritoriul nu este o simplă graniţă geografică, este ceva mai mult: indică existenţa persoanelor care locuiesc în el. Pe urma săptămânalelor diecezane, faceţi-vă glas al celui care nu are glas. Continuaţi să aprindeţi farurile voastre informative peste toate periferiile. Luaţi asupra voastră comunicarea istoriilor pe care le relataţi. Pasionaţi-vă tot mai mult de adevăr. Fiţi păzitori ai ştirilor. Jurnalistul, „în lumea contemporană, nu desfăşoară numai o meserie, ci o adevărată misiune. Are îndatorirea, în frenezia ştirilor şi în vârtejul scoop-urilor, să amintească faptul că în centrul ştirii nu sunt rapiditatea în a o da şi impactul asupra audience, ci persoanele. A informa înseamnă a forma, înseamnă a avea de-a face cu viaţa persoanelor” (cf. Mesaj pentru a LII-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale).

Dragi prieteni, vă însoţesc în munca voastră, vă urez să fiţi mereu gata la ascultare şi la dialogul sincer pentru a lăsa să reiasă adevărul. Vă încurajez să mizaţi tot mai mult pe plinătatea unei informaţii de calitate care ştie să construiască punţi de înţelegere şi dialog. Mergeţi, cum aţi făcut până acum, pe cărările frumoase şi obositoare ale gândirii, fără să coborâţi la compromisuri cu nimeni. Fiţi liberi şi departe de modele reductive. Ajutaţi să se înţeleagă faptele în complexitatea lor şi în semnificaţia lor profundă.

Vă binecuvântez din inimă şi voi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.