Categorii

Duminica a III-a din Timpul Adventului – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

 

Duhule Sfânt

Mă gândesc la tine, Duhule Sfânt,

Ca o lumină mare pe care trebuie să ne-o arăţi

Marea greşeală în care ne aflăm,

Pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu

Ca pe originea infinită a lumii şi ca pe sfârşitul ei.

 

Mă gândesc la tine, Duhule Sfânt,

Ca la marea forţă care

îi lipseşte creştinătăţii.

Creştinii, în majoritatea lor,

pentru că nu te iubesc, pentru că nu te cheamă,

Am apostat de la credinţa vie şi de la iubire,

Şi suntem complet reci

şi afectaţi de amăgirile lumii.

Pr. Rafael García Herreros

 

 

TEXTUL BIBLIC: Matei 11,2-11

Trimişii lui Ioan Botezătorul (Lc 7,18-35)

Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi ca să-i spună: „Tu eşti cel care trebuie să vină sau să aşteptăm un altul?”.

Isus, răspunzând, le-a spus: „Mergeţi şi faceţi-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună! Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine”.

După ce au plecat aceştia, Isus a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt? Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor! Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, eu trimit pe îngerul meu înainte feţei tale; el va pregăti calea înaintea ta! Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

 

Pr. Daniel Kerber

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Unde se afla Ioan când se întreba cu privire la Isus? Ce trebuie să-i spună lui Ioan trimişii? Ce spune Învăţătorul despre Ioan?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

După ce am celebrat sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, liturgia continuă astăzi cu itinerarul din Advent. În această duminică atenţia evangheliei se centrează pe figura lui Ioan Botezătorul, precursor al Domnului. Textul are două părţi, prima (v. 2-6) care relatează întrebarea lui Ioan despre Isus şi răspunsul dat discipolilor precursorului. A doua (v. 7-11), declaraţia lui Isus despre Ioan Botezătorul.

Ioan este închis din cauza predicii sale care nu se temea să-i denunţe chiar şi pe cei puternici şi i-a spus regelui Irod ca nu putea să o ia în căsătorie pe soţia fratelui său (vezi Mt 14,3). Din închisoare îi trimite pe discipolii săi ca să-l întrebe pe Isus despre identitatea sa: „Tu eşti cel care trebuie să vină sau să aşteptăm un altul?” (v. 3).

Ioan este cel care a vestit venirea Domnului şi a invitat la convertire cu imagini foarte puternice: „Orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc” (Mt 3,10). Ceea ce Ioan auzea despre Isus coincidea oare cu ceea ce el aştepta? Ce imagine şi-a făcut Ioan despre Isus? Pentru aceasta îi trimite pe discipolii săi să-l întrebe.

Isus le răspunde prin faptele sale: orbii văd, şchiopii umblă… săracilor li se aduce vestea cea bună (v. 5). Isus îl invită pe Ioan şi pe discipolii săi să-l descopere prin ceea ce el face, de vreme ce acţiunile sale arată cine este El. De asemenea, termină vestirea sa cu o frază care atrage atenţia: „Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine” (v. 6). Ce fapte ale lui Isus ar putea să fie motiv de scandal? Fericirile sale ale celor săraci (cap. 5), învăţătura sa despre iertare (5,14 şu), faptul că stă la masă cu păcătoşii (9,9 şu)?

După ce pleacă discipolii lui Ioan, Isus dă o învăţătură despre Ioan Botezătorul şi îl identifică cu profetul care anunţă venirea lui Mesia (v. 10; vezi Mal 3,1) şi face un elogiu al lui: „nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el”. Probabil arată că Ioan ajunge până în pragul împărăţiei, de vreme ce el este precursorul, Isus inaugurează împărăţia cu însăşi prezenţa sa în mijlocul poporului său.

Pasajul ne arată întrebarea trimişilor lui Ioan şi locul pe care îl are Ioan Botezătorul în planul lui Dumnezeu, misiune pe care o împlineşte cu predica sa, de asemenea cu mărturia sa care se va termina cu oferirea vieţii sale în martiriu (vezi Mt 14,1 şu).

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune? Ce ne spune?

 

Începem meditaţia noastră cu un text luat din cuvintele pe care Papa Francisc le-a dedicat voluntarilor la 28 iulie, la încheierea ZMT Rio 2013.

„…Slujirea pe care aţi desfăşurat-o în aceste zile mi-a readus în minte misiunea sfântului Ioan Botezătorul, care a pregătit drumul pentru Isus. Fiecare, în felul său, a fost un instrument pentru ca mii de tineri să aibă «pregătit drumul» pentru a-l întâlni pe Isus. Şi aceasta este slujirea cea mai frumoasă pe care o putem îndeplini ca discipoli misionari. A pregăti drumul pentru ca toţi să-l poată cunoaşte, întâlni şi iubi pe Domnul. Vouă care în această perioadă aţi răspuns cu atâta promptitudine şi generozitate la chemarea pentru a fi voluntari la Ziua Mondială a Tineretului aş vrea să vă spun: fiţi mereu generoşi cu Dumnezeu şi cu alţii: nu se pierde nimic, ba chiar este mare bogăţia de viaţă care se primeşte!”.

 

Dumnezeu cheamă la alegeri definitive, are un proiect cu fiecare: a-l descoperi, a răspunde la propria vocaţie înseamnă a merge spre realizarea fericită a propriei vieţi. Dumnezeu ne cheamă pe toţi la sfinţenie, să trăim viaţa sa, dar are un drum pentru fiecare. Unii sunt chemaţi să se sfinţească întemeind o familie prin sacramentul căsătoriei. Există unii care spun că astăzi căsătoria este «demodată». Este demodată? [Nu…]. În cultura provizoriului, a relativului, mulţi predică faptul că important este «să te bucuri» de moment, că nu merită să te angajezi pentru toată viaţa, să faci alegeri definitive, «pentru totdeauna», pentru că nu se ştie ce rezervă ziua de mâine. Eu, în schimb, vă cer să fiţi revoluţionari, vă cer să mergeţi împotriva curentului; da, în asta vă cer să vă răzvrătiţi împotriva acestei culturi a provizoriului, care, în fond, crede că voi nu sunteţi în stare să vă asumaţi responsabilităţi, crede că voi nu sunteţi capabili să iubiţi cu adevărat. Eu am încredere în voi tinerii şi mă rog pentru voi. Să aveţi curajul de «a merge împotriva curentului». Şi să aveţi şi curajul să fiţi fericiţi”.

Acum să ne întrebăm: Acest loc al lui Ioan în istoria mântuirii ne face şi pe noi să ne întrebăm: Care este locul meu? Cum mă cheamă Domnul să fiu martorul său? Cine şi cum cred că trebuie să fie un profet astăzi? Ce împrejurări aş fi dispus să înfrunt ca profet al Domnului?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i spun? Ce-i spunem?

Cu bucuria de a ne recunoaşte ca profeţi, abandonăm acţiunii Duhului Sfânt ca sfântul Ioan Eudes:

Doamne, Isuse, puterea Duhului tău Sfânt

să ne pătrundă total,

pentru ca să nu acţionăm după voinţa noastră,

ci prin acţiunea sa constantă şi puternică.

Amin.

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Doamne, a fi profetul tău este o mare responsabilitate, pentru aceasta:

„Vreau să vorbesc tuturor despre iubirea şi fidelitatea ta”

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

 

A fi un profet al lui Isus viu implică o angajare de viaţă.

În ce momente consider că trebuie să fiu profet? Pentru ce? Am fost profet în vreo ocazie? Ce am simţit? Cum pot să-i contagiez pe alţii să fie profeţi astăzi?

Învăţătorul doreşte ca toţi cei botezaţi

să fie şi „misionari ai milostivirii”.

Sfântul Ioan Eudes

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.