Categorii

Mângâieri în încercări

Suntem într-un timp de încercări care „ne zdruncină şi ne umilesc”, nu numai la nivelul „Bisericilor noastre locale, ci şi la nivelul Bisericii universale”; dar „să nu ne lăsăm închişi într-o atitudine pesimistă care uită că, în mijlocul suferinţelor, Duhul Sfânt ne aduce şi mângâieri”. A spus asta cardinalul Marc Ouellet în timpul unei întâlniri cu clerul din Versailles, în pelerinaj la Roma cu obiectivul de a mări legătura fraternă şi cunoaşterea reciprocă.

În reflecţia sa prefectul Congregaţiei pentru Episcopi a amintit că papa Francisc „ne îndeamnă cu exemplul său şi cuvintele sale” să privim „la viitor, acolo unde Duhul Sfânt ne atrage spre împărăţia lui Dumnezeu”, oferindu-ne „mângâierea prezenţei sale în mijlocul poporului sfânt pe care noi îl slujim”. Şi în această privinţă a amintit de volumul Scrisori ale suferinţei, în care Jorge Mario Bergoglio, reflectând asupra scrisorilor scrise de părintele general al Societăţii, Lorenzo Ricci, între 1758 şi 1773, în „timpuri foarte chinuite de persecuţie”, nu se „plângea de nedreptăţile îndurate”, ci îi invita pe fiii săi „să se întoarcă la esenţial, să intensifice rugăciunea şi pocăinţa, să se încreadă în Fecioara Maria şi să primească totul din mâna lui Dumnezeu, în spirit de umilinţă, de răbdare şi de ascultare”.

Recenta reeditare a acestei cărţi, a subliniat cardinalul, pune scrisorile lui Ricci „în paralel cu scrisorile pe care anul trecut papa Francisc le-a adresat populaţiei şi episcopilor din Chile, pentru a ajuta această Biserică să depăşească criza abuzurilor sexuale”. Aşadar din citirea sa se înţelege „modul de a acţiona al pontifului, tăcerea sa, răbdarea sa şi încrederea sa în Duhul Sfânt care conduce poporul lui Dumnezeu în istorie, între persecuţiile umane şi mângâierile divine”.

După aceea, cardinalul Ouellet a reparcurs şi a împărtăşit experienţa sa de episcop, de prefect al Congregaţiei pentru Episcopi şi de preşedinte al Comisiei Pontificale pentru America Latină, evidenţiind că la şcoala lui Francisc, „iezuit îmbogăţit de idealul franciscan”, nu putem rămâne „pasivi într-o posesie liniştită a adevărului”. De fapt, papa relansează pe larg misiunea, „al cărei martor în mod programatic este exortaţia apostolică Evangelii gaudium”. Aşadar, Duhul Sfânt, a adăugat prefectul, nu „a terminat să ne surprindă şi să ne destabilizeze, în continuitate cu marile Rusalii conciliare ale căror repercusiuni trebuie să fie încă măsurate în termeni de reformă şi de transformare misionară a Bisericii”. De aici „stilul incisiv al papei Francisc, libertatea sa de cuvânt şi de acţiune, limbajul său profetic în faţa celor mari din această lume”, şi gesturile sale de „duioşie faţă de cei mici, cei bolnavi şi cei săraci”, precum şi cuvintele sale „de milostivire faţă de toţi, întrupate într-o cultură a întâlnirii fără prejudecăţi şi în promovarea dialogului la orice nivel”, atât în raporturile intra-ecleziale cât şi în cele ecumenice şi interreligioase.

Duhul misionar al Bisericii, a afirmat cardinalul, „lucrează cu dialogul şi astfel atrage lumea în locuinţa comuniunii trinitare care locuieşte în Biserică şi îi conferă iradierea sa sacramentală”. Duhul misionar al papei Francisc „se înscrie aşadar în mod perfect în logica trinitară a misiunilor divine care sunt mereu «în ieşire», implicând Biserica într-un elan de caritate reînnoită faţă de toţi săracii şi impunându-i să proclame o milostivire fără frontiere”.

Vorbind îndeosebi despre experienţa sa la conducerea Comisiei Pontificale pentru America Latină, cardinalul Ouellet a amintit ultima adunare plenară pe care papa Francisc „ne cerut s-o consacrăm femeii ca pilastru al edificării societăţii şi a Bisericii”. O temă de acest gen „ne-a impus să mărim cei douăzeci de membri ai noştri cu cincisprezece personalităţi feminine”, cu scopul de a face „o reflecţie cu cunoaştere în cauză cu participarea de persoane reprezentative şi competente”. Acest eveniment, a destăinuit el, „mi-a dat oportunitatea de a demara o reflecţie pentru o teologie a femeii” şi mai ales „să devin conştient de responsabilitatea Bisericii” pentru a ajuta „femeia să realizeze vocaţia sa umană şi misiunea sa eclezială”.

De cardinal Marc Ouellet

(După L’Osservatore Romano, 20 februarie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.