Categorii

Duminica a VII-a din Timpul de peste an – Ciclul A – Lectio

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Doamne, Isuse, deschide ochii mei şi urechile mele la cuvântul tău.

Ca să citesc şi să ascult glasul tău şi să meditez învăţăturile tale,

deşteaptă sufletul meu şi inteligenţa mea

pentru ca să pătrundă în inima mea cuvântul tău

şi să-l pot gusta şi să-l pot înţelege.

 

Vorbeşte, Doamne, căci eu te ascult şi doresc

să pun în practică învăţătura ta, deoarece cuvintele tale

sunt pentru mine viaţă, bucurie, pace şi fericire.

 

Vorbeşte-mi, Doamne, tu eşti Domnul meu şi Învăţătorul meu

şi nu voi asculta pe nimeni decât pe tine. Amin.

 

TEXTUL BIBLIC:  Matei 5,38-48

Iubirea faţă de duşmani

38 Ați auzit că s-a spus: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. 39 Eu însă vă spun: să nu vă împotriviți celui rău; ba, mai mult, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt. 40 Celui care vrea să te judece și să-ți ia tunica, lasă-i și mantia, 41 iar, dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie [de pași], mergi cu el două. 42 Celui care îți cere, dă-i, și celui care vrea să împrumute de la tine, nu întoarce spatele!

43 Ați auzit că s-a spus: Să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău. 44 Eu însă vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei care vă persecută, 45 ca să deveniți fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. 46 Căci, dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare nu fac același lucru și vameșii? 47 Și dacă îi salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare nu fac același lucru și păgânii?

48 Așadar, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

Pr. Daniel Kerber

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce spune Isus în faţa legii „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”? Pentru ce Isus invită să-i iubim pe duşmani şi să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc? Conform lecturii, a-i iubi pe cei care ne iubesc şi a-i saluta pe cei care ne salută este un act extraordinar?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Cu acest text ajunge la apogeu prima parte a predicii de pe munte pe care Isus a început-o cu fericirile. Duminica trecută a început să reinterpreteze legea; astăzi continuă cu ultimele două exemple, despre răzbunare şi iubirea faţă de duşmani.

Textul are două părţi marcate de formula „aţi auzit…”, „Eu însă vă spun…”. Prima (v. 38-42) referită la aşa-numita „lege a talionului” (vezi Ex 21,24) şi a doua despre iubirea faţă de duşmani (v. 43-47). În sfârşit încheie textul cu un îndemn care cuprinde toate exemplele: „fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit” (v. 48).

În prima parte ia ca exemplu „legea talionului”. Această lege, care nouă ni se pare atât de brutală şi nedreaptă, a fost la momentul său un mare progres pe drumul dreptăţii, de vreme ce stabilea o limită pentru răzbunarea celui care a fost agresat. Răzbunările care mai înainte erau nelimitate, sunt reglementate de această lege, care nu permitea să se exagereze în răzbunare.

Răspunsul pe care-l dă Isus în faţa acestei legi: „dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt” trebuie interpretat, ca în textul de duminica trecută, în cheie hiperbolică, adică exagerată. Atunci când Isus spunea „dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l…” (5,29), desigur că nu se referea la scoaterea ochiului literalmente, ci prin această imagine hiperbolică el spune „fiţi radicali în a îndepărta ochiul vostru de rău”. În mod asemănător, în acest text, nu invită literalmente să întoarcem obrazul celălalt; de fapt, atunci când îi dau o palmă lui Isus, el nu întoarce obrazul celălalt, ci îl înfruntă pe cel care l-a lovit spunându-i: „Dacă am vorbit rău, dă mărturie despre rău! Dar dacă am vorbit bine, de ce mă loveşti?” (In 18,23). „A întoarce obrazul celălalt” este o figura pe care o foloseşte aici pentru a spune: „fiţi radicali să nu întoarceţi rău pentru rău”.

Exemplul din a doua parte are şi el dificultăţile sale de înţelegere. Isus spune: „Aţi auzit că s-a spus: Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău” (v. 43). Israeliţii îl considerau „apropele” pe alt israelit şi pe ei trebuiau să-i iubească, de asemenea pe străinul care locuia în Israel (vezi Dt 10,19). A-l urî pe duşman nu era poruncit în lege, însă se putea vedea recomandat în texte ca Ps 139,21 şu.

Isus propune să se termine cu această „dreptate” şi porunceşte să-i iubim pe duşmani, să ne rugăm pentru cei care ne persecută (v. 44). Acest lucru este concret şi literal, Isus însuşi a făcut asta cu aceia care l-au agresat (vezi Lc 23,34). Modelul pe care Isus îl dă pentru a acţiona astfel este însuşi Dumnezeu „care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (v. 44). Pentru aceasta se termină această secţiune cu un cuvânt care rezumă tot mesajul textului: „fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit” (v. 48), care în evanghelia lui Luca se transformă în „fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”, aşa încât desăvârşirea din Matei se identifică cu milostivirea în Luca.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

În exortaţia apostolică Evangelii gaudium (nr. 101), Papa Francisc ne invită să-i cerem Domnului ca să ne facă să înţelegem legea iubirii.

Ce lucru bun este a avea această lege! Cât bine ne face să ne iubim unii pe alţii dincolo de orice! Da, dincolo de orice! Fiecăruia dintre noi îi este adresat îndemnul paulin: „Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine” (Rom 12,21). De asemenea: „Să nu încetăm a face binele” (Gal 6,9). Cu toţii avem simpatii şi antipatii, şi probabil chiar în acest moment suntem supăraţi pe cineva. Să-i spunem cel puţin Domnului: „Doamne, sunt supărat pe acesta, pe aceasta. Te rog pentru el şi pentru ea”.

A ne ruga pentru persoana pe care suntem supăraţi este un pas frumos spre iubire şi este un act de evanghelizare. Să facem asta astăzi! Să nu lăsăm să ni se fure idealul iubirii fraterne!

Acum să ne întrebăm:

Măsor reacţiile mele când mă simt ofensat? Evit să trăiesc cu resentimente? Implor pace de la Dumnezeu înainte de a răspunde la vreo ofensă?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

„Tatăl nostru…

şi ne iartă nouă greşelile noastre

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.

Matei 6,9-12

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Psalmistul avea certitudinea că Dumnezeu îl ascultă în momentele de nelinişte cu duşmanul:

În schimbul dragostei mele mă acuză,

în timp ce eu sunt în rugăciune.

Îmi fac rău în locul binelui,

şi mă urăsc în schimbul iubirii mele.

(Psalmul 109, 4-5)

 

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?

Nu există merit în a-i iubi pe cei care ne iubesc, aşa că în această săptămână mă voi strădui să am acţiuni pozitive faţă de acele persoane pe care mă costă să le accept sau care mi-au făcut vreun rău.

„Cine nu-l iubeşte pe aproapele nu te iubeşte, Domnul meu”

Sfânta Tereza a lui Isus

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.