În Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi au fost hirotoniţi şase preoţi joi, 23 iunie 2022, în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în solemnitatea Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi. Au fost prezenţi la altar PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi PS Petru Gherghel, episcop emerit. […]

În Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi au fost hirotoniţi şase preoţi joi, 23 iunie 2022, în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în solemnitatea Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi. Au fost prezenţi la altar PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi PS Petru Gherghel, episcop emerit. Au concelebrat mai mulţi monseniori, preoţi profesori şi formatori din Seminarul Mare şi de la alte locuri de formare sacerdotală, precum şi preoţi veniţi din diferite parohii ale Diecezei de Iaşi, în număr de aproximativ 90. Au participat la celebrare un mare număr de credincioşi, familiile şi rudele candidaţilor la preoţie. Cântările au fost animate de seminarişti împreună cu membri ai corului catedralei. Întreaga celebrare a fost transmită la ERCIS FM şi preluată de Angelus TV.

La ora 11.00, crucea procesională se îndrepta spre catedrală, în urma ministranţilor păşind cu emoţii mari cei şase diaconi, cu ornatele pe braţe, pentru a primi taina Sfintei Preoţii. Îi însoţeau zeci de preoţi veniţi din toate părţile diecezei. Alţi preoţi oaspeţi şi-au făcut prezenţa la celebrare pe lângă episcopii amintiţi: pr. Damian-Gheorghe Patraşcu, ministru provincial al Provinciei franciscane „Sfântul Iosif” din Moldova, Mons. Kevin Hale, vicar general în Londra, Mons. Giuseppe Baldas din Italia, Mons. Mihăiţă Blaj şi Mons. Paul Butnaru, ambii din diplomaţia Vaticanului, pr. Michael Theuerl din Berlin. Procesiunea era încheiată de PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, însoţit de PS Petru Sescu, episcop auxiliar, şi PS Petru Gherghel, episcop emerit.

Încăperea generoasă a catedralei era umplută de părinţii, rudele şi credincioşii adunaţi pentru a-l lăuda pe Domnul şi a-i mulţumi pentru darul Preoţiei. Salutându-i pe cei prezenţi, PS Iosif Păuleţ a spus: „Trăim astăzi un moment de mare sărbătoare: sfinţirea ca preoţi a acestor şase candidaţi, acum diaconi, peste câteva minute preoţi”.

După proclamarea Evangheliei de către diaconul Silviu-Marian Şaran, pr. Ştefan Lupu, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, a citit numele celor şase diaconi, locul de provenienţă şi dieceza pentru care sunt sfinţiţi. Aceştia au răspuns prezent, făcând un pas înainte. Ei au fost găsiţi vrednici de sacramentul Preoţiei în urma statorniciei arătate în anii de formare.

În cadrul omiliei, PS Iosif Păuleţ a elogiat figura Sfântului Ioan Botezătorul, cel amintit în calendarul catolic anul acesta în mod anticipat, nu la 24 iunie, deoarece vineri, 24 iunie, este solemnitatea Preasfânta Inimă a lui Isus. Prin altele, păstorul diecezei spunea: „Este imposibil să proclamăm Evanghelia, vestea cea bună, fără să-l menţionăm pe Ioan Botezătorul. Acest Ioan a înţeles foarte bine cine este Isus şi şi-a orientat întreaga viaţă spre el. Adresându-se candidaţilor la preoţie, episcopul le-a recomandat trei lucruri importante pentru condiţia lor de preoţi: rugăciunea, asceza şi comuniunea.

Despre prima spunea: „Totul pleacă de la rugăciune şi totul se întoarce acolo. Timpul dedicat rugăciunii nu este un timp sustras activităţii pastorale. Dimpotrivă, prima activitate pastorală a unui preot, prima formă a slujirii sale sacerdotale este tocmai rugăciunea.” A subliniat următorul gând: „Prima condiţie pentru a vorbi frumos şi eficient despre Dumnezeu este aceea de a vorbi cât mai mult cu Dumnezeu”. Legat de asceză, PS Iosif Păuleţ le-a recomandat viitorilor preoţi să nu caute o viaţă comodă: „Avem nevoie în viaţă, mai ales noi, preoţii, de renunţare, de purificare, de mortificare. Viaţa ascetică este calea spre patrie.” În privinţa comuniunii, i-a îndemnat pe cei care cereau taina Preoţiei să fie „preoţi împreună cu alţi preoţi”. În încheiere, le-a reamintit de acel „Prezent” pe care l-au rostit şi care trebuie să devină refrenul lor zilnic.

Celebrarea a continuat cu ritualul propriu-zis al hirotonirii. Cei şase diaconi au promis înaintea episcopului ascultare şi respect după ce au răspuns „Vreau” la întrebările episcopului legate de angajamentul de a sluji poporul lui Dumnezeu, de a celebra sacramentele, de a se îngriji de cei slabi şi bolnavi, de a fi oameni ai rugăciunii şi a trăi în celibat.

Acestui moment i-a urmat prosternarea diaconilor înaintea altarului, moment emoţionant însoţit de invocarea sfinţilor, inclusiv a sfinţilor patroni ai slujitorilor aleşi pentru treapta prezbiterală.

După rugăciunea de consacrare, în care a fost invocat Duhul Sfânt, noii preoţi au îmbrăcat veşmintele preoţeşti, au fost unşi cu sfânta Crismă pe palme şi, înfăţişându-se înaintea episcopului au primit îndemnul acestuia: „Primeşte darul poporului sfânt, care trebuie oferit lui Dumnezeu; dă-ţi seama de ceea ce vei săvârşi, pune în practică ceea ce vei săvârşi şi orânduieşte-ţi viaţa după misterul crucii Domnului!”

Liturghia a continuat cu rugăciunea euharistică şi împărtăşirea celor prezenţi din trupul şi sângele Domnului. Neoprezbiterii au urcat la altar pentru a-l înconjura pe episcop la acest moment central la celebrării euharistice. Ei au distribuit preoţilor şi poporului Sfânta Împărtăşanie.

La finalul celebrării, pr. Bogdan Enăşoae a adresat în numele colegilor mulţumiri tuturor celor care, în moduri diferite, au contribuit la trăirea acestei zile unice din viaţa lor: hirotonirea preoţească: lui Dumnezeu care i-a chemat, Fecioarei Maria, „mama noastră”, PS Iosif Păuleţ, PS Petru Gherghel, PS Petru Sescu, părinţilor care i-au crescut, parohilor şi vicarilor din locurile de origine, colegilor seminarişti, preoţilor formatori şi profesori, celor care le-au ţinut exerciţii spirituale şi tuturor celor care s-au implicat, în moduri cunoscute sau tainice, în formarea lor preoţească. I-au invitat pe toţi să-i însoţească cu rugăciunea lor.

În gândul său, PS Petru Gherghel a spus că înaintaşilor noştri le datorăm aceste momente de credinţă, căci ei şi-au dat viaţa. Privindu-i pe noii prezbiteri, li s-a adresat cu aceste cuvinte: „Primiţi şi îmbrăţişarea noastră şi invitaţia de a nu uita că el, Isus, trebuie să fie înălţat şi noi să fim coborâţi, să ne umilim, să ne jertfim, cum au făcut înaintaşii noştri, pentru a avea astăzi aceste zile măreţe. În veci să fie amintirea lui Isus care a întemeiat Preoţia şi ne însoţeşte mereu. Amin.”

PS Iosif Păuleţ a înmânat trei documente celor şase noi preoţi trei documente: documentul de hirotonire preoţească, prima numire ca vicar parohial şi celebretul. A mulţumit celor care au participat la sărbătoare, celor din catedrală şi celor care s-au conectat prin ERCIS FM şi Angelus TV.

Liturghia s-a încheiat cu binecuvântarea de preot nou sfinţit dată de cei şase neoprezbiteri şi indulgenţa plenară prevăzută pentru acest moment. După Sfânta Liturghie, preoţii sfinţiţi au fost aşteptaţi în curtea catedralei de familiile şi rudele lor pentru a fi felicitaţi personal.

Cei şase preoţi vor celebra Liturghia de primiţie în comunităţile natale astfel: duminică, 26 iunie, pr. Eusebiu-Iulian Relea în Parohia din Butea, iar duminică, 3 iulie, pr. Alexandru Albu în Parohia „Sfântul Iosif Muncitorul” din Piatra Neamţ, pr. Mihai Chichiriţă în Parohia Buhonca, pr. Bogdan Enăşoae în Parohia Gherăeşti, pr. Alexandru-Sergiu Robu şi pr. Octavian Sescu în Parohia „Sfântul Mihail” din Săbăoani.

Domnul să binecuvânteze începutul preoţiei acestor noi slujitori ai altarului şi să-i facă statornici pe drumul greu, exigent şi frumos al urmării lui Cristos.

Pr. Cristian Diac

* * *

Numirile noilor preoţi hirotoniţi pentru Dieceza de Iaşi, începând cu 1 august 2022:

1. Alexandru Albu – vicar parohial la Parohia Răducăneni

2. Mihai Chichiriţă – vicar parohial la Parohia Lespezi

3. Bogdan Enăşoae – vicar parohial la Parohia „Inima Neprihănită a Mariei” din Roman

4. Eusebiu-Iulian Relea – vicar parohial la Parohia Tuta

5. Alexandru-Sergiu Robu – vicar parohial la Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Iaşi

6. Octavian Sescu – vicar parohial la Parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău

Pentru Arhidieceza de Bucureşti Silviu-Marian Şaran va fi hirotonit sâmbătă, 25 iunie, ora 10.30, la Bucureşti. Va celebra Liturghia de primiţie duminică, 3 iulie, în Parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău.

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto23 iunie: Iaşi: Au fost hirotoniţi şase preoţiFoto: Adrian Cuba

preluare de pe www.ercis.ro