Categorii

Kiril: Bartolomeu nu va mai fi patriarh ecumenic al întregii ortodoxii

Patriarhul de Moscova, Kiril (Gundiaev), a lansat un adevărat ultimatum patriarhului de Constantinopol, Bartolomeu (Archontonis), ca răspuns la comunicarea acestuia din urmă cu privire la recunoaşterea noii Biserici ucrainene autocefale dacă nu va retracta decizia luată în Ucraina, el nu va mai putea să se considere „patriarh ecumenic” al întregii ortodoxii universale. Cuvintele dure sunt conţinute într-o scrisoare pe care Kiril a trimis-o la Constantinopol la 30 decembrie.

„Dumneavoastră – spune conducătorul ortodocşilor ruşi omologului său grec – veţi pierde pentru totdeauna posibilitatea de a sluji unitatea sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu şi veţi înceta să fiţi primatul lumii ortodoxe”. În scrisoare, patriarhul rus reparcurge diferitele „etape forţate” care au dus la decizia de a gira „pseudo-conciliul” din Kiev din 15 decembrie 2018. Prin coincidenţă tragică, această expresie, aminteşte de cea a „pseudo-conciliului” din Leopoli din 1946, când patriarhia de Moscova condusă de Alexei I, sub conducerea lui Stalin şi Hrușciov, şi-a anexat Biserica greco-catolică ucraineană, rămasă apoi în catacombe până în 1990.

Conform lui Kiril, graba în a încheia „unirea schismaticilor” ucraineni este datorată presiunii unui „proces de politizare, departe de normele şi de spiritul sfintelor canoane”, care dacă ar fi fost respectate ar fi obţinut rezultatul sperat „cu satisfacţia deplină fie pentru ortodocşii ucraineni, fie pentru toţi ceilalţi ortodocşi din lume”. Şi acum în schimb va trebui să se confrunte cu împotrivirea „majorităţii poporului ucrainean”, care după părerea sa susţine unica Biserică a patriarhiei de Moscova.

În scrisoare se amintesc sugestiile date lui Bartolomeu de „a studia împreună documentele din secolele precedente împreună cu prestigioşi istorici, teologi şi specialişti ai dreptului canonic ecleziastic”, cărora le-a fost opus un refuz „datorită lipsei de timp”.

Se înţelege că această confruntare a fost exclusă de Constantinopol: în 1000 de ani de istorie, Bisericile ortodoxe n-au reuşit niciodată să se înţeleagă cu privire la normele canonice şi cu greu s-ar fi putut întâmpla asta după refuzul ruşilor de a participa la conciliul panortodox din Creta din 2016.

Patriarhul de Moscova contestă autoritatea lui Bartolomeu cu privire la acordarea autocefaliei celorlalte Biserici ortodoxe locale, care ar deriva din canoanele 9 şi 17 ale conciliului din Calcedon din 451, bazându-se pe „o serie de obiecţii ale unor prestigioşi comentatori ai dreptului canonic”, dintre care este citat canonistul bizantin Ioan Zonara, un istoric din secolul al XII-lea. În fiecare dispută dintre ortodocşi se repetă „cursa la citate” din diferite sinoade şi teologi antici, unde se poate găsi orice tip de argumentare în favoarea sau împotriva propriilor teze.

Tema faţă de care Kiril demonstrează că este mai sensibil – din motive ecleziastice şi personale – este readmiterea „patriarhului schismatic” Filaret de Kiev, acum „emerit”, care în scrisoare este amintit cu numele laic de „Mihail Denisenko”. În 1976, bătrânul ierarh a fost unul dintre con-consacratori de la hirotonirea episcopală a lui Kiril însuşi, pe atunci „nouă stea” de 29 de ani a episcopatului rus de şcoală sovietică. Plângerile nu-l cruţă nici pe celălalt episcop „schismatic” readmis, Macarie Maletič, conducător al unei Biserici definite de „aventurieri” (în rusă samozvantsy, „autoaleşii”), şi nu ezită să sublinieze îndoielile cu privire la moralitatea episcopilor şi preoţilor binecuvântaţi de Constantinopol (nu fără motive, de altfel: cele două Biserici reunite erau de mult timp în afara controlului).

Scrisoarea stabileşte o situaţie care cu greu va putea să fie soluţionată în scurt timp, ba chiar se va putea înrăutăţi. Într-un interviu televizat din 28 decembrie, mitropolitul Ilarion (Alfeev) a declarat că patriarhia de Moscova va continua cu instituirea de dieceze şi parohii proprii în toate teritoriile unde există structuri ale patriarhiei „schismatice” de Constantinopol; lupta se extinde practic la lumea întreagă şi ortodoxia nu va mai fi aceeaşi.

De Vladimir Rozanskij

(După agenţia AsiaNews, 2 ianuarie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.