Categorii

Duminica a III-a din Timpul Postului Mare – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino, Duhule Sfânt, luminează mintea mea,

deschide inima mea, ia mâinile mele,

pentru ca să înţeleg mesajul Cuvântului,

pentru ca să simt profunzimea iubirii divine,

pentru ca să merg deschizând mâinile mele

pentru cei care au nevoie de milostivire şi iubire. Amin.

 

TEXTUL BIBLIC: Ioan 4,5-42

Isus şi femeia din Samaria

5 A venit, așadar, într-o cetate din Samaria, numită Sihar, aproape de ținutul pe care Iacob l-a dat fiului său, Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a așezat la fântână. Era pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus:

– Dă-mi să beau!”

8 Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Așadar, femeia samariteană i-a zis:

– Cum, tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?

De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. 10 Isus a răspuns și i-a zis:

– Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune «Dă-mi să beau», tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie.

11 Femeia i-a spus:

– Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde, deci, ai apa vie? 12 Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru, Iacob, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el, fiii lui și turmele lui?

13 Isus a răspuns și i-a zis:

– Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, 14 dar cine va bea din apa pe care pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată și apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică.

15 I-a zis femeia:

– Doamne, dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin aici să scot.

16 El i-a zis:

– Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici!

17 Femeia a răspuns și i-a zis:

– Nu am bărbat.

Isus i-a spus:

– Bine ai zis «Nu am bărbat», 18 pentru că ai avut cinci bărbați și cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. În privința asta ai spus adevărul.

19 Femeia i-a zis:

– Doamne, văd că tu ești profet. 20 Părinții noștri l-au adorat [pe Dumnezeu] pe muntele acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să-l adore.

21 Isus i-a spus:

– Femeie, crede-mă că a venit ceasul când nu îl veți adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. 22 Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi adorăm ceea ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. 23 Însă vine ceasul – și acum este – când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr, căci și Tatăl astfel de adoratori își caută. 24 Dumnezeu este duh și cei care îl adoră, în duh și adevăr trebuie să-l adore.

25 Femeia i-a zis:

– Știu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăța toate.

26 Isus i-a zis:

– Eu sunt, cel care îți vorbesc!

27 Tocmai atunci au ajuns discipolii lui. Și se mirau că vorbește cu o femeie, dar nimeni nu i-a zis: „Ce cauți?” sau: „De ce vorbești cu ea?” 28 Atunci, femeia și-a lăsat urciorul, a plecat în cetate și le-a spus oamenilor:

29 Veniți și vedeți omul care mi-a spus tot ce am făcut. Oare nu este acesta Cristos?

30 Ei au ieșit din cetate și au venit la el. 31 Între timp, discipolii îl rugau:

– Rabbi, mănâncă!

32 Dar el le-a zis:

– Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți.

33 Așadar, discipolii ziceau unii către alții:

– Oare i-a adus cineva de mâncare?

34 Isus le-a zis:

– Hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. 35 Nu spuneți voi: «Mai sunt încă patru luni și vine secerișul»? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți lanurile că sunt albe pentru seceriș. Deja 36 secerătorul își primește plata și adună roadele spre viața veșnică, pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul. 37 Căci în aceasta se adeverește cuvântul: «Unul este semănătorul, altul secerătorul». 38 Eu v-am trimis să secerați ceva pentru care nu ați trudit. Alții au trudit, iar voi ați intrat peste truda lor.

39 Mulți dintre samaritenii cetății aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mărturisit: „Mi-a spus tot ce am făcut”. 40 Așadar, când au venit la el, samaritenii i-au cerut să rămână la ei, iar el a rămas acolo două zile. 41 Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. 42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

Pr. Fidel Oñoro

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Isus a ajuns într-o localitate din Samaria, obosit de drum, s-a aşezat lângă fântâna lui Iacob; Cum se numea localitatea? Domnul îi oferă femeii apă vie, ea se îndoieşte de ofertă pentru că nu vede cum poate să scoată apă; Ce-i răspunde Isus femeii? Mulţi au crezut ascultându-l pe Isus. Ce-i spun aceştia femeii?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

În duminica aceasta Cuvântul ne dăruieşte un text lung care se poate scruta aşa cum facem aici.

Este vorba despre întâlnirea Domnului cu o femeie din Samaria. Cu toate că iudeii şi samaritenii nu-şi vorbeau între ei şi îşi făceau mult rău, Isus începe cu această femeie un dialog care de la temele mai superficiale va ajunge la temele mai profunde… Care sunt aceste teme? Redescoperirea că Isus este realmente Mesia, adică Domnul şi Mântuitorul lumii şi că pentru aceasta se face cunoscut aici cu imaginea apei. Isus este Apa Vie care purifică inima oricărui bărbat şi a oricărei femei. Este apa care curăţă greşelile şi păcatele din viaţă. Este apa spirituală care dă forţele necesare pentru a nu ne mai fi niciodată sete în propria viaţă. Femeia cere cu umilinţă ca Isus să-i dăruiască această apă care satură pentru totdeauna.

Domnul după aceea învaţă că Dumnezeu poate fi adorat în orice loc. Important este a lăsa ca Duhul Sfânt să ne conducă. Pentru aceasta… să ascultăm glasul Duhului în inima noastră şi să ne lăsăm luminaţi de El! Numai în Duhul Sfânt vom învăţa să ne rugăm lui Isus aşa cum se cuvine.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Papa Francisc în exortaţia apostolică Evangelii gaudium (nr. 131) ne aminteşte angajarea pe care, ca botezaţi, o avem de a vesti evanghelia:

Diferenţele dintre persoane şi comunităţi uneori sunt deranjante, însă Duhul Sfânt, care trezeşte aceste diversităţi, poate scoate din toate ceva bun şi să le transforme în dinamism evanghelizator care acţionează prin atracţie. Diversitatea trebuie să fie reconciliată cu ajutorul Duhului Sfânt; numai El poate să trezească diversitatea, pluralitatea, multiplicitatea şi, în acelaşi timp, să realizeze unitatea. În schimb, când suntem noi cei care pretindem diversitatea şi ne închidem în particularismele noastre, în exclusivismele noastre, provocăm dezbinarea şi, pe de altă parte, când suntem noi cei care vrem să construim unitatea cu planurile noastre umane, ajungem să impunem uniformitatea, omologarea… Isus însuşi este modelul acestei alegeri evanghelizatoare care ne introduce în inima poporului. Cât bine ne face să-l vedem aproape de toţi! Dacă vorbea cu cineva, privea ochii săi cu o profundă atenţie plină de iubire…”.

Acum să ne întrebăm:

Accept diferenţa care există în unii dintre fraţii mei din comunitate? Ştiu să privesc cu iubire la cei care nu sunt cum sunt eu? Simt teamă să vorbesc despre Isus celor care nu sunt din grupul meu, din congregaţia sau comunitatea mea?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

O, Duh al lui Dumnezeu, Duh de pace şi de bucurie,

care întăreşti inima mea însetată

şi verşi în ea izvorul viu al iubirii lui Dumnezeu,

vino, deci, Domnul meu preadulce, şi du inima mea însetată

acolo unde eşti Tu, în locurile preaînalte ale cerului.

Sfânta Faustina

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Astăzi Domnul ne invită să ne simţim ca femeia samariteană care doreşte să bea adevărata Apă Vie. Spune-i lui Isus:

– Tu eşti izvorul inepuizabil de viaţă veşnică, Doamne;

Vreau să-mi potolesc setea în izvorul pe care Tu îl oferi.

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?

Isus se revelează femeii samaritene şi ne învaţă să vorbim cu prieteni şi necunoscuţi despre Apa care dă viaţă… În această săptămână mă angajez să dau mărturie despre întâlnirea mea cu Isus la două persoane şi să le invit să facă parte din comunitatea mea.

„Numai dacă suntem săturaţi de Duh Sfânt noi vom putea să-l bem pe Cristos”

Sfântul Efrem Sirul

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.