Categorii

Într-un interviu dat la mass-media vaticane marele imam de Al-Azhar cere să se acţioneze împotriva terorismului: Un apel adresat oamenilor liberi din lume

Apel-imamUn apel adresat întregii lumi pentru ca „să se poată uni şi strânge rândurile pentru a înfrunta şi a pune capăt terorismului” a fost lansat de Ahmad Al-Tayyib, mare imam de Al-Azhar, la sfârşitul întâlnirii avute cu Papa Francisc luni 23 mai. Într-un interviu exclusiv acordat mass-media vaticane, şeicul a subliniat că „islamul nu are nimic de-a face cu terorismul”, pentru că acela care ucide a „răstălmăcit textele islamului fie intenţionat fie din neglijenţă”, şi că este fundamentală o angajare comună a marilor religii pentru a da omenirii, în acest timp de mare criză, „o nouă orientare spre milostivire şi pace”. După audienţă, marele imam a mers la reşedinţa ambasadorului Egiptului pe lângă Sfântul Scaun unde a întâlnit doi redactori a Radio Vatican – Jean-Pierre Yammine, responsabil al secţiunii arabe, şi Cyprien Viet, de la secţiunea franceză – împreună cu Maurizio Fontana de la L’Osservatore Romano. Interviul a fost preluat în audio şi video de Radio Vatican şi de Centrul de Televiziune Vatican şi s-a desfăşurat în întregime în limba arabă. Traducerea italiană pe care o publicăm a fost îngrijită de secţiunea arabă de la Radio Vatican.

Ioan Paul al II-lea a fost primul Papă care l-a vizitat pe marele imam de Al-Azhar în călătoria sa în Egipt în cadrul marelui jubileu al anului 2000. Astăzi marele imam este primul care-l vizitează pe Papa în Vatican cu ocazia jubileului milostivirii. Care este semnificaţia acestor evenimente aşa de importante?

În numele lui Dumnezeu iertător şi milostiv, la început aş vrea să adresez o mulţumire Sanctităţii Sale Papa Vaticanului, Papa Francisc, pentru că m-a primit cu delegaţia mea de la Al-Azhar, şi pentru buna primire şi afectul călduros pe care mi l-a rezervat. Astăzi facem această vizită a noastră cu o iniţiativă a Al-Azhar şi organizarea dintre Al-Azhar şi Vatican pentru a continua misiunea noastră sacră, care este misiunea religiilor: a face fericită fiinţa umană pretutindeni. Al-Azhar are un dialog sau mai bine zis o comisie de dialog interreligios cu Vaticanul care s-a suspendat datorită unor circumstanţe precise, dar acum când aceste circumstanţe nu mai sunt, noi reluăm drumul de dialog şi dorim ca să fie mai bun decât era înainte. Şi sunt fericit că sunt primul sheikh de Al-Azhar care vizitează Vaticanul şi stă cu Papa într-o şedinţă de discuţie şi de înţelegere.

Cu puţin în urmă marele imam l-a întâlnit pe Papa Francisc în Vatican. Ce anume ne puteţi spune despre această întâlnire şi atmosfera în care s-a desfăşurat?

Prima impresie, care a fost foarte puternică, este că acest om este un om de pace, un om care urmează învăţătura creştinismului, care este o religie de iubire şi de pace; şi urmărindu-l pe Sanctitatea Sa am văzut că este un om care respectă celelalte religii şi demonstrează consideraţie faţă de adepţii lor, este un om care consacră şi viaţa sa pentru a-i sluji pe săraci şi pe cei lipsiţi şi care îşi ia responsabilitatea persoanelor în general; este un om ascetic, care a renunţat la plăcerile efemere ale vieţii lumeşti. Toate acestea sunt calităţi pe care le împărtăşim cu el şi pentru aceasta ne-am simţit doritori să întâlnim acest om pentru a lucra împreună pentru omenire în acest vast domeniu comun.

Care sunt îndatoririle marilor autorităţi religioase şi ale responsabililor religioşi în lumea de astăzi?

Sun responsabilităţi grele şi grave în acelaşi timp pentru că ştim – aşa cum ne-am spus şi cu Sanctitatea Sa – că toate filozofiile şi ideologiile sociale moderne care au luat în mână conducerea omenirii departe de religie şi departe de cer au eşuat în a-l face fericit pe om şi în a-l duce departe de războaie şi de vărsarea de sânge. Cred că a venit momentul pentru reprezentanţii religiilor divine să participe puternic şi concret pentru a da omenirii o nouă orientare spre milostivire şi pace, pentru ca omenirea să poată evita marea criză de care suferim acum. Omul fără religie constituie un pericol pentru semenul său şi cred că oamenii acum, în acest secol al douăzeci şi unulea, a început să privească în jurul său şi să caute călăuze înţelepte care să-i poată conduce în direcţia corectă. Şi toate acestea ne-au determinat la această întâlnire şi la această discuţie şi la acordul de a începe pasul corect în direcţia corectă.

Universitatea Al-Azhar este angajată într-o importantă lucrare de reînnoire a textelor şcolare. Ne puteţi spune ceva despre această activitate?

Da, noi le reînnoim în sensul că clarificăm conceptele musulmane care au fost deviate de cei care folosesc violenţa şi terorismul şi de mişcările armate care pretind că lucrează pentru pace. Am identificat aceste concepte greşite şi le-am propus – în cadrul unui curriculum – studenţilor noştri în şcolile medii şi superioare, am arătat partea deviată şi înţelegerea deviată şi în acelaşi timp am încercat să-i facem pe studenţi să înţeleagă conceptele corecte, de la care aceşti extremişti şi terorişti au deviat. Am întemeiat un observator mondial, care face o monitorizare în opt limbi a materialului difuzat de aceste mişcări extremiste şi a ideilor otrăvite care deviază tineretul. Şi acest material este astăzi corectat şi apoi tradus în alte limbi. Şi prin „Casa Familiei Egiptene” – care reuneşte musulmanii cu toate confesiunile creştine din Egipt, şi este un proiect comun între Al-Azhar şi Biserici – încercăm să dăm un răspuns celor care profită de ocazii şi aşteaptă la pândă pentru a semăna dezordini, dezbinări şi conflicte între creştini şi musulmani. Avem şi Consiliul înţelepţilor musulmani, prezidat de şeicul de Al-Azhar şi acest consiliu trimite delegaţii de pace în diferitele capitale din lume şi desfăşoară o activitate importantă în favoarea păcii şi în a face cunoscut islamul genuin. Am ţinut în trecut, în urmă cu circa un an, o conferinţă la Firenze, chiar aici în Italia, despre tema „Orientul şi Occidentul”, adică „Colaborarea dintre Orient şi Occident”. În afară de asta primim la Al-Azhar pe imamii moscheilor care se găsesc în Europa, în cadrul unui program care durează două luni pentru a oferi formare la dialog, a dezvălui conceptele greşite şi a trata integrarea musulmanilor în societăţile lor şi naţiunile europene pentru ca să poată fi o resursă pentru siguranţa, bogăţia şi forţa acelor ţări.

Orientul Mijlociu este supus la mari dificultăţi. Ce mesaje vreţi să ne daţi în această privinţă cu ocazia acestei vizite a dumneavoastră în Vatican?

Eu vin din Orientul Mijlociu unde trăiesc şi îndur, împreună cu alţii, consecinţele fluviilor de sânge şi cadavre şi nu există nicio cauză logică pentru această catastrofă pe care o trăim zi şi noapte. Desigur există motivaţii interne şi externe a căror convergenţă a inflamat aceste războaie. Astăzi mă aflu în inima Europei şi aş vrea să profit de prezenţa mea în această instituţie aşa de mare pentru catolici – Vaticanul – pentru a lansa un apel întregii lumi pentru ca să se poată uni şi să strângă rândurile pentru a înfrunta şi a pune capăt terorismului, deoarece cred că dacă acest terorism este neglijat, nu numai orientalii vor plăti preţul, ci orientalii şi occidentalii ar putea să sufere împreună, aşa cum am văzut. De aceea acesta este apelul meu adresat lumii şi oamenilor liberi din lume: puneţi-vă de acord imediat şi interveniţi pentru a pune capăt fluviilor de sânge. Permiteţi-mi să spun un cuvânt în această declaraţie: da, terorismul există, însă islamul nu are nimic de-a face cu acest terorism şi acest lucru este valabil pentru ulema musulmani şi pentru creştini şi musulmani în Orient. Şi aceia care-i ucid pe musulmani şi îi ucid şi pe creştini au răstălmăcit textele islamului fie intenţionat fie din neglijenţă. Al-Azhar a convocat în urmă cu un an o conferinţă generală pentru ulema musulmani, sunniţi şi şiiţi, şi au fost invitaţi liderii Bisericilor orientale, de diferite religii şi confesiuni, şi chiar yazidi au trimis un reprezentant al lor la această conferinţă ţinută sub egida lui Al-Azhar. Şi printre punctele cele mai importante ale declaraţiei comune s-a spus că islamul şi creştinismul n-au nimic de-a face cu aceia care ucid şi am cerut Occidentului să nu confunde acest grup deviat şi rătăcit cu musulmanii şi am spus într-un singur glas, musulmani şi creştini, că suntem stăpâni ai acestui pământ şi suntem parteneri şi fiecare dintre noi are drept la acest pământ. Am respins emigraţia forţată, sclavia şi vânzarea-cumpărarea femeilor în numele islamului. Aici aş vrea să spun că această chestiuni nu trebuie să fie prezentată ca o persecuţie faţă de creştinii din Orient, dimpotrivă, există mai multe victime musulmane decât creştine, şi noi toţi îndurăm împreună această catastrofă. Pe scurt aş vrea să închei despre acest punct spunând că nu putem să învinovăţim religiile din cauza devierii unora dintre adepţii lor, pentru că în fiecare religie există o facţiune deviată care a ridicat stindardul religiei pentru a ucide în numele său.

Înainte de a încheia, aş vrea să exprim din nou mulţumirile mele vii, aprecierea şi speranţa – pe care le voi duce cu mine – de a lucra împreună, musulmani şi creştini, Al-Azhar şi Vaticanul, pentru a ridica fiinţa umană oriunde ar fi, făcând abstracţie de religia sa şi de crezul său şi s-o salveze din criza războaielor distructive, a sărăciei, a ignoranţei şi a bolilor.

(După L’Osservatore Romano, 25 mai 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.