Categorii

Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste an – Ciclul C – Lectio divina

duminica-xxxiii-tpa-cPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino la mine, Duhule Sfânt,

Duh al înţelepciunii:

dă-mi privirea şi auzul interior

pentru ca să nu mă opresc la lucrurile materiale,

ci să caut mereu realităţile Duhului.

Vino la mine, Duhule Sfânt,

Duh al iubirii:

fă ca inima mea

să fie mereu capabilă de mai multă caritate.

Vino la mine, Duhul Sfânt,

Duh al adevărului:

dă-mi să ajung la cunoaşterea adevărului

în toată plinătatea sa.

Vino la mine, Duhule Sfânt,

apă vie care curge spre viaţa veşnică:

dă-mi harul de a ajunge

să contemplu faţa Tatălui

în viaţa şi în bucuria fără de sfârşit.

 

TEXTUL BIBLIC: Luca 21,5-19 

În acel timp, unora care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive, Isus le-a spus:

– 6 Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată.

7 Ei l-au întrebat:

– Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele au să se întâmple?

8 El le-a zis:

– Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape!» Nu mergeţi după ei! 9 Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul!

10 Apoi le spunea:

– Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. 11 Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer. 12 Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi a guvernanţilor din cauza numelui meu. 13 Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. 14 Puneţi la inima voastră să nu vă pregătiţi dinainte cum vă veţi apăra, 15 căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le vor putea rezista şi nici răspunde! 16 Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; 17 veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.

1. LECTURA

Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Despre ce vorbeau? Cum vor fi zilele care vor veni conform lui Isus? La ce trebuie să fie atenţi? Pentru ce nu trebuie să se teamă? Cum vor avea oportunitatea de a da mărturie? Cum vor fi cuvintele pe care Isus le va da pentru a se apăra? Pentru ce îi va urî lumea? Cum termină Isus?

Pr. Jorge Bustamante

Câteva piste pentru a înţelege textul

Tema „Zilei lui Yahve”, „Zilei Domnului”, caracteristică a lecturilor din această duminică, cuprinde ideea de mântuire pentru cei de drepţi, de judecată şi pedeapsă pentru cei răi. A fost unită cu distrugerea Ierusalimului (586 î.C.), cu distrugerea templului (70 d.C.) şi mai ales s-a aplicat la tema sfârşitului timpurilor, venirea Domnului Isus (parusia). Realitate care i-a speriat şi preocupat şi pe unii şi pe alţii.

5-7: Distrugerea templului din Ierusalim. În predica profetică din Vechiul Testament se observa că stabilitatea instituţiilor depindea de fidelitatea faţă de alianţă şi nu de frumuseţea şi strălucirea lor. Isus anunţă că magnificul templu din Ierusalim, cu toată strălucirea şi frumuseţea sa, nu va rămâne în picioare, va veni ziua sa finală. În acest sens se uneşte cu profeţii care deja vestiseră distrugerea sa (Mih 3,12, prima lectură de astăzi; cf. Ier 7,1-15; 26,1-19; Ez 8-11).

7-11: Semnele sfârşitului. Întrebat de discipolii săi, Isus trece de la sfârşitul templului la semnele zilei din urmă; două teme care amestecate nu trebuie confundate. Isus dă un avertisment general: „VEDEŢI SĂ NU FIŢI ÎNŞELAŢI”, asta deja trebuie să-l situeze pe credincios în alertă maximă vorbind despre această temă. Isus avertizează cu privire la unele realităţi şi dă învăţătura sa:

Avertizează cu privire la semnele înşelătoare, mesia falşi, mântuitori definitivi, şi anunţări ale sfârşitului într-un timp imediat, sunt numai o înşelare, în faţa lor răspunsul este „NU MERGEŢI DUPĂ EI”.

Vin timpuri zbuciumate, războaie, revolte, naţiune împotriva altei naţiuni, mari cutremure, foamete, epidemii, fenomene înfricoşătoare… etc. Se vor întâmpla în mod inevitabil, însă NU SUNT SEMNUL CĂ SFÂRŞITUL ESTE IMEDIAT, răspunsul pe care îl cere Isus: „NU VĂ TEMEŢI”. În faţa realităţilor îngrijorătoare trebuie menţinut calmul şi încrederea deplină în Dumnezeu.

12-19: Comunitatea credincioasă este persecutată. Comunitatea creştină din cauză că ea crede şi apără învăţăturile lui Isus experimentează persecuţia ca o ură din cauza numelui lui Isus. Persecuţia vine din toate colţurile (familia, societatea, puterea guvernamentală) şi se experimentează în niveluri care merg de la persecuţie la moarte, trecând prin durere, detenţie. Ceva asemănător cu ziua de astăzi este simplă coincidenţă (!). Insistenţa lui Isus este că acesta este timp de MĂRTURIE şi asigură ocrotirea şi asistenţa divină, nu pentru a elibera de persecuţie ci pentru a da forţa necesară de a da MĂRTURIE şi a găsi MÂNTUIREA.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Încă o dată Evanghelia duminicală ne împărtăşeşte mesajul de încredere cu privire la o temă care ne generează incertitudine: sfârşitul timpurilor. Am ascultat în diferite ocazii că timpul final a venit, însă Isus ne aminteşte că speranţa noastră şi că înrădăcinaţi în El, frica faţă de sfârşitul timpului nu va avea sens.

Papa Ioan Paul al II-lea ne împărtăşeşte următoarea reflecţie: „În Evanghelia de astăzi Cristos spune: «Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: ‘Eu sunt’ şi: ‘Timpul este aproape’! Nu mergeţi după ei» (Lc 21,8).

Iubiţi fraţi şi surori: Vă rugăm: rămâneţi tari, neclintiţi în adevărul Evangheliei! Parcurgeţi în lumina sa cărările dreptăţii şi păcii! Nimeni nu trebuie să ne înşele!

Cristos mai spune: «Vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi a guvernanţilor din cauza numelui meu» (Lc 21,12).

Iubiţi fraţi şi surori! Să ne rugăm pentru toţi oamenii din lume! Să ne rugăm îndeosebi pentru fraţii noştri în credinţă, ale căror drepturi sunt încălcate. Să ne rugăm pentru cei care îndură represiunile, cărora le este negat ceea ce derivă din principiul libertăţii de conştiinţă şi de religie, oricum ar avea loc asta în lumea.

Cristos spune în sfârşit: «Puneţi la inima voastră să nu vă pregătiţi dinainte cum vă veţi apăra, căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le vor putea rezista şi nici răspunde! Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele» (Lc 21,14-19).

Iubiţi fraţi şi surori! Noi ne gândim la toţi cei care, şi compatrioţi ai voştri, care au fost fideli faţă de acest cuvânt al Răscumpărătorului şi Învăţătorului nostru în manieră eroică! Să ne rugăm pentru ca noi toţi să rămânem fideli! Să-l rugăm pe Domnul ca să ne dăruiască mereu spiritul său de forţă, în special în orele şi în timpurile de încercare! Şi ca noi zi de zi să putem să dăm mărturie despre El!

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Am simţit frică în vreun moment pentru a apăra credinţa mea? Îmi este frică de dezastrele naturale pentru că le interpretez ca semne ale sfârşitului timpurilor? Am încredere că Isus mă va însoţi în momentul în care credinţa mea este investigată?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

O, Doamne, fii sprijinul nostru în timpul zilei lungi,

până când umbrele se lungesc şi vine noaptea,

şi lumea hărţuită amuţeşte,

şi febra vieţii se stinge,

şi munca noastră a fost făcută.

Atunci, în milostivirea ta, dă-ne

o locuinţă sigură,

o odihnă sfântă

şi pace la sfârşit.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Doamne, mă menţin tare în faţa Ta

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În timpul acestei săptămâni mă voi uita pe prima pagină a cotidienelor din oraşul meu şi mă voi ruga în acord cu ceea ce îmi sugerează fiecare dintre ştiri.

„Trecutul meu, Doamne, îl încredinţez milostivirii tale,

 prezentul meu iubirii tale,

viitorul meu providenţei tale”

Sfântul Pius de Pietrelcina

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.