PREGĂTIRE SPIRITUALĂ VINO, DUHULE SFÂNT (Fragment)   Vino, Duhule Sfânt, şi trimite din înaltul cerului o rază din lumina ta.   Vino la noi, Părinte al săracilor. Vino, împărţitorule de daruri. Vino, lumina inimilor noastre.   Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet şi uşurare în inimi.   În osteneală tu eşti […]

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

VINO, DUHULE SFÂNT

(Fragment)

 

Vino, Duhule Sfânt,

şi trimite din înaltul cerului

o rază din lumina ta.

 

Vino la noi, Părinte al săracilor.

Vino, împărţitorule de daruri.

Vino, lumina inimilor noastre.

 

Cel mai bun mângâietor,

oaspete care aduci bucurie în suflet

şi uşurare în inimi.

 

În osteneală tu eşti odihnă,

în arşiţă tu eşti răcoare,

iar în lacrimi tu ne eşti mângâiere.

 

Tu, lumină fericită,

vino, şi pătrunde în adânc

inimile credincioşilor tăi.

Stephen Langton (m. 1228),

Arhiepiscop de Canterbury

TEXTUL BIBLIC: Ioan 14, 23-29

Isus a răspuns şi i-a zis:

— Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. Cine nu mă iubeşte nu ţine cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă. Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Pr. Danilo Medina SPP

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce face acela care îl iubeşte pe Isus? Ale cui sunt cuvintele spuse de Învăţător? Pe cine îl va trimite Tatăl?

Câteva consideraţii pentru o lectură atentă…

În contextul discursurilor sale de rămas bun în timpul ultimei cine cu discipolii săi (In 13-17), Isus le anunţă prietenilor săi un ajutor special din partea lui Dumnezeu Tatăl: pe Duhul Sfânt. De fapt, Cristos va lipsi forţat de împrejurările pătimirii şi morţii sale, însă discipolii nu vor rămâne abandonaţi; vor avea în Duhul Sfânt un izvor de mângâiere şi de pace, care, de asemenea, se va ocupa să-i înveţe să rămână fideli şi le va aminti la fiecare pas învăţăturile pe care Domnul Isus le-a comunicat de-a lungul timpului pe care l-a petrecut cu ei, din momentul în care i-a chemat până acum, când urmează să înfrunte ultimele consecinţe ale ascultării sale faţă de voinţa Tatălui.

Plecarea lui Isus nu poate să fie motiv de tristeţe pentru prietenii săi: dacă rămân cimentaţi în Cuvântul lui Cristos şi păstrează pacea pe care El le-o lasă ca dar şi angajare, vor putea experimenta în orice împrejurare prezenţa apropiată şi iubitoare a Tatălui, aşa cum au putut deja să se bucure de iubirea şi de compania Fiului. În felul acesta, Dumnezeu Treime (Tată, Fiu şi Duh Sfânt) va găsi în inima credinciosului o locuinţă demnă, pentru a-l însufleţi în interior ca să continue drumul său de urmare a lui Cristos şi pentru a-l susţine în împlinirea misiunii sale ca vestitor al Cuvântului lui Cristos în toate locurile din lume.

A fi ucenic/ă al lui Isus este o opţiune de iubire, care eliberează dinamici ale unei iubiri tot mai mare: „dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el”. A fi ascultător asiduu al Cuvântului lui Cristos îi permite credinciosului să-l cunoască nu numai pe El, ci şi pe Dumnezeu Tatăl care l-a trimis ca să mântuiască lumea. Există o relaţie strânsă între conceptele de iubire, ascultare, Cuvânt şi trimitere misionară; şi sub aceşti parametri se poate schiţa profilul adevăratului discipol misionar ca acela care: 1) a avut o profundă experienţă a iubirii lui Cristos (aşa cum a fost pentru sfântul Paul: „m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine”: Gal 2,20b; „Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?”: Rom 8,35; „iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi…”: 2Cor 5,14); 2) se hrăneşte cu Cuvântul său de viaţă, primindu-l în inima sa şi transformându-l în criteriu de discernământ şi de viaţă, şi 3) este doritor să comunice rodul acestei experienţe în formă de Veste Bună pentru fraţii şi surorile sale.

Înainte de a se întoarce la dreapta lui Dumnezeu Tatăl său, Învăţătorul Isus a dorit, în afară de a promite trimiterea Duhului Mângâietor, să le lase discipolilor săi marele dar al păcii sale. Nu aceea atât de „terfelită” de politicieni şi şarlatani, adică pacea pe care o dă lumea, care cu mare greutate ajunge să fie o simplă absenţă a războiului. Pacea lui Isus, adevărata pace, este suma tuturor binecuvântărilor divine, aşa cum a ajuns să intuiască poporul ales, Israel, când cuprindea în conceptul de pace („shalom”) toate binefacerile şi favorurile cereşti. Pacea pe care ne-o aduce şi ne-o dă Isus nu este deloc pasivitatea celui care stă liniştit şi suportă toate fără a se răzvrăti; adevărata pace este mult mai dinamică şi angajantă decât ne imaginăm noi, este rodul dreptăţii, este expresia carităţii, este recunoaşterea egalităţii substanţiale a tuturor persoanelor, este respectarea diferenţelor, este efortul pentru a construi ambiente familiale şi sociale tot mai calde şi fraterne. În felul acesta, a primi şi a accepta pacea pe care Isus ne-a adus-o implică asumarea angajării de a continua în lume aceeaşi misiune a lui Isus, colaborând la edificarea Împărăţiei lui Dumnezeu prin slujire, prin promovarea pasionată a vieţii umane în toată demnitatea sa şi prin apărarea curajoasă a drepturilor tuturor persoanelor.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Începem meditaţia noastră cu cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea adresate tinerilor pentru Ziua Mondială a Tineretului în anul 2000:

 „Tineri din toate continentele, nu vă fie frică să fiţi sfinţii noului mileniu! Fiţi contemplativi şi iubitori ai rugăciunii; coerenţi cu credinţa voastră şi generoşi în slujirea fraţilor, membri activi ai Bisericii şi artizani ai păcii. Pentru a realiza acesta angajant proiect de viaţă, rămâneţi în ascultarea Cuvântului său, luaţi vigoare din Sacramente, în special din Euharistie şi din Pocăinţa. Domnul vă vrea apostoli curajoşi ai Evangheliei sale şi constructori ai unei noi omeniri”[1].

Acum să ne întrebăm:

Ce înseamnă a-l iubi pe Isus? Cine este Duhul Sfânt pentru mine? Ţin cont de faptul că se apropie Rusaliile? Când te simţi departe de Domnul? Ce simţi? Dar atunci când îl ai aproape?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

Mulţumim, Tată milostiv,

pentru că niciodată nu ne laşi singuri în luptele şi trudele noastre;

mulţumim pentru că ni-l dai pe Fiul tău,

care cu al său Cuvânt ne arată drumul pentru a fi pe deplin fericiţi;

mulţumim pentru darul Duhului tău, care ne face fiii tăi,

ne aminteşte constant învăţăturile lui Isus

şi ne stimulează la angajarea de a fi discipoli şi misionari autentici şi entuziaşti

pentru o lume mai bună, în pace şi în iubire.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Să recunoaştem şi să profităm în interior de prezenţa lui Dumnezeu care locuieşte în noi. Să simţim bucuria că suntem temple vii ale Duhului Sfânt. Să lăsăm ca acelaşi Duh să pună din nou în inimile noastre (= să ne amintească) frumosul Cuvânt al lui Isus şi spune-i Domnului:

„Duhule Sfânt, vino şi învaţă-mă! Ajută-mă să ascult ceea ce Isus vrea să-mi spună!”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a demonstra schimbarea?

Cristos a înviat, aleluia!

Domnul cunoaşte inimile noastre, motivaţiile noastre, aşteptările noastre, pentru aceasta ni-l trimite pe Duhul său şi ne invită să fim bucuroşi în prezenţa sa.

Cum pot demonstra în aspectul concret al vieţii mele că sunt sanctuar al prezenţei lui Dumnezeu? Cum îl invit pe Duhul Sfânt să fie parte fundamentală a vieţii mele? Cum trăiesc pacea pe care mi-o lasă Isus? Cum pot înfrunta neliniştea şi frica? Cum contribui cu mărturia mea în faţa celor din jurul meu? Care este aportul meu pentru ca alţii să experimenteze iubirea lui Dumnezeu?

„Numai iubirea

este cea care dă valoare

tuturor lucrurilor”.

Sfânta Tereza de Avila

[1] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_29061999_xv-world-youthday_sp.html