Vă scriu aceste rânduri cu un puternic sentiment de bucurie, deoarece, după 5 ani în care Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi a fost închisă din cauza lucrărilor de restaurare şi consolidare, miercuri, 15 septembrie 2021, în comemorarea Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, vom consacra noul altar şi vom sfinţi cripta şi celelalte elemente noi din catedrală.

PS Iosif Păuleţ: Scrisoare pastorală

Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi – casă a lui Dumnezeu şi biserica-mamă a Diecezei de Iaşi

Dragi confraţi preoţi, dragi persoane consacrate, iubiţi credincioşi,

Vă scriu aceste rânduri cu un puternic sentiment de bucurie, deoarece, după 5 ani în care Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi a fost închisă din cauza lucrărilor de restaurare şi consolidare, miercuri, 15 septembrie 2021, în comemorarea Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, vom consacra noul altar şi vom sfinţi cripta şi celelalte elemente noi din catedrală, printre care: amvonul, vitraliile, uşile şi orga. Astfel, catedrala noastră îşi va redeschide uşile pentru ca noi toţi să putem intra în ea spre a experimenta împreună bucuria de a fi „biserică”, o comunitate de credinţă unită în jurul păstorului ei, care, animată de Duhul Sfânt, trăieşte şi se hrăneşte din comuniunea cu Cristos Domnul.

Acest eveniment solemn pe care ne pregătim să-l celebrăm reprezintă cu adevărat un moment istoric în viaţa Diecezei de Iaşi, dar, în acelaşi timp, este şi o ocazie de reflecţie spirituală şi de reînnoire eclezială pentru întreaga noastră comunitate diecezană. Suntem chemaţi nu doar să admirăm aspectul exterior, istoric sau artistic al catedralei, ci mai ales să redescoperim importanţa ei ca biserică-mamă, casă de rugăciune şi de sfinţire pentru toţi credincioşii, semn al comuniunii în credinţă cu apostolii şi cu urmaşii lor.

Într-adevăr, încă din secolul al IV-lea, dintre lăcaşurile de cult ridicate pentru a favoriza comuniunea şi viaţa liturgică a comunităţilor creştine, un rol cu totul deosebit a fost acordat bisericii catedrale. Aceasta, fiind biserica episcopului, era şi continuă să fie considerată biserica prin excelenţă, ecclesia caput et mater omnium ecclesiarum („biserica principală şi mama tuturor bisericilor”) dintr-o dieceză, centrul ei spiritual şi liturgic. Catedrala reprezintă un loc de referinţă pentru preoţii şi credincioşii unei determinate dieceze, deoarece exprimă semnul vizibil al comuniunii cu păstorul lor. Nu întâmplător, numele însuşi de „catedrală” provine de la „catedra” (scaunul) episcopului, semn al demnităţii şi al misiunii sale pastorale şi sfinţitoare, dar şi locul precis de la care episcopul proclamă misterul lui Cristos, învaţă adevărul evangheliei şi apără credinţa catolică.

Fiind biserica-mamă a unei dieceze, catedrala este casa tuturor şi este deschisă tuturor. Ea este casa de rugăciune pentru întreaga comunitate diecezană. Este un spaţiu sacru, un loc de purificare şi de sfinţire, în care credinciosul poate experimenta iertarea, iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. Dar, mai ales, catedrala este locul în care comunitatea, unită cu episcopul ei, trăieşte şi creşte în credinţă prin celebrarea Euharistiei, misterul prezenţei lui Cristos cu noi şi în noi.

Dar catedrala mai are şi o altă semnificaţie importantă: ea este semn şi memorie a identităţii creştine a unei biserici locale. Odată cu fondarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, la data de 27 iunie 1884, vechea biserică „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, sfinţită la 15 august 1789, a devenit catedrala episcopilor. De atunci, în această catedrală episcopii noştri au celebrat Sfânta Liturghie, au predicat cuvântul lui Dumnezeu, au încurajat şi alinat credincioşii veniţi nu doar din Iaşi, ci şi din întreaga regiune a Moldovei. În această catedrală a slujit episcopul nostru martir Anton Durcovici şi tot aici a rostit, la 22 august 1948, rugăciunea de consfinţire a Diecezei de Iaşi către Inima Neprihănită a Mariei. În această catedrală, atâţia credincioşi de-a lungul timpului au găsit mângâiere şi au simţit din plin prezenţa Domnului şi mijlocirea Sfintei Fecioare Maria.

Acest monument atât de drag nouă şi tuturor credincioşilor catolici din Moldova, de care se leagă în mod inseparabil întreaga istorie a Diecezei de Iaşi, avea nevoie de ample lucrări de restaurare şi consolidare. Astfel, după mulţi ani de muncă susţinută, marcaţi de nenumărate provocări şi încercări, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi este din nou pregătită să-i primească pe toţi fiii diecezei noastre, pentru ca, în prezenţa Domnului şi sub privirea de mamă a Sfintei Fecioare, să trăiască momente de adevărată înălţare sufletească.

Îmi doresc mult ca evenimentul pe care-l vom celebra pe 15 septembrie să aibă cu adevărat o profundă respiraţie diecezană şi să reprezinte o puternică mărturie de credinţă, care să stimuleze în noi toţi acele valori care ţin de apartenenţa noastră la biserica-mamă: unitatea credinţei, comuniunea, memoria şi iubirea capabilă de jertfă.

Adresez o rugăminte insistentă tuturor părinţilor parohi ca să facă în aşa fel încât fiecare comunitate parohială din Dieceza de Iaşi să fie reprezentată la celebrările de consacrare a noului altar din Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. Pentru a facilita şi încuraja participarea credincioşilor, se pot pune la dispoziţie diferite mijloace de transport.

De asemenea, adresez o caldă invitaţie la sărbătoare tuturor persoanelor consacrate din dieceza noastră, pentru ca împreună să trăim bucuria credinţei şi a slujirii.

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, izvorul oricărui bine, pentru darul făcut şi pentru faptul că ne-a dat posibilitatea să ne implicăm într-o astfel de lucrare. Îi mulţumim Preasfinţitului Petru Gherghel şi Înaltpreasfinţitului Aurel Percă pentru toată truda depusă în vederea realizării acestui proiect ambiţios. De asemenea, îi suntem recunoscători pr. Mihai Budău, cel care a coordonat de aproape lucrările de restaurare, consolidare şi integrare turistică a catedralei. Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat în proiectarea şi realizarea acestei lucrări, precum şi tuturor celor care ne-au ajutat într-un fel sau altul. Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi, să binecuvânteze dieceza noastră şi să ne ajute să rămânem mereu uniţi în credinţă! Fecioara Maria, ridicată cu trupul şi cu sufletul la cer, patroana cerească a catedralei, să ne ocrotească şi să ne conducă la Fiul ei, Isus, Mântuitorul nostru!

Iaşi, 3 septembrie 2021

Cu dragoste frăţească,

† Iosif Păuleţ
episcop de Iaşi

preluare de pe www.ercis.ro