Categorii

În apărarea omului şi a planetei. A zecea congregație

Papa Francisc a încheiat în după-amiaza de 14 octombrie a zecea congregație generală: luând cuvântul în aulă, în prezența a 177 de părinți sinodali, pontiful a reflectat din nou asupra câtorva teme reieșite în timpul lucrărilor, evidențiind câteva idei care l-au impresionat mai mult.

Anterior, intervențiile relansaseră necesitatea de a regândi ministerialitatea Bisericii, în lumina parametrilor sinodalităţii: aceasta – s-a spus – reprezintă una din provocările Bisericii din Amazonia, pentru ca să fie tot mai mult Biserică a Cuvântului. Prezență activă şi milostivă, educativă şi profetică, formativă şi performativă, interpelantă în domeniul ecologiei integrale şi semn de angajare socială, economică, culturală şi politică pentru dezvoltarea unui nou umanism: toate acestea sunt Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea – s-a afirmat – este nevoie de noi slujitori ai Cuvântului, inclusiv femeile, pentru a da noi răspunsuri la provocările contemporane şi este necesar să se investească în laici bine pregătiți care, în spirit misionar, să ştie să ducă vestirea Evangheliei în fiecare loc din Amazonia.

În afară de asta, o formare adecvată a laicilor angajați este fundamentală şi pentru nașterea de noi vocaţii.

O Biserică ministerială, s-a adăugat în aulă, are nevoie care să fie mai bine exprimate şi valorizate carismele credincioșilor laici, grație cărora se manifestă faţa Bisericii în ieșire, departe de clericalism. O intervenție, îndeosebi, a sugerat ca problemele despre aşa-numiții viri probati şi despre ministerialitatea feminină să fie tratate într-o Adunare sinodală ordinară, pentru că este vorba despre teme de însemnătate universală. O altă intervenție a remarcat că, înainte de viri probati preoţi, ar trebui să se gândească la viri probati diaconi: de fapt, diaconatul permanent ar putea să reprezinte un adevărat laborator pentru a avea bărbați căsătoriți în sacramentul Preoției. Îndeosebi pentru tema feminină, printre intervențiile auditorilor a fost exprimată dorința instituirii de slujiri care nu sunt primite prin hirotonire pentru femeile laice, înțelegând slujirea însăși ca un serviciu, aşa încât să garanteze în tot teritoriul panamazonian demnitatea şi egalitatea feminină. Aceste slujiri ar putea să fie, de exemplu, aceea a celebrării Cuvântului sau a activităților socio-caritative.

Apoi, spațiu dat tutelării minorilor şi adulților vulnerabili din Amazonia: plaga teribilă a pedofiliei şi a abuzurilor sexuale cere, de fapt, ca Biserica să fie mereu vigilentă şi curajoasă. Provocarea cea mai mare, s-a afirmat, este transparența şi responsabilitatea în faţa unor asemenea delicte, pentru ca să poată fi prevenite şi combătute. Despre exploatarea sexuală a tinerilor s-a vorbit şi în alte intervenții: rețelele criminale fură copilăria pruncilor, făcându-i victime de exemplu ale traficului de organe. Datele prezentate în aulă sunt dramatice: în 2018 numai în Brazilia au fost înregistrate 62 de mii de cazuri de viol. Şi este vorba despre una din cifrele cele mai ridicate din regiunea amazoniană. La bază există fie grave inegalități economice, fie lipsuri de acțiuni guvernamentale locale şi internaționale în măsură să combată aceste delicte oribile. De aici apelul la o mai mare lucrare de prevenire în acest sector, cu ajutorul Conferințelor episcopale şi al congregațiilor călugărești.

Atenţia faţă de minori şi faţă de femei a fost reafirmată şi pentru a îndemna la lupta împotriva traficului de persoane: victimele acestei drame au fost printre cele mai dezumanizante din lume. Pentru aceasta, s-a cerut ca, prin Dicasterul pentru Dezvoltarea Umană Integrală, marile firme să respecte normele internaționale despre traficul de persoane şi să fie instituite comisii pastorale speciale pentru a înfrunta traficul de persoane.

Alte intervenții au scos în evidență importanţa pastoraţiei vocaționale, clarificând că ea nu poate lipsi în opera de evanghelizare şi că trebuie însoțită de o pastoraţie a tineretului care să fie, în acelaşi timp, chemare şi propunere a unei întâlniri personale cu Cristos. Tinerii care vor să-l urmeze pe Isus trebuie sprijiniți de o formare adecvată, printr-o mărturie de viaţă sfântă şi angajată. Deci preoţii vor trebui să fie în măsură să înțeleagă până la capăt exigențele Amazoniei: cateheza lor să nu fie excesiv de academică, ci să înainteze cu spirit misionar şi inimă de păstor.

O altă temă de discuție a fost formarea catehetică la ecologia integrală, îndeosebi pentru tutelarea şi salvgardarea apei, resursă primară şi izvor de viaţă. Îngrijirea resurselor hidrologice – temă care a revenit şi în intervențiile auditorilor şi invitaților speciali – este fundamentală: de fapt, în fiecare zi mii de copii în lume mor datorită bolilor legate de apă şi milioane de persoane îndură probleme hidrologice. De altfel, în multe ocazii papa Francisc a exprimat teama unui posibil următor război mondial legat de apă. Așadar este nevoie de o urgentă conștientizare globală pentru protejarea casei comune şi pentru reconcilierea cu creația, semn al prezenței lui Dumnezeu. Mai târziu este prea târziu.

Îndemnul la o „convertire ecologică” se referă şi la dimensiunea etică a stilurilor de viaţă actuale, adesea prea inspirate de tehnocrația şi de maximizarea câștigului ca obiectiv absolut, în dezavantajul unei viziuni despre om ca ființă umană integrală. În afară de asta, în linie cu ceea ce s-a spus în a noua congregație generală, aula a reflectat asupra temei comunicației: prin mass-media trebuie să ne deschidem comunicatorilor din orice cultură şi din orice limbă, aşa încât să fie întărite popoarele amazoniene. Deci, mass-media ale Bisericii ar trebui să fie un spațiu pentru a consolida cunoștințele locale, şi prin formarea de comunicatori indigeni şi agricultori.

În sfârşit, printre alte idei de reflecţie ale părinţilor sinodali apărarea popoarelor indigene, de dus înainte, de exemplu, prin educație sau mici proiecte de dezvoltare socială. De fapt, adesea excluse din societate, populațiile originare nu trebuie să fie văzute ca şi cum ar fi „incapabile”, ci trebuie făcute protagoniste şi ascultate, înțelese, primite. Apoi, a fost relansat îndemnul de a susține viaţa consacrată feminină în contextele periferice urbane din Amazonia, acolo unde trăiesc „invizibilii”, cei care nu au glas nici drepturi. De aici invitaţia pentru ca comisiile de dreptate şi pace şi cele pentru drepturile umane să poată coopera mai mult între ele, în numele apărării vieţii omului şi a planetei.

(După L’Osservatore Romano, 16 octombrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.