Categorii

Durerea Papei pentru moartea cardinalului Macharski

Cardinal-MacharkiDurere profundă pentru moartea cardinalului Franciszek Macharski, arhiepiscop emerit de Cracovia, a fost exprimată de Papa Francisc. Într-o telegramă adresată succesorului cardinal Stanisław Dziwisz, Pontiful aminteşte că motoul episcopal al cardinalului răposat – Isuse, mă încred în tine! – care a condus viaţa sa şi slujirea sa, „astăzi, în anul jubiliar al milostivirii, a devenit o invocaţie elocventă care proclamă împlinirea operei pe care Domnul i-a încredinţat-o deja în actul botezului, introducându-l în ceata celor sigilaţi cu sângele său răscumpărător, şi în continuare împreună cu darul preoţiei, când l-a trimis cu misiunea de a sfinţi poporul cu cuvântul şi cu harul sacramentelor”.

„Desfăşura această misiune – subliniază Papa – cu zel ca păstor, profesor, rector al Seminarului, până în ziua în care Domnul i-a cerut să ia asupra sa moştenirea sfântului Stanislau şi a predecesorului său imediat Karol Wojtyła, astăzi sfântul Ioan Paul al II-lea, pe scaunul episcopal de la Cracovia. Cu încredere în milostivirea divină a condus această lucrare ca părinte pentru preoţii şi pentru credincioşii încredinţaţi îngrijirii sale. A condus Biserica din Cracovia în perioada grea a transformărilor politice şi sociale, cu înţelepciune, cu o sănătoasă dezlipire de realitate, preocupându-se de respectarea oricărei persoane, pentru binele comunităţii Bisericii, şi mai ales pentru a păstra vie credinţa în inimile oamenilor”.

„Sunt recunoscător Providenţei – încheie Pontiful – că mi-a fost posibil să-l vizitez în timpul recentei vizite la Cracovia. În ultima etapă a vieţii a fost foarte încercat de suferinţa pe care o accepta cu seninătate a spiritului. Şi în această încercare a rămas martor fidel al încrederii în bunătatea şi în milostivirea lui Dumnezeu. Va rămâne aşa în amintirea mea şi în rugăciune. Domnul să-l primească în gloria sa!”.

Cardinalul a murit marţi 2 august, la 9.37. Şi în timpul întâlnirii cu episcopii polonezi, în cursul călătoriei la Cracovia, Pontiful l-a amintit invitându-i pe prelaţi să se roage pentru el. Franciszek Macharski era născut la 20 mai 1927 la Cracovia şi a primit hirotonirea sacerdotală la 2 aprilie 1950. A fost numit arhiepiscop de Cracovia la 29 decembrie 1978, succesor direct al lui Karol Wojtyła. Şi chiar Ioan Paul al II-lea l-a consacrat episcop la 6 ianuarie 1979; şi apoi l-a creat şi la publicat cardinal în consistoriul din 30 iunie 1979, încredinţându-i titlul de „San Giovanni a Porta Latina”. La 3 iunie 2005 a reanunțat la conducerea pastorală a arhidiecezei.

***

A murit cardinalul Franciszek Macharski

Papa Francisc îl vizitase în spital la Cracovia joia trecută

Cardinalul polonez Franciszek Macharski, arhiepiscop emerit de Cracovia, a murit marţi 2 august, la 9.37. Avea optzeci şi nouă de ani. Chiar cu cinci zile în urmă, joi 28 iulie, în timpul călătoriei sale în Polonia, Papa Francisc a voit să meargă personal să-l viziteze pe cardinal, mergând la spitalul universitar unde era internat în condiţii foarte grave şi lăsându-i în dar o coroniţă a rozariului. Şi în ziua precedentă, întâlnindu-i pe episcopii polonezi, însuşi Pontiful îl amintise invitându-i pe prelaţi să se roage pentru el. Franciszek Macharski era născut la 20 mai 1927 la Cracovia şi a primit hirotonirea sacerdotală la 2 aprilie 1950. A fost numit arhiepiscop de Cracovia la 29 decembrie 1978, succesor direct al lui Karol Wojtyła. Şi chiar Ioan Paul al II-lea l-a consacrat episcop la 6 ianuarie 1979; apoi l-a creat şi l-a publicat cardinal în consistoriul din 30 iunie 1979, încredinţându-i titlul de „San Giovanni a Porta Latina”. La 3 iunie 2005 a renunţat la conducerea pastorală a arhidiecezei.

„N-a trecut zi fără ca eu să meditez despre Dies irae şi despre imaginea lui Cristos gânditor, îndrăgită de neamul nostru, repetându-mi mie însumi: quaerens me sedisti lassus”. Această destăinuire a cardinalului Macharski îi schiţează profilul spiritual şi pastoral şi spiritul său de slujire a Bisericii şi a credincioşilor săi din Cracovia. Pentru că într-adevăr Cracovia a fost pentru el inima întregii vieţi şi a întregii misiuni de păstor. De fapt acolo s-a născut şi a studiat. Şi în timpul celui de-al doilea război mondial, sub ocupaţia germană, a fost muncitor, exact precum Karol Wojtyła.

Imediat după eliberare, în 1945, a intrat în seminarul mare din Cracovia, înscriindu-se la facultatea de teologie a Universităţii Jagellonica. După ce a terminat studiile filozofice şi teologice, a fost hirotonit preot la 2 aprilie 1950 de cardinalul arhiepiscop de Cracovia Adam Sapieha.

Timp de şase ani a desfăşurat activitatea sa pastorală ca vicar în parohia Kozy, în zona Bielsko Biała. Apoi, în 1956, a mers la Universitatea catolică din Fribourg, în Elveţia, pentru a completa studiile teologice, luând doctoratul în teologie pastorală în 1960.

Întors la Cracovia, a primit misiunea de părinte spiritual al seminarului şi profesor de teologie pastorală la Facultatea Pontificală de Teologie. După zece ani, în 1970, noul cardinal arhiepiscop Wojtyła l-a numit rector al seminarului şi, în 1977, canonic al capitlului mitropolitan al catedralei de la Wawel. În noiembrie 1971 a luat parte, ca auditor, la a doua adunare generală ordinară a Sinodului episcopilor dedicată temei: „Preoţia ministerială şi dreptate în lume”.

Cu arhiepiscopul său Macharski a avut mereu un puternic raport de colaborare şi prietenie. Între altele, l-a însoţit în numeroase călătorii internaţionale, din Canada în Statele Unite ale Americii, din Franţa în Germania, precum şi în Italia.

Tocmai din această legătură strânsă a apărut decizia lui Karol Wojtyła – devenit Papă la 16 octombrie 1978 cu numele de Ioan Paul al II-lea – de a-l numi succesor al său pe catedra sfântului Stanislau, la 29 decembrie 1978. Pontiful polonez i-a conferit personal consacrarea episcopală în bazilica vaticană, în prezenţa a foarte mulţi pelerini veniţi pentru acea ocazie din Cracovia. „Isuse, mă încred în tine” era motoul ales de cardinal, în perspectiva spiritualităţii milostivirii divine a cărei apostolă a fost sora Faustina Kowalska.

Cunoscut în Polonia, dar şi în străinătate, ca om de cultură, studios şi scriitor, Macharski a dedicat mereu grijă deosebită promovării vocaţiilor sacerdotale şi călugăreşti, precum şi formării teologice şi spirituale a seminariştilor. În sânul episcopatului polonez, deja înainte de numirea ca arhiepiscop de Cracovia, a adus contribuţia sa de gândire şi de experienţă participând la activitatea diferitelor comisii. O atenţie deosebită, în acest context, a avut-o pentru laicat: în adunarea plenară a episcopilor polonezi, ţinută la Varşovia în februarie 1979, i-a fost de fapt încredinţată chiar preşedinţia comisiei apostolatului laicilor, al cărei secretar a fost atunci când era condusă de cardinalul Wojtyła din 1966 până în 1978.

A fost mereu un punct de referinţă pentru toată societatea poloneză, capabil de intervenţii de înalt profil cu un stil simplu şi direct. O legătură specială a continuat să menţină cu Ioan Paul al II-lea, primindu-l de opt ori în vizită la Cracovia între 1979 şi 2002.

A luat parte la diferite adunări ale Sinodului episcopilor, desfăşurând îndeosebi un rol cheie ca preşedinte delegat al celei de-a doua adunări speciale pentru Europa în 1999. În afară de asta, a făcut parte din consiliul celei de-a doua secţiuni a Secretariatului de Stat; al Congregaţiilor pentru episcopi, pentru evanghelizarea popoarelor, pentru cler, pentru institutele de viaţă consacrată şi societăţile de viaţă apostolică şi pentru educaţia catolică.

La 3 iunie 2005, după peste douăzeci şi şase de ani de episcopat, a lăsat conducerea arhidiecezei de Cracovia lui Stanisław Dziwisz, timp de treizeci şi nouă de ani secretar particular al lui Karol Wojtyła.

(După L’Osservatore Romano, 3 august 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.