Categorii

Francisc îl aminteşte pe Ioan Paul al II-lea: „Punct de referință pentru familiile aflate în dificultate”

„În cursul existenței sale Ioan Paul al II-lea a indicat fără încetare Bisericii şi societății exigența de a ocroti şi a promova familia, constituită dintr-un bărbat şi o femeie, drept celulă vitală a omenirii. Aşa cum avea să spună în exortaţia apostolică Familiaris consortio: «Viitorul omenirii trece prin familie! Așadar, este indispensabil şi urgent ca fiecare om de bunăvoință să se angajeze în salvarea şi promovarea valorilor şi exigențelor familiei» (nr. 86)…”.

Aşa afirmă papa Francisc într-un mesaj trimis „iubitului frate” Agostino Marchetto care în zilele trecute îl anunțase despre întâlnirea deschisă ieri după-amiază în Campidoglio cu titlul „Ioan Paul al II-lea, papa familiei”. O întâlnire prezidată de cardinalul Angelo Comastri, vicar general al Sanctității Sale pentru Cetatea Vaticanului şi promovată de Centrul European pentru turism şi cultură în ajunul centenarului nașterii pontifului polonez – anul viitor – şi cu Conferința Episcopală Poloneză care tocmai a dat cale liberă arhidiecezei de Cracovia pentru instruirea la nivel diecezan al procesului de beatificare a părinţilor şi modelelor de viaţă ale sfântului pontif: Karol (ca şi fiul) Wojtyła şi Emilia Kaczorowska.

Nu fără a fi dat încă o dată aprecierea sa faţă de „capacitatea recunoscută de cercetare istorică” a monseniorului Marchetto, nunțiu apostolic pensionar, secretar emerit al Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Migranţilor şi Itineranților, autor al mai multor volume istorice (între cele mai recente La riforma e le riforme nella Chiesa. Una risposta, LEV 2017, şi „Cum Petro et sub Petro”. Riforme ecclesiali per la missione, Chorabooks 2019), papa Bergoglio continuă astfel în textul făcut public ieri: „Urmând această perspectivă pontificatul lui Ioan Paul al II-lea s-a remarcat în angajarea de a face să se înțeleagă natura şi sensul familiei ca Biserică familială, unde soţii sunt chemaţi să formeze o comunitate de persoane, crescând încontinuu prin fidelitatea zilnică faţă de promisiunea matrimonială a dăruirii totale reciproce”.

De asemenea, aproape amintind cuvintele rostite la liturghia canonizării din 27 aprilie 2014 (când a afirmat: „Sfântul Ioan Paul al II-lea a fost papa familiei. Aşa a spus odată el însuși că ar fi voit să fie amintit, ca papa familiei…”) şi legându-se în mod ideal de mulțumirea adusă Domnului la audiența din 16 octombrie la 41 de ani de la alegerea lui Wojtyła (amintit „pentru tot binele făcut în Biserică, în lume şi în inimile umane”), papa Francisc scrie: „Magisteriul acestui mare pontif despre tematicile familiei reprezintă punct sigur de referință pentru a găsi soluții concrete la multele dificultăți şi la nenumăratele provocări pe care familiile trebuie să le înfrunte în zilele noastre”. În sfârşit auspiciul unui simpozion capabil să constituie „o ocazie prețioasă pentru a favoriza propuneri, proiecte şi politici în favoarea familiilor, pentru ca să nu se simtă singure şi rebutate, ci să le fie date alinare şi sprijin, în special când energiile şi resursele dispar”.

În realitate întâlnirea de ieri de la Sala Pietro da Cortona din Campidoglio a evidențiat mai ales angajarea sfântului pontif în apărarea valorilor familiei repuse în centrul atenției Bisericii şi a societății, şi în lumina unei serii de amintiri personale directe ale celor care au intervenit. Au participat toţi raportorii anunțați (în afară de primarul de Roma, Virginia Raggi, așteptată pentru salutul instituţional), adică monseniorul Marchetto, cardinalul Comastri, senatorii Pier Ferdinando Casini şi Luigi Zanda, sociologul Gian Maria Fara, preşedinte al Eurispes, jurnalista de la Il Messaggero, Franca Giansoldati, preşedintele Centrului European pentru Turism, Giuseppe Lepore. Așadar a fost o întâlnire care in primis a comemorat şi a părut că vrea mai mult să sublinieze o continuitate magisterială, decât să deschidă o masă tehnică şi să schițeze propuneri de politică sau welfare pentru familie. O serie de intervenții concentrate asupra pontificatului lung al lui Karol Wojtyła fără prea multe trimiteri la situația actuală.

Îndeosebi intervenția lui Marchetto a reparcurs catehezele din audiențele generale din septembrie ’79 până în noiembrie ’84, dedicate teologiei trupului: primul ciclu despre „Unitatea originară a bărbatului şi a femeii. Cateheze despre cartea Genezei”, între septembrie ’79 şi aprilie ’80; al doilea despre răscumpărarea inimii: „Teologia trupului omului decăzut şi răscumpărat”, între aprilie ’80 şi mai ’81; al treilea despre învierea trupului: „Teologia trupului omului înviat, pe deplin răscumpărat şi recreat”, între noiembrie ’81 şi februarie ’82; al patrulea despre fecioria creştină, între martie şi iulie ’82; al cincilea despre căsătoria creştină: „Sacramentul căsătoriei în dimensiunea Alianței, Harului şi Semnului”, între iulie ’82 şi iulie ’84; al șaselea ciclu despre iubire şi rodnicie: „Recitirea şi aprofundările lui Humanae vitae” şi schițe de spiritualitate familială şi lumină ale enciclicei”, între iulie şi noiembrie ’84.

Așadar o listă impresionantă de teme legate de iubirea umană şi creştină, care stă la baza familiei, piatră unghiulară a unei învățături şi cifră a unui pontificat cu diferite directoare indicate de mai multe documente magisteriale, deja amintita exortație apostolică Familiaris consortio din 1981, Scrisoarea Wojtyłiană către Familiile din toată lumea, adică Gratissimam Sane din 1994, enciclica Evangelium vitae despre valoarea şi inviolabilitatea vieţii umane, din 1995; scrisoarea apostolică Mulieris dignitatem, publicată în 1988 drept concluzie al sinodului despre laici. Fără a uita dispozițiile din Catehismul Bisericii Catolice despre căsătorie şi familie şi acel an internațional al familiei voit de papa care deja ca preot se dedicase apostolatului în rândul tinerilor.

Ca profesor de etică la Universitatea Catolică din Lublin, a publicat, de fapt, cărți despre iubirea umană în viziunea filozofică şi teologică; ca episcop de Cracovia şi părinte conciliar la Conciliul al II-lea din Vatican a contribuit la redactarea lui Gaudium et spes, îndeosebi la capitolul „Valorizarea căsătoriei şi familiei”, o temă rămasă mereu în centrul intereselor sale. Provocarea – ne amintea adesea regretatul profesor Giuseppe Mari, coordonator al câtorva scrieri inedite ale lui Wojtyła adunate sub titlul Amore e desiderio pentru Editrice La Scuola în 2016 – avea să rămână pentru el una în mod deosebit. În domeniul unei „ierarhii obiective a valorilor”, aceea de a lua în considerare serios tot ceea ce este implicat în afectivitatea umană ca manifestare a originalității persoanei, în lumina revelației, element esenţial în formarea fiecărei viitoare familii.

De Marco Roncalli

(După Vatican Insider, 31 octombrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.