Categorii

Medjugorje, un trimis al Papei pentru exigenţele credincioşilor

Papa numeşte un „trimis special” al său la Medjugorje. Dar nu pentru a face un supliment de investigaţie cu privire la apariţiile mariane începute în 1981 şi încă neîntrerupte, aşa cum se făcea ipoteza de unele anticipări. În centrul preocupărilor lui Francisc sunt pelerinii foarte mulţi care vizitează parohia şi locul primelor apariţii în sătucul din Herţegovina, care a devenit un centru marian printre cele mai frecventate din lume.

„La data de 11 februarie 2017, Sfântul Părinte – se citeşte în comunicatul Secretariatului de Stat al Vaticanului – l-a desemnat” pe monseniorul Henryk Hoser, arhiepiscop-episcop de Warszawa-Praga (Polonia), „să meargă la Medjugorje ca trimis special al Sfântului Scaun”.

Imediat după aceea nota clarifică motivele numirii şi îi circumscrie obiectivele, dezminţind pe cei care considerau că Bergoglio nu ar vrea noi investigaţii după cele aprofundate şi care au durat cinci ani, încheiate în 2015 de comisia de cardinali şi experţi conduşi de cardinalul Camillo Ruini.

„Misiunea – se mai citeşte în comunicat – are scopul de a dobândi cunoştinţe mai aprofundate ale situaţiei pastorale a acelei realităţi şi, mai ales, ale exigenţelor credincioşilor care ajung acolo în pelerinaj şi, pe baza lor, să sugereze eventuale iniţiative pastorale pentru viitor. De aceea, va avea un caracter exclusiv pastoral”. Trebuie subliniată expresia „exclusiv pastoral”, care explică bine finalităţile funcţiei lui Hoser. Care nu va trebui să o facă pe agentul 007 al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, ci va trebui să intre în miezul problemelor pastorale prezente de mulţi ani la Medjugorje.

Nu este un mister că un contrast atavic îi contrapune pe franciscani clerului secular şi episcopului diecezei competente, care este cea de Mostar. Episcopul precedent, Pavao Zanic, precum şi actualul, Ratko Peric, sunt profund contrari apariţiilor. Una dintre concluziile la care a ajuns comisia Ruini se referea tocmai la problemele pastorale. Printre propuneri aceea de a transforma parohia din Medjugorje în sanctuar care să depindă direct de Sfântul Scaun. O altă posibilitate era în schimb aceea de a dezmembra teritoriul Medjugorje de dieceza de Mostar pentru a reînfiinţa o veche dieceză desfiinţată.

Cu numirea de astăzi se confirmă atitudinea Papei Francisc faţă de aceste fenomene. Cu toate că a avertizat de mai multe ori cu privire la atenţia bolnăvicioasă faţă de „mesajele” şi „secretele” atribuite Sfintei Fecioare Maria, care în unele cazuri ajunge să-i abată pe unii credincioşi de la inima mesajului evanghelic, Bergoglio arată mare respect faţă de ceea ce se întâmplă în aceste locuri. Şi în cazul lui Medjugorje, milioane de persoane au trecut pe acolo şi se întorc acolo, participând la intense exerciţii spirituale şi în multe cazuri descoperind credinţa sau regăsind credinţa pierdută.

Cât priveşte fenomenul şi originea sa, comisia Ruini a concluzionat sugerând o pronunţare favorabilă pentru recunoaşterea naturii supranaturale a primelor apariţii mariane, suspendând în schimb evaluarea despre tot ceea ce a venit după aceea. Aşa cum se ştie, conform relatării vizionarilor – tineri care între timp au devenit adulţi – Sfânta Fecioară Maria după ce a apărut pe colina apropiată de localitate şi apoi în biserica parohială, ar continua să le apară la ore sau zile prestabilite oriunde s-ar afla ei.

Concluziile comisiei Ruini, care a evaluat o enormă cantitate de documente, a analizat toate mesajele, a ascultat pe toţi martorii şi de mai multe ori chiar pe vizionari, au fost încredinţate lui Francisc în 2014. De atunci dosarul a trecut la Congregaţia pentru Doctrina Credinţei. Papa însuşi, în timpul zborului de întoarcere de la Sarajevo, le spusese jurnaliştilor că Ruini a făcut „o muncă frumoasă”, anunţând o iminentă discutare a cazului la fostul Sfânt Oficiu. Însă de atunci n-au mai fost noutăţi.

Directorul Sălii de Presă a Vaticanului, Greg Burke, a subliniat că „misiunea trimisului special este un semn de atenţie a Sfântului Părinte faţă de pelerini. Scopul nu este inchizitor, ci strict pastoral. Trimisul nu va intra în chestiunea apariţiilor mariane, care sunt de competenţa Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, şi va fi în contact cu episcopul diecezan, cu fraţii minori franciscani – cărora le este încredinţată parohie din Medjugorje – şi cu credincioşii din acel loc”. Apoi a concluzionat: „Este o misiune pentru pelerini, nu este împotriva nimănui”.

Semnalul numirii episcopului polonez indică aşadar care este prioritatea Pontifului: exigenţele pelerinilor, îngrijirea lor pastorală. Monseniorul Hoser, conclude nota vaticană, „va continua să exercite funcţia de arhiepiscop-episcop de Warszawa-Praga” şi este prevăzut ca „să încheie mandatul său în vara următoare”.

De Andrea Tornielli

(După Vatican Insider, 11 februarie 2017)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.