PREGĂTIRE SPIRITUALĂ   Duhule Sfânt Mângâietorule, desăvârşeşte în noi lucrarea începută de Isus; fă puternică şi continuă rugăciunea pe care o înălţăm în numele întregii lumi. Grăbeşte pentru fiecare dintre noi timpurile unei vieţi interioare profunde. Dă impuls apostolatului nostru, care vrea să ajungă la toţi oamenii şi la toate popoarele, răscumpăraţi toţi prin sângele […]

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

 

Duhule Sfânt Mângâietorule,

desăvârşeşte în noi lucrarea începută de Isus;

fă puternică şi continuă rugăciunea pe care o înălţăm în numele întregii lumi.

Grăbeşte pentru fiecare dintre noi timpurile unei vieţi interioare profunde.

Dă impuls apostolatului nostru, care vrea să ajungă la toţi oamenii

şi la toate popoarele, răscumpăraţi toţi prin sângele lui Cristos şi cu toţii moştenire a sa.

Mortifică în noi prezumţia naturală şi ridică-ne la regiunile sfintei umilinţe,

ale adevăratei temeri de Dumnezeu, ale sufletului generos…

Sfântul Ioan al XXIII-lea

 

TEXTUL BIBLIC: Ioan 10,1-10  

Păstorul şi oile sale

Atunci Isus a spus:

«1 Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar; 2 dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le conduce afară. 4 Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea». 5 Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor”. 6 Isus spusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înțeles ceea ce le vorbea.

7 Atunci, Isus a zis din nou:

«Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor. 8 Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 9 Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. 10 Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. Eu am venit ca să aibă viață și să aibă din belșug».

 

1 – LECTURA: Ce spune textul? 

María Cristina Arizía Tagle

Director  al Comisiei Naţionale ABP – Chile

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Conform textului, cine intră în staulul oilor pe poartă? Ce se întâmplă cu oile atunci când le cheamă un necunoscut? Conform lecturii, la ce a venit Isus?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Celebrăm duminica Bunului Păstor şi în textul de astăzi Isus preia o imagine foarte cunoscută în Vechiul Testament pentru a se referi la relaţia dintre Dumnezeu şi poporul său. Este vorba despre imaginea păstorului, Dumnezeu este pentru Israel ca un păstor care cunoaşte pe fiecare dintre oile sale pe nume, le conduce cu grijă şi dedicaţie, ştie ce este bine pentru fiecare şi le conduce pentru ca să găsească păşune bogată şi să se hrănească bine (Ez 34, 11-16).

Isus se adresează fariseilor prin intermediul unei parabole (In 10,1-7). Le aminteşte că Dumnezeu, paznicul, continuă să se îngrijească de turma poporului său, acum prin intermediul Fiului său care s-a transformat în poarta de intrare în staulul oilor sale şi în noul păstor bun.

Tema centrală a parabolei este relaţia dintre păstor şi oile sale, Isus descoperă două tipuri de păstori. Există unii care sunt hoţi şi tâlhari, intenţia lor este să fure oile şi să le folosească pentru interesul lor personal. În schimb, bunul păstor intră pe poarta staulului pentru a le îngriji, pentru a le conduce în căutarea păşunilor îmbelşugate şi pentru a le reuni într-o singură turmă. Oile, la rândul lor, în libertate deplină, ascultă glasul bunului păstor, îl recunosc şi îl urmează.

Fariseii nu au înţeles mesajul parabolei dintr-un simplu motiv, el se ascultă numai pe ei înşişi şi cred că ştiu totul despre Dumnezeu (cf. In 9,24-34). Spre deosebire de farisei, Isus este bunul păstor care vorbeşte Cuvântul Tatălui (In 7,16-18), şi se pune în slujba oilor, le cunoaşte personal, le îngrijeşte cu iubire şi le oferă viaţa sa din belşug. Isus este poarta pentru a găsi mântuirea.

Cel care se dispune să-l asculte pe Isus şi să lase să răsune Cuvântul său în minte şi în inimă, poate să recunoască în El glasul păstorului care invită la comuniunea fraternă şi la slujirea fraţilor, găsind viaţa din belşug.

 

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

În exortaţia apostolică Pastores dabo vobis, nr. 13, sfântul papă Ioan Paul al II-lea se referă la formarea preoţilor în situaţia actuală şi ne aminteşte angajarea pe care o avem ca botezaţi:

Isus este păstorul cel bun care a fost prevestit (cf. Ez 34), cel care îşi cunoaşte fiecare oiţă în parte, cel care-şi oferă viaţa pentru ele şi care vrea să le adune pe toate într-o singură turmă sub un singur păstor (cf. In 10,11-16). El este păstorul venit «nu pentru a fi slujit, ci ca să slujească» (Mt 20,28), cel care, în gestul pascal al spălării picioarelor (cf. In 13,1-20), lasă alor săi modelul de slujire pe care ei vor trebui să-l exercite unii faţă de alţii, şi care se oferă liber ca miel nevinovat jertfit pentru răscumpărarea noastră (cf. In 1,36; Ap 5,6.12).

Prin jertfa unică şi definitivă a crucii, Isus conferă tuturor discipolilor săi demnitatea şi misiunea de preoţi ai noii şi veşnicei alianţe. În felul acesta se împlineşte promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o Israelului: «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt» (Ex 19,6). Poporul întreg al noii alianţe – scrie sfântul Petru – este constituit ca «un edificiu spiritual», «o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos» (1Pt 2,5). Cei botezaţi sunt «pietre vii», care construiesc edificiul spiritual unindu-se cu Cristos, «piatra vie… aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu» (1Pt 2,4-5). Noul popor sacerdotal care este Biserica, nu numai că are în Cristos imaginea sa proprie şi autentică, dar primeşte, de asemenea, de la el o participare reală şi ontologică la preoţia lui unică şi eternă căreia trebuie să i se facă asemenea prin întreaga sa viaţă”.

 

Acum să ne întrebăm:

Mii de glasuri ne interpelează în fiecare zi prin mijloacele de comunicare. Ce dificultăţi avem pentru a recunoaşte glasul Bunului Păstor? Cum ne lăsăm interpelaţi de el? Mă simt în vreun fel păstor al fraţilor mei, al comunităţii, al prietenilor?

 

3 – RUGĂCIUNE: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

„Isuse, Bun Păstor,

vrem să urmăm paşii tăi.

Dă-ne Duhul tău,

pentru a învăţa să trăim în milostivire.

Ajută-ne să descoperim gratuitatea iubirii tale,

dăruire generoasă, dar de viaţă care se dăruieşte.

Vrem să împărtăşim vistul tău de a construi o lume dreaptă,

în care să existe egalitate şi fraternitate reală, în care să fie pâine pentru toţi

şi libertatea să fie o lumină care să lumineze toate persoanele.

Dă-ne Duhul tău, Isuse, Bun Păstor,

pentru a persevera în căutarea noastră,

pentru a continua drumul,

pentru a fi însufleţiţi de speranţa activă

de a face o Împărăţie de pace

şi de bunătate pentru toţi”.

Sfântul Ioan Maria Vianney

 

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Doamne, Tu chemi fiecare oaie pe numele său,

îţi cer ca să mă ajuţi să aud şi să răspund la chemarea ta.

 

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?

Săptămâna aceasta le voi exprima salutul meu recunoscător preoţilor care mă întâlnesc şi mă voi ruga zilnic pentru ei, pentru că şi-au dedicat viaţa ca să fie ca Isus Bunul Păstor.

Dacă există oi bune vor exista şi păstori bune,

de vreme ce dintre oile bune apar păstori buni.

Sfântul Augustin – Predica 46