Categorii

Duminica a XI-a din Timpul de peste an – Ciclul C – Lectio divina

Duminica-XI-TPA-C-lectioPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Rugăciune biblică la Duhul Sfânt

Duhule Sfânt,

fă-ne cu adevărat spirituali în tine, (Col 1,9)

supune-ne influenţei tale

şi locuieşte în sufletele noastre, (1Cor 2,12)

însufleţeşte trupurile noastre, (1Cor 15,44)

dă viaţă tuturor lucrărilor noastre, (1Cor 2,13)

rosteşte Tu rugăciunea noastră, (Ef 5,19)

pentru ca să fim fii ai Tatălui (Ef 4,6)

şi fraţi ai lui Cristos, Mântuitorul nostru (Rom 8,29)

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Luca 7,36 – 8,3

Isus în casa lui Simon fariseul

Unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. A intrat în casa fariseului şi s-a aşezat la masă. Şi iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. Văzând aceasta, fariseul care îl chemase îşi spunea în sine: «Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi ştiut cine şi ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă». Răspunzând, Isus i-a zis:

– Simon, am să-ţi spun ceva.

Iar el a zis:

– Spune, Învăţătorule!

– Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?

Simon i-a răspuns:

– Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult.

El i-a zis:

– Ai judecat corect.

Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon:

– Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei. Sărut nu mi-ai dat; ea, însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.

Apoi a spus către ea:

– Păcatele ţi-au fost iertate.

Cei care erau cu el la masă au început să spună:

– Cine este acesta care iartă şi păcatele?

Însă Isus a zis femeii:

– Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!

Femeile care îl ajutau pe Isus

Şi după aceea, el trecea prin cetăţi şi sate, predicând şi ducând vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el; de asemenea, unele dintre femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, din care scosese şapte diavoli, şi Ioana, soţia lui Cuza, administrator al lui Irod, Suzana şi multe altele care îi slujeau cu ceea ce aveau.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Pr. Daniel Kerber

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Cum descrie Luca pe femeia care vine ca să-l caute pe Isus? Ce a făcut această femeie? Ce spune Isus despre ea? Ce învăţătură îi lasă fariseului?

Câteva consideraţii pentru o lectură atentă…

Isus continuă să vestească Împărăţia cu cuvintele şi faptele sale. După episodul cu văduva din Nain, evanghelia ne prezintă pe trimişii lui Ioan Botezătorul care întreabă despre identitatea lui Isus. După aceasta, liturgia ne împărtăşeşte relatarea despre femeia păcătoasă iertată în casa lui Simon.

Textul îl putem structura în mai multe părţi: a) situaţia iniţială a lui Isus care este invitat să mănânce în casa unui fariseu, şi acolo este uns şi sărutat pe picioare de către o păcătoasă (v. 36-39); b) această atitudine este interpretată rău de Simon şi Isus relatează o parabolă pentru a corecta interpretarea (v. 40-43); c) apoi Isus aplică învăţătura parabolei la femeie (v. 44-50); d) şi în sfârşit, în primele versete din capitolul 8 ne face un rezumat al bogatei activităţi a lui Isus cu un detaliu special: locul femeii în activitatea sa.

În prima parte a relatării este văzut Isus care acceptă invitaţia lui Simon fariseul pentru a mânca în casa sa. Faptul că este un fariseu nu este unul secundar, de vreme ce Isus a avut polemici cu ei (vezi 5,21 şu; 6,2 şu), şi totuşi Isus nu-i respinge pe cei care nu-l înţeleg sau luptă împotriva lui. În toiul mesei (la care, în acea vreme, erau numai bărbaţi), apare o femeie păcătoasă şi începe să ungă picioarele lui Isus şi să le ude cu lacrimile sale şi le săruta. Scena este emoţionantă, însă pentru vremea aceea era un scandal, mai ales datorită reputaţiei femeii: „era păcătoasă” (v. 37).

Gândul fariseului care îl descalifică pe Isus: „dacă acesta ar fi fost profet…” dă loc dialogului şi parabolei lui Isus pe care apoi o va aplica femeii. Parabola, în care apar trei personaje, un creditor şi doi debitori cu o datorie diferenţiată de zece la unu are o relaţie destul de directă cu scena în care există în mod explicit trei personaje: Isus însuşi, femeia păcătoasă şi Simon fariseul.

Isus, ca bun pedagog, nu dă răspunsul la întrebarea din parabolă, ci îi cere lui Simon să răspundă, care desigur înţelege învăţătura, deşi încă nu ştie ce aplicaţie va avea.

În aplicaţia învăţăturii apar două afirmaţii care par contrare. În v. 47 se spune: „De aceea îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puţin, iubeşte puţin”.

În prima parte a frazei iubirea este motivul iertării, în a doua parte este consecinţa ei. Lectura atentă a parabolei arată că învăţătura fundamentală se află în răspunsul lui Simon: iubeşte mai mult cel căruia i s-a iertat mai mult, aşa încât cheia fundamentală este iubirea care este consecinţă a iertării. Deoarece femeia se recunoaşte acceptată şi iertată, pentru aceasta iubeşte.

Această lectură, care este de importanţă mai mare în text, nu abandonează cealaltă cheie în care se transmite că Dumnezeu îl iartă pe cel care se căieşte, şi gesturile femeii, dacă pe de o parte revelează căinţa ei, arată totuşi bucuria şi iubirea pentru că ştie că este iertată.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Începem meditaţia noastră cu cuvintele Papei Francisc:

„Isus a vorbit tuturor, fără deosebire, celor mari şi celor umili, tânărului bogat şi văduvei sărace, celor puternici şi celor slabi; a adus milostivirea şi iertarea lui Dumnezeu; a vindecat, a consolat, a manifestat înţelegere; a dat speranţă; a dus tuturor prezenţa lui Dumnezeu care se interesează de fiecare bărbat şi de fiecare femeie, aşa cum face un bun tată şi o bună mamă faţă de fiecare dintre copiii săi”[1].

„Duhul Sfânt ne învaţă să privim cu ochii lui Cristos, să trăim viaţa aşa cum a trăit-o Cristos, să înţelegem viaţa aşa cum a înţeles-o Cristos. Iată pentru ce apa vie care este Duhul Sfânt adapă viaţa noastră, pentru că ne spune că suntem iubiţi de Dumnezeu ca fii, că putem să-l iubim pe Dumnezeu ca fii ai săi şi că putem, cu harul său, să trăim ca fii ai lui Dumnezeu, ca Isus”[2].

Acum să ne întrebăm:

– Cu care dintre personaje mă asemăn: cu fariseul? cu femeia? cu Isus?

– Ce aspecte din viaţa mea sunt special iluminate de evanghelie pe care o meditez astăzi?

– Înţeleg iubirea ca drum spre iertare?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

Învăţătorul ne invită astăzi să privim cu ochii iubirii, să simţim în căinţa celuilalt un drum pentru mântuirea sa. Să ne rugăm:

Mulţumesc, Doamne, pentru că îmi arăţi iubirea ta,

pentru că în pofida lipsurilor mele ţii mereu

braţele deschise pentru a mă primi.

Astăzi merg la tine căit,

vreau, prosternat în faţa picioarelor tale

să-ţi demonstrez că deoarece te iubesc

vreau să mă schimb.

Vreau să mă reînnoieşti înlăuntrul meu, Doamne,

care cu viaţa ta şi prin cuvântul tău

mă înveţi drumul.

Depărtează de la mine dorinţa de a-l critica pe fratele meu,

de a vedea păcatul său şi nu căinţa sa,

învaţă-mă să văd cu ochi de iubire pe cei care mă înconjoară.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Astăzi Isus ne arată cheile pentru mântuire, pentru aceasta să spunem:

„Doamne, măreşte credinţa mea şi învaţă-mă să iubesc”.

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a demonstra schimbarea?

Înţelegând că Domnul ne priveşte cu milostivire profundă, să ne întrebăm:

Ce trebuie să facă pentru a-l vedea pe aproapele meu cu ochii lui Cristos? Cum pot să arăt milostivirea lui Dumnezeu în viaţa mea zilnică? În ce lucruri simt că trebuie să mă reconciliez cu Dumnezeu?

„Spune păcătoşilor că îi aştept mereu,

ascult cu atenţie bătăile inimilor lor

[pentru a şti] când bat pentru Mine”.

Sfânta Faustina Kowalska

(Jurnal, 1728)

[1]  http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130327_udienzagenerale_sp.html

[2] http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130508_udienzagenerale_sp.html

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.