Categorii

Laicii, familia şi viaţa, precum şi situaţiile „iregulare” în statutul dicasterului

Şi situaţiile familiale numite „iregulare” intră, mergând pe urma exortaţiei apostolice Amoris laetitia, în noul statut al dicasterului vatican pentru laici, familie şi viaţă aprobat de papa. Printre principalele noutăţi ale noii versiuni – ad experimentum – a statutelor (aprobate prima dată, şi în acel caz ad experimentum, în momentul naşterii noului dicaster), iese în evidenţă încredinţarea dată organismului condus de cardinalul american Kevin Farrell a pastoraţiei tineretului, a „dialogului inter-generaţional” şi în afară de asta a promovării participării femeilor în Biserică şi în societate, precum şi responsabilitatea explicită pentru Întâlnirea Mondială a Familiilor şi Zilele Mondiale ale Tineretului (ZMT).

Noul statut, aprobat de papa la 10 aprilie, publicat astăzi de Sala de Presă a Sfântului Scaun şi chiar de dicaster pe propriul sit internet precum şi pe propriul account Twitter @LaityFamilyLife, în vigoare de duminica viitoare, 13 mai, confirmă schema primei versiuni, aprobate de Francisc în iunie 2016 şi aduce câteva modificări la acel text.

Cât priveşte pastoraţia familială, documentul reafirmă că noul dicaster „promovează îngrijirea pastorală a familiei, îi tutelează demnitatea şi binele bazate pe sacramentul căsătoriei, îi favorizează drepturile şi responsabilitatea în Biserică şi în societatea civilă, pentru ca instituţia familială să poată îndeplini tot mai bine propriile funcţiuni atât în domeniul eclezial cât şi în cel social” şi, la articolul 11 (fostul articol 9), stabileşte, între altele – noutate faţă de versiunea de acum doi ani – că el „exprimă grija pastorală a Bisericii şi faţă de situaţiile numite «iregulare» (cf. AL, 296-306)”.

Referinţa este la paragrafele din Amoris laetitia în care papa, după dublul Sinod despre familie (2014-2015), scria, printre altele, că „referitor la modul de a trata diferitele situaţii numite «iregulare», părinţii sinodali au ajuns la un consens general, pe care-l susţin: «În vederea unei abordări pastorale faţă de persoanele care au încheiat o căsătorie civilă, care sunt divorţate şi recăsătorite, sau care, pur şi simplu, convieţuiesc, revine Bisericii să le reveleze pedagogia divină a harului în vieţile lor şi să le ajute să ajungă la plinătatea planului lui Dumnezeu în ele», mereu posibil cu forţa Duhului Sfânt”.

Statutul continuă stabilind că dicasterul vatican oferă linii directoare şi pentru programe pastorale care susţin familiile în formarea tinerilor la credinţă şi la viaţa eclezială şi civilă, atenţi în special faţă de cei săraci şi cei marginalizaţi, „precum şi – este o altă noutate a noii versiuni – faţă de dialogul inter-generaţional”. Articolul acesta stabileşte în sfârşit, aşa cum se întâmpla deja în 2016, că dicasterul favorizează deschiderea familiilor la adopţia şi la încredinţarea copiilor şi la îngrijirea bătrânilor, făcându-se prezent pe lângă instituţiile civile pentru ca să susţină aceste practici.

Printre noutăţile din noua versiune a statutului trebuie revelat că a dispărut împărţirea explicită a dicasterului în trei secţiuni – pentru credincioşii laici, pentru familie şi pentru viaţă – iar fiecare secţiune, conform primei versiuni, ar fi trebuit să fie prezidată de un subsecretar. În vârful organismului, actualmente, este cardinalul Farrell ajutat de un secretar, părintele Alexandre Awi Mello (din statut, încă de la început, secretarul „ar putea să fie laic”), şi două femei subsecretar, Gabriella Gambino şi Linda Ghisoni.

Dicasterul este competent în acele materii care sunt de pertinenţa Scaunului Apostolic pentru promovarea vieţii şi a apostolatului credincioşilor laici, pentru îngrijirea pastorală a tinerilor, a familiei şi a misiunii sale, conform planului lui Dumnezeu şi pentru tutelarea şi sprijinirea vieţii umane, se citeşte în primul paragraf, care după aceea în noua versiune precizează, cu o subliniere absentă în prima versiune, că „pentru aceste scopuri, conform principiilor colegialităţii, sinodalităţii şi subsidiarităţii, dicasterul întreţine relaţii cu Conferinţele Episcopale, Bisericile locale şi alte organisme ecleziale, promovând schimbul între ele şi oferind colaborarea sa pentru ca să fie promovate valorile şi iniţiativele legate cu materiile de mai sus”.

Sunt semnificative şi modificările aduse la statut în ceea ce priveşte tinerii şi femeile. Dicasterul, se citeşte în actualul articol 8, integral nou, „exprimă grija deosebită a Bisericii faţă de tineri, promovând protagonismul lor în mijlocul provocărilor din lumea de astăzi. Sprijină iniţiativele Sfântului Părinte în domeniul pastoraţiei tineretului şi se pune în slujba Conferinţelor Episcopale, a mişcărilor şi asociaţiilor de tineret internaţionale, promovând colaborarea lor şi organizând întâlniri la nivel internaţional. Moment forte al activităţii sale – precizează noul statut – este pregătirea Zilelor Mondiale ale Tineretului”.

La articolul 10 referitor la pastoraţia familială, cu o altă referinţă’ care nu era explicită în prima versiune, documentul format din 15 articole stabileşte că dicasterul „promovează întâlniri şi evenimente internaţionale, îndeosebi Întâlnirea Mondială a Familiilor”, cum face deja pentru următoarea întâlnire din august din Irlanda.

La articolul 9, şi el integral nou, statutul stabileşte că „dicasterul se străduieşte pentru a aprofunda reflecţia despre raportul bărbat-femeie în respectiva specificitate, reciprocitate, complementaritate şi demnitate egală. Valorizând «geniul» feminin, dă contribuţia sa la reflecţia eclezială despre identitatea şi misiunea femeii în Biserică şi în societate, promovându-i participarea”.

Între diferitele competenţe ale dicasterului, documentul precizează că el nu numai că înfiinţează sau aprobă statutele asociaţiilor credincioşilor şi ale mişcărilor laicale, ci le şi „însoţeşte viaţa şi dezvoltarea”. Noul statut, de altfel, repropune conţinuturile din primul statut din 2016, confirmând, de exemplu, că între altele dicasterul (articolul 13) „susţine şi coordonează iniţiative în favoarea procreării responsabile, precum şi pentru tutelarea vieţii umane de la zămislirea sa până la sfârşitul său natural, ţinând cont de nevoile persoanei în diferitele faze evolutive” şi „promovează şi încurajează organizaţiile şi asociaţiile care ajută femeia şi familia să primească şi să păzească darul vieţii, în special în cazul sarcinilor dificile, şi să prevină recurgerea la avort. Susţine de asemenea programe şi iniţiative menite să ajute femeile care au avortat”.

Încă de la naşterea sa (care a coincis cu închiderea, prin încorporare, a Consiliului Pontifical pentru Laici şi a Consiliului Pontifical pentru Familie), oficiul condus de cardinalul Farrell are o „legătură directă” cu Institutul Teologic Pontifical „Ioan Paul al II-lea” pentru Ştiinţele Căsătoriei şi Familiei, prezidat de monseniorul Pierangelo Sequeri, în timp ce, cu privire la materiile sale, „se foloseşte de competenţa” Academiei Pontificale pentru Viaţă, prezidată de monseniorul Vincenzo Paglia.

(După Vatican Insider, 8 mai 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.