„Vino! Urmează-mă!” (Mc 10,21). Seminarul Mare Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi (Institutul Teologic Romano-Catolic) îşi deschide şi anul acesta porţile pentru a primi tineri dornici să continue sau să înceapă un itinerar de formare la sfânta Preoţie, tineri care doresc să îşi dedice viaţa lui Dumnezeu, Bisericii şi semenilor lor. Dragi tineri, vocaţia la sfânta […]

„Vino! Urmează-mă!” (Mc 10,21). Seminarul Mare Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi (Institutul Teologic Romano-Catolic) îşi deschide şi anul acesta porţile pentru a primi tineri dornici să continue sau să înceapă un itinerar de formare la sfânta Preoţie, tineri care doresc să îşi dedice viaţa lui Dumnezeu, Bisericii şi semenilor lor.

Dragi tineri, vocaţia la sfânta Preoţie se naşte din iniţiativa lui Dumnezeu, este darul său! El este cel care face „primul pas” şi nu din cauza unei bunătăţi deosebite găsite în noi, ci în virtutea prezenţei iubirii sale „revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt” (Rom 5,5). Aceasta ia naştere din experienţa întâlnirii personale cu Cristos, din dialogul sincer şi încrezător cu el. Acest itinerar, care face capabili de a primi chemarea lui Dumnezeu, poate să aibă loc în cadrul familiilor, dar şi în comunităţile parohiale care trăiesc un climat de credinţă intens, o mărturie generoasă de adeziune la Evanghelie, o pasiune misionară care să inducă la totala dăruire de sine pentru Dumnezeu şi pentru Biserică, alimentat de apropierea de sacramente, îndeosebi de Euharistie, şi de o ferventă viaţă de rugăciune.

Şi astăzi Isus repetă: „Vino! Urmează-mă!” (Mc 10,21). A-l urma pe Isus înseamnă a-i da cu adevărat precedenţă, a-l pune pe primul loc faţă de tot ceea ce face parte din viaţa noastră; înseamnă a încredinţa propria viaţă lui şi Bisericii sale, a trăi cu el în profundă intimitate.

Dragi tineri, nu vă fie frică să-l urmaţi pe Isus şi să parcurgeţi căile exigente şi curajoase ale carităţii şi angajării generoase! Aşa veţi fi fericiţi să slujiţi, veţi fi martori ai acelei bucurii pe care lumea n-o poate da, veţi fi flăcări vii ale unei iubiri infinite şi veşnice, veţi învăţa „să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră” (1Pt 3,15)!

Mons. Benone Farcaş
rector

Iată câteva detalii:

 • În perioada 8-13 iulie 2020 va avea loc înscrierea la Seminar. Aceasta se va putea face telefonic sau printr-un e-mail trimis pe adresa secretariatului Seminarului.

 • Marţi, 14 iulie 2020, sau miercuri, 15 iulie 2020, va avea loc un colocviu vocaţional pe care fiecare candidat îl va susţine în faţa unei comisii alcătuite din corpul formativ la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, începând cu ora 12.00. Candidaţii vor alege pentru colocviul vocaţional una din aceste zile.

 • După susţinerea colocviului vocaţional, cei care au fost admişi, se vor înscrie online la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, întrucât pregătirea intelectuală a seminariştilor a fost încredinţată acestei instituţii de învăţământ. Perioada de înscriere este 15-18 iulie 2020.

Pentru colocviul vocaţional, candidaţii vor trebui să pregătească tematicile prezente în Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri – YOUCAT, Editura „Sapientia”, Iaşi, 2012.

Acte necesare la înscriere:

 • Diploma (sau adeverinţă) de bacalaureat;

 • Foaie matricolă a anilor de liceu;

 • Adeverinţă medicală tip;

 • Certificatul de naştere şi o copie după certificatul de naştere;

 • Certificat de căsătorie religioasă a părinţilor;

 • Certificatul de botez şi de mir;

 • Scrisoare de caracterizare din partea parohului (trebuie prezentată la colocviul vocaţional);

 • Scrisoare de caracterizare din partea superiorului (dacă provine de la alte Seminarii)

 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);

 • Patru fotografii (tip buletin);

 • Copie după Cartea de identitate;

 • Dosar plic.

Contact:

– e-mail: secretaritrc@gmail.com (www.itrciasi.ro)

– persoane de contact pentru înscriere: pr. Ionuţ-Eremia Imbrişcă (tel. 0747080545) sau pr. Ciprian Bejan-Piser (tel. 0743970631)

preluare de pe www.itrciasi.ro

* * *

Mons. Benone Farcaş despre admiterea la Seminarul Mare „Sfântul Iosif” din Iaşi: