Categorii

Dziwisz: sfântul Ioan Paul al II-lea nu încetează să ne vorbească

Sfântul Ioan Paul al II-lea nu încetează să ne vorbească, să ne inspire, să ne conducă şi să ne dea curaj, a spus cardinalul Stanisław Dziwisz la a 13-a aniversare a morţii lui Karol Wojtyła.

„Au trecut treisprezece ani de la moartea acelui sfânt păstor care nu încetează să ne vorbească, să ne inspire, să ne conducă şi să ne dea curaj”, a spus cardinalul Stanisław Dziwisz în timpul liturgiei solemne, oficiate la 2 aprilie în sanctuarul „Sfântul Ioan Paul al II-lea” din Cracovia.

Prelatul, fost secretar particular al lui Karol Wojtyła, le-a adresat participanţilor la liturgie întrebarea despre ce anume putem citi din cartea vieţii lui Ioan Paul al II-lea, care s-a închis la 2 aprilie 2005, dar care rămâne deschisă pentru Biserică şi pentru lume, mai ales cu beatificarea şi apoi succesiva canonizare a papei polonez.

Răspunzând la acea întrebare, cardinalul Dziwisz a afirmat că Dumnezeu a fost mereu în centrul existenţei lui Ioan Paul al II-lea, care şi-a construit viaţa, ca pe o stâncă, privind faţa lui Isus Cristos.

După aceea, Dziwisz a afirmat că din cartea vieţii lui Karol Wojtyła se poate cunoaşte atitudinea sa faţă de om, faţă de fiecare om, răscumpărat cu sângele Mântuitorului. „A fost o atitudine de slujire şi de atenţie”, a spus prelatul, aducând la atenţia credincioşilor câteva exemple concrete: „Ioan Paul al II-lea era convins că omul este calea Bisericii şi de aceea neîncetat încuraja Biserica să-l slujească; promova grija faţă de orice viaţă zămislită şi lipsită de apărare; încuraja la pastoraţia tinerilor şi a familiilor, la îngrijirea bolnavilor, a persoanelor non-autosuficiente şi a bătrânilor”.

În afară de asta arhiepiscopul de Cracovia a subliniat că din cartea vieţii lui Ioan Paul al II-lea putem învăţa şi o mare iubire a sa faţă de Biserică. „Iubirea faţă de o Biserică nu ideală care nu există, ci faţă de Biserica oamenilor fragili şi păcătoşi, oameni pe calea convertirii care se întorc pe drumurile indicate de Evanghelii. Ioan Paul al II-lea, cu înţelepciune şi răbdare conducea marea comunitate eclezială foarte diferenţiată”, pentru ca „să vorbească diferite limbi” şi pentru ca „să exprime credinţa în contextul culturilor şi tradiţiilor diferite. În inima sa de păstor era loc pentru toţi. Ioan Paul al II-lea a introdus Biserica în al treilea mileniu al credinţei creştine şi ne-a încurajat pentru ca, privind faţa lui Isus Cristos, unicul Mântuitor al lumii, să înaintăm în largul credinţei, al speranţei şi al iubirii devenind, în lumea noastră aşa de neliniştită, plămada ei.

În afară de asta cardinalul a reafirmat rolul desfăşurat de Ioan Paul al II-lea în cadrul comunităţii internaţionale: „Din cartea vieţii lui Ioan Paul al II-lea putem citi simţul său de responsabilitate faţă de destinele lumii, deoarece vedea cu realism atât binele cât şi răul din lume. Nu-i scăpau nici egoismele, nici tensiunile şi conflictele. Totuşi, încerca să dialogheze cu toţi şi în primul rând cu responsabilii cu destinele popoarelor care nu întotdeauna erau conduşi de înseşi motivaţiile sale. Îi primea pe conducătorii marilor religii din lume invitându-i să se roage pentru pace. Nu pot exista dubii că Ioan Paul al II-lea a adus o contribuţie semnificativă la eliberarea popoarelor din Europa centrală şi de est de jugul sistemului totalitar”.

În concluzie, arhiepiscopul de Cracovia a mulţumit Domnului pentru „sfântul păstor” care a fost un dar pentru Biserică şi pentru lume şi un dar pentru fiecare dintre noi. „Fiecare urmează propria cale a carităţii şi a slujirii, conform cu propria vocaţie şi cu darurile pe care le-a primit de la Creator. Citind cartea vieţii sfântului Ioan Paul al II-lea, ar trebui să scoatem inspiraţie din dorinţa sa de a face din el un dar pentru alţii şi în definitiv pentru Dumnezeu, realizat până la capăt. Cristos Înviat să ne dea forţa de a vesti bucuria Evangheliei tuturor celor pe care-i întâlnim pe drumurile vieţii noastre”.

(După Vatican Insider, 2 aprilie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.