Categorii

Irak: o rugăciune ecumenică pentru eliberarea oraşului Mosul

irak-paceAnul 2017 ca „An al păcii”, celebrat de Biserici şi de comunităţile creştine prezente în Irak pentru a favoriza reconcilierea naţională şi a salva ţara de la mişcările centrifuge care ar putea continua să ameninţe unitatea naţională, chiar şi după eliberarea oraşului Mosul şi a Câmpiei Ninive de dominaţia jihadistă. Aceasta este propunerea „operativă” înaintată de patriarhul caldeu Louis Raphael I Sako în timpul întâlnirii de rugăciune ecumenică pentru eliberarea oraşului Mosul, celebrată marţi la Ankawa, cartier din Erbil locuit în majoritate de creştini.

La aglomerata rugăciune ecumenică, găzduită la biserica dedicată Mariei Mama Ajutorului Perpetuu – prezintă sursele de la Patriarhia caldee, consultate de agenţia Fides – au luat parte printre alţii şi Mar Gewargis al III-lea Sliwa, patriarh al Bisericii asiriene din Orient, preoţi, călugări şi călugăriţe şi mulţi laici, şi Nicodemus Daoud Matti Sharaf, mitropolit siro-ortodox de Mosul, împreună cu preoţi, călugări şi călugăriţe şi reprezentaţi politici creştini.

După recitarea psalmilor şi citirea unui text din Evanghelia lui Ioan, patriarhul caldeu Louis Raphael, în intervenţia sa, a exprimat speranţa împărtăşită – încredinţată rugăciunii – ca procesul de eliberare să aibă loc în timp scurt şi să aibă cât mai mic număr posibil de pierderi umane.

Primatul Bisericii caldee a exprimat recunoştinţă faţă de toate forţele angajate în operaţiunea militară, făcând referinţă explicită atât la armata obişnuită irakiană cât şi la miliţiile curde Peshmerga, şi citând soldaţii „creştini şi musulmani, arabi, curzi şi turkmeni”. Patriarhul a manifestat şi intenţia de a proclama anul 2017 ca „An al păcii în Irak”, dând viaţă momentelor de rugăciune ecumenică şi iniţiativelor ecleziale împărtăşite pentru a alimenta „cultura păcii şi a convieţuirii” în ţara martirizată de conflictele sectare.

Tocmai prevestita eliberare a oraşului Mosul, care a unit forţe diferite, după părerea patriarhului Sako poate să devină începutul unui proces de reconciliere naţională întemeiat pe perspective şi puncte împărtăşite, pentru a regăsi stabilitatea şi unitatea pierdute. Primatul Bisericii caldee a prefigurat crearea unui comitet care să unească reprezentanţi ai instituţiilor politice, sociale, religioase şi culturale, chemate să redeseneze împreună viitorul regiunii eliberate de Daesh, în dialog atât cu guvernul central cât şi cu acela al regiunii autonome a Kurdistanului irakian.

În intervenţia sa, patriarhul a amintit şi urgenţa de a tutela cu iniţiative concrete – şi nu cu discursuri – instanţele creştinilor, fugiţi din Mosul şi din oraşele din Câmpia Ninive în faţa înaintării miliţiilor jihadiste, evitând ca pentru ei îndepărtarea obligatorie şi temporară de propriile case să se transforme în expatriere permanente.

Pentru primatul Bisericii caldee toată naţiunea irakiană, în diferitele sale componente etnico-religioase, trebuie „să înveţe lecţia” şi să profite de ocazia istorică oferită de eliberarea oraşului Mosul pentru a începe să construiască un autentic stat de drept, întemeiat pe principiul cetăţeniei şi în măsură să garanteze egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, fără discriminări bazate pe diferite apartenenţe etnice şi religioase.

(După Zenit, 27 octombrie 2016)

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.