Categorii

Iaşi (catedrală): Hirotonire de diaconi

După un lung drum de formare umană, spirituală şi intelectuală, opt seminarişti, dintre care şapte ai Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi unul din Congregaţia „Iosefinii lui Murialdo”, au fost hirotoniţi diaconi de către PS Petru Gherghel. Excelenţa Sa a prezidat Liturghia de hirotonire care a avut loc sâmbătă, 8 decembrie 2018, în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, la ora 11.00. La celebrare au participat PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, pr. Giuseppe Rainone, superiorul provincial al Congregaţiei „Iosefinii lui Murialdo”, pr. Benone Farcaş, rectorul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”, pr. Anton Săboanu, director al Colegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău şi aproximativ 90 de preoţi: profesori, formatori sau alţi preoţi apropiaţi noilor diaconi. Rudele noilor diaconi şi mulţi alţi credincioşi au umplut catedrala ieşeană.

După proclamarea evangheliei, candidaţii au fost strigaţi pe nume, răspunzând fiecare „prezent” la chemarea Bisericii, atunci când fiecare candidat s-a auzit strigat pe nume de rectorul Seminarului, care a dat mărturie de faptul că aceşti candidaţi au fost aflaţi vrednici să fie hirotoniţi diaconi. Şi ei şi-au manifestat public dorinţa de a-l urma cu statornicie şi responsabilitate pe Domnul şi turma sa, rostind cu fermitate, în faţa păstorului diecezei, a preoţilor şi credincioşilor adunaţi în catedrală un sincer şi hotărât: „Vreau!” După predică, de trei ori au răspuns aceştia la întrebarea dacă doresc să îşi asume misiunea de diaconi ai Bisericii.

La predică, PS Anton Coşa a vorbit despre unele aspecte pe care ni le aminteşte solemnitatea Neprihănita Zămislire. A vorbit despre fragilitatea omenească, despre „frica, aceea care blochează acţiunea lui Dumnezeu în viaţa noastră”, dar a scos în evidenţă faptul că exemplul Mariei ne arată că aceste greutăţi pot fi depăşite. Episcopul de Chişinău i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi să urmeze exemplul sfintei Fecioare, „de a fi martori şi să ducem întregii omeniri bucuria, noutatea şi frumuseţea întâlnirii cu Isus, pe care îl aşteptăm”. Adresându-se în mod special candidaţilor la diaconat, i-a îndemnat să dea un „da” decisiv la chemarea lui Dumnezeu, ca al Mariei, „un da, care să cuprindă în el întreaga fiinţă: trup şi suflet, cu toate plusurile şi minusurile”. Pentru a reuşi, Preasfinţitul Anton le-a oferit şi un sfat practic, ca în momentul prosternării lor la pământ, „să-i cereţi Preacuratei Fecioare Maria şi tuturor sfinţilor să vă susţină în stăruinţa voastră de a vă lăsa modelaţi, asemenea lutului în mâinile olarului, de iubirea lui Dumnezeu”. Pentru perioadele mai întunecate ale vieţii care vor veni, Preasfinţitul a oferit un antidot: „Inima Mariei, aici trebuie să vă ascundeţi, pentru a fi tot mai aproape de Dumnezeu”.

După omilie a urmat ceremonia de hirotonire a tinerilor întru diaconat prin impunerea mâinilor episcopului Petru Gherghel. Un moment emoţionant a fost acela în care candidaţii la diaconat erau prosternaţi la pământ, în timp ce era invocat sprijinul tuturor sfinţilor pentru ca ei să fie susţinuţi în promisiunea de respect şi ascultare, pe care au făcut-o în faţa episcopului, de a ajuta pe episcop şi preoţi în slujirea cuvântului, a altarului şi a aproapelui, făcându-se astfel slujitorii tuturor.

Celebrarea sfintei Liturghii a continuat cu „Rugăciunea credincioşilor” şi liturgia euharistică. La sfântul altar au urcat doi dintre diaconii nou sfinţiţi pentru a sluji în cadrul liturgiei euharistice.

Înainte de binecuvântarea finală, PS Petru Gherghel i-a felicitat pe noii diaconi şi le-a amintit că Dumnezeu, aşa cum a făcut în viaţa sfintei Fecioare Maria, şi în viaţa lor a făcut lucruri mari. Preasfinţitul le-a spus: „Mulţumesc, că aţi ales, că v-aţi dăruit şi vă dăruiţi pentru slava lui Dumnezeu, asemenea Mariei”. Preasfinţitul i-a îndemnat pe noii diaconi la bucurie, la trăirea bucuriei chemării la o misiune nobilă, mulţumind în chip special şi familiilor lor. Şi le-a cerut acestora să se unească în rugăciune pentru a vedea împlinită dorinţa Diecezei de Iaşi, de a-l vedea şi în mijlocul acestei dieceze pe Sfântul Părinte papa Francisc.

Ca pregătire pentru acest eveniment trăit în solemnitatea Neprihănita Zămislire, în perioada 30 noiembrie – 6 decembrie 2018, candidaţii la diaconat au participat la o săptămână de exerciţii spirituale, la mănăstirea carmelită din Luncani, judeţul Bacău, ţinute de către pr. Ioan Balan, formator la Seminarul „Sfântul Iosif” Bacău.

Pentru o pregătire mai profundă pentru acest moment, în seara precedentă hirotonirii lor întru diaconat, vineri, 7 decembrie 2018, de la ora 19.00, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, a fost celebrat un moment de rugăciune vocaţională pentru noii diaconi, dar şi pentru toţi tinerii care discern chemarea Domnului în viaţa lor. În faţa PS Petru Gherghel, momentul de rugăciune vocaţională s-a încheiat cu Profesiunea de credinţă, Jurământul de fidelitate şi Declaraţia de asumare a obligaţiilor vieţii preoţeşti, pe care candidaţii la diaconat, înaintea hirotonirii, sunt chemaţi să le facă în faţa comunităţii ecleziastice.

Alţi doi studenţi de la Institutul Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi, care se pregătesc pentru a sluji în Arhidieceza de Bucureşti, au fost hirotoniţi diaconi în aceeaşi zi, 8 decembrie 2018, în catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti, în cadrul sfintei Liturghii de la ora 10.30.

Îi însoţim pe aceşti tineri în pasul important pe care l-au făcut în viaţa lor şi ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i întărească mereu cu harul său în drumul pe care îl încep şi totodată să fie un exemplu de credinţă pentru poporul lui Dumnezeu.

* * *

  Noii diaconi hirotoniţi în ziua de 8 decembrie 2018

 • Alexandru Abadi, din Mangalia (pentru Arhidieceza de Bucureşti);
 • Richardo Dominic Baciu, din Roman (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Gabriel Balint, din Oituz (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Gabriel Cochiorca, din Faraoani (pentru Dieceza de Chişinău, MD);
 • Iulian Gabriel Cocianga, din Luizi Călugăra (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Octavian Constantin Enache, din Bucureşti (pentru Arhidieceza de Bucureşti);
 • Cătălin Farcaş, din Iaşi (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Paul Alexandru Gabor, din Nicolae Bălcescu (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Emil Daniel Gaşpar, din Lespezi (pentru Dieceza de Iaşi);
 • Petru Ţurcanu, din Săbăoani (pentru Congregaţia „Iosefinii lui Murialdo”);

Pr. Adrian Blăjuţă

preluare de pe www.ercis.ro

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.