Categorii

Liturghie pentru Tawadros al II-lea

La puţine ore înainte de călătoria în Egipt, Papa Francisc a oferit „pentru fratele meu Tawadros al II-lea, patriarh de Alexandria copţilor”, liturghia celebrată în capela din „Casa Sfânta Marta”, marţi dimineaţa 25 aprilie. „Astăzi este sfântul Marcu evanghelistul, fondatorul Bisericii din Alexandria”, a spus Pontiful, cerând şi „harul ca Domnul să binecuvânteze cele două Biserici ale noastre cu belşugul Duhului Sfânt”.

Şi tocmai cuvintele lui Marcu „la sfârşitul Evangheliei” (16,15-20), propuse de liturgia de astăzi, au fost firul conducător al meditaţiei Papei: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura”. În acest mandat, a explicat Francisc, „este misiunea pe care Isus o dă discipolilor: misiunea de a vesti Evanghelia, de a proclama Evanghelia”. Şi „primul lucru pe care îl cere Isus este să meargă, nu să rămână în Ierusalim: «Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura»”. Este o invitaţie de „a ieşi, a merge”.

De altfel, a afirmat Papa, „Evanghelia este proclamată mereu pe drum: niciodată aşezaţi, mereu pe drum, mereu”. Aşadar, a ieşi pentru a merge „unde Isus nu este cunoscut sau unde Isus este persecutat sau unde Isus este desfigurat, pentru a proclama adevărata Evanghelie”. Şi „cum am auzit în cântul de la aleluia”, „noi îl vestim pe Cristos răstignit, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu”. Tocmai „acesta este Cristos pe care Isus ne trimite să-l vestim”.

Astfel creştinii sunt chemaţi „să iasă pentru a vesti, şi chiar în această ieşire merge viaţa, se joacă viaţa predicatorului: nu este în siguranţă, nu există asigurării de viaţă pentru predicatori”. Aşa încât „dacă un predicator caută o asigurare de viaţă, nu este un adevărat predicator al Evangheliei: nu iese, rămâne, sigur”.

„Mai întâi: mergeţi, ieşiţi”, a insistat Pontiful. Pentru că „Evanghelia, vestirea lui Isus Cristos, se face în ieşire, mereu; pe drum, mereu”. Şi „fie pe drum fizic fie pe drum spiritual fie pe drum al suferinţei: să ne gândim la vestirea Evangheliei pe care o fac atâţia bolnavi – atâţia bolnavi! – care oferă durerile pentru Biserică, pentru creştini”. Sunt persoane care „mereu ies din ele însele”.

Dar „cum este stilul acestei vestiri?” este chestiunea propusă de Francisc. „Sfântul Petru, care a fost tocmai învăţătorul lui Marcu, este atât de clar în descrierea acestui stil: cum se vesteşte Evanghelia?”. Iată răspunsul său, repropus în prima lectură (1Pt 5,5-14): „Preaiubiţilor, îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii”. Da, a explicat Papa, „Evanghelia trebuie vestită în umilinţă, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a umilit, s-a nimicit: stilul lui Dumnezeu este acesta, nu există alt stil”. Şi „vestirea Evangheliei nu este un carnaval, o sărbătoare care este un lucru foarte frumos, însă asta nu este vestirea Evangheliei”. Este nevoie de „umilinţă: Evanghelia nu poate să fie vestită cu puterea umană, nu poate să fie vestită cu spiritul de a ne căţăra sau de a merge sus, nu! Asta nu este Evanghelia!”.

„Umilinţă” înainte de toate, aşa cum recomandă cu putere Petru în prima sa scrisoare: „Îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii”. Şi imediat explică motivul acestui stil: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă har”. Şi „pentru a vesti Evanghelia este nevoie de harul lui Dumnezeu, şi pentru a primi acest har este necesară umilinţa: stilul vestirii este această propunere”. Şi Petru adaugă şi aceste cuvinte: „Umiliţi-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu… Încredinţaţi-i lui toată îngrijorarea voastră”.

Umilinţa este necesară, a afirmat Pontiful, „tocmai pentru că noi ducem înainte o veste de umilire, de gloria ci prin umilire”. Şi „vestirea Evangheliei îndură ispita: ispita puterii, ispita mândriei, ispita mondenităţilor, a atâtor mondenităţi care există şi care ne fac să predicăm sau să recităm”. Da, a explicat el, „pentru că nu este predică o Evanghelie înecată, fără forţă, o Evanghelie fără Cristos răstignit şi înviat”. Tocmai „pentru aceasta Petru spune să veghem: «Duşmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită! Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri răspândiţi în lume îndură aceleaşi suferinţe»”.

„Vestirea Evangheliei, dacă este adevărată, îndură ispita” a remarcat Francisc. „Dacă un creştin care spune că vesteşte Evanghelia, cu cuvântul sau cu mărturia, niciodată nu este ispitit”, poate să stea „liniştit” că diavolul nu se îngrijorează „şi când diavolul nu se îngrijorează este pentru că nu-i creăm probleme, pentru că predicăm un lucru care nu foloseşte”. Iată pentru ce „în adevărata predică există mereu ceva ispită precum şi ceva persecuţie”.

Aşadar, a relansat Papa, „stil de umilinţă, drum – pentru că se merge în afară – drum de ispită, dar speranţa” nu trebuie să dispară niciodată. De fapt scrie Petru: „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veşnică în Cristos Isus, după ce veţi fi suferit puţin, el însuşi vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiţi”. Şi, a adăugat Papa, „tocmai Domnul va fi cel care ne va lua din nou, ne va da forţa, pentru că asta e ceea ce a promis Isus atunci când i-a trimis pe apostoli”. Aşa cum prezintă Marcu în textul evanghelic de astăzi: „Iar ei, plecând, au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau”. Da, a afirmat Francisc, „Domnul ne va întări, ne va da puterea de pentru a merge înainte, pentru că El acţionează cu noi dacă noi suntem fideli faţă de vestirea Evangheliei, dacă noi ieşim din noi înşine pentru a-l predica pe Cristos răstignit, scandal şi nebunie, şi dacă noi facem asta cu un stil de umilinţă, de adevărată umilinţă”.

„Fie ca Domnul – a dorit Papa – să ne dea acest har, ca botezaţi, toţi, să pornim pe drumul evanghelizării cu umilinţă, cu încredere în El însuşi, vestind adevărata Evanghelie: «Cuvântul a venit în trup»”. Şi „aceasta este o nebunie, este un scandal”. Aşadar, a evangheliza „având conştiinţa că Domnul este alături de noi, acţionează cu noi şi confirmă munca noastră”.

(După L’Osservatore Romano, 25 aprilie 2017)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.