Categorii

Duminica a II-a din Timpul Postului Mare – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

 

Vino, Duhule Sfânt, luminează mintea mea,

deschide inima mea, ia mâinile mele,

pentru ca să înţeleg mesajul Cuvântului,

pentru ca să simt profunzimea iubirii divine,

pentru ca să merg deschizând mâinile mele

pentru cei care au nevoie de milostivire şi iubire. Amin.

 

TEXTUL BIBLIC:  Matei 17,1-9  

Schimbarea la faţă a lui Isus

1 După șase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt 2 și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor: fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina.

3 Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Isus. 4 Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus:

– „Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”.

5 Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea:

„Acesta este Fiul meu cel iubit în care este plăcerea mea; ascultați de el!”

6 Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte mult. 7 Dar, venind Isus și atingându-i, le-a zis:

– „Ridicați-vă și nu vă temeți!”

8 Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur. 9 Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit:

– „Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morți”.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

 

Pr. Fidel Oñoro

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Care discipoli l-au însoţit pe Isus pe munte? Aflându-se pe munte, cine a apărut şi a început să converseze cu Isus? Ce s-a întâmplat în timp ce Petru vorbea cu Isus? Când au coborât ce le-a poruncit Domnul discipolilor care îl însoţeau?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Aşa cum săptămâna trecută l-am văzut pe Isus în natura sa umană fiind ispitit de diavol, astăzi îl contemplăm pe Domnul în natura sa divină, adică în manifestarea sa reală ca Mesia, Dumnezeu şi Domn prin acest episod pe care tocmai l-am citit, numit „Schimbarea la faţă” sau „Transfigurarea Domnului”.

În acest moment deosebit de intens al vieţii lui Isus, El vrea să se facă cunoscut la trei dintre discipolii săi mai apropiaţi, Petru, Iacob şi Ioan, ca adevărat Dumnezeu plin de glorie şi de putere. Toate acestea au loc pe muntele sfânt unde Tatăl veşnic din ceruri confirmă misiunea Fiului său Isus Cristos.

Această întâlnire a lui Isus cu Tatăl său manifestă în avanpremieră cum va fi învierea şi glorificarea lui Isus. Totuşi aceasta nu a avut loc, cu toate că Domnul dăruieşte acest moment discipolilor săi pentru a-i susţine în credinţă. Cu toate că se îndreaptă spre Ierusalim pentru a îndura pătimirea, pentru a fi maltratat şi a muri pe o cruce, Isus este realmente Dumnezeu, Mesia şi Domn. Aceste forme strălucitoare şi această confirmare a divinităţii sale în glasul Tatălui (versetul 5), trebuie să întărească credinţa celor care după aceea îl vor vedea mort pe o cruce.

Pe de altă parte se întâlneşte cu Moise şi Ilie care reprezintă două părţi mari din istoria poporului şi a Vechiului Testament: Legea şi Profeţii.

Înţeleasă astfel, Schimbarea la faţă a Domnului este o anticipare a Paştelui lui Isus şi, de asemenea, a paştelui fiecăruia dintre noi, ca discipoli fideli ai Domnului. Este un text care invită la speranţă, la încredere şi la dăruire totală Domnului.

Fie ca în toate momentele vieţii noastre, ca lui Petru, Iacob şi Ioan, Domnul să ne manifeste mereu faţa sa glorioasă şi puterea sa!

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Evanghelia de astăzi ne spune că Isus se apropie de discipoli, îi atinge şi le spune: „Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!”. Papa Francisc în exortaţia apostolică Evangelii gaudium (nr. 141) ne încurajează şi el să nu ne fie frică de dificultăţile de astăzi:

Rămânem uimiţi de resursele folosite de Domnul pentru a dialoga cu poporul său, pentru a revela misterul său tuturor, pentru a-i fascina pe oamenii obişnuiţi cu învăţături aşa de elevate şi aşa de exigente. Cred că secretul se ascunde în acea privire a lui Isus către popor, dincolo de slăbiciunile şi căderile sale: «Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia» (Lc 12,32); Isus predică folosind acel spirit. Binecuvântează plin de bucurie în Duhul pe Tatăl care îi atrage pe cei mici: «Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului şi al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit celor mici» (Lc 10,21). Domnul se complace într-adevăr în a dialoga cu poporul său şi predicatorul trebuie să facă pe oamenii săi să perceapă această plăcere a Domnului”.

Acum să ne întrebăm:

Tatăl ne cere să ascultăm de Fiul său. Ce lucruri mă împiedică să-l ascultăm zilnic pe Isus? Cum s-a revelat Domnul în viaţa mea? Cum pot să fiu prezenţă pascală a lui Isus în mijlocul familiei mele, al studiului sau al locului de muncă?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

O, Isus iubit!

Ajută-mă să răspândesc parfumul tău

pe unde vrei ca eu să merg.

Inundă sufletul meu cu Duhul şi Viaţa ta.

Pătrunde şi ia în stăpânire toată fiinţa mea aşa de complet,

ca viaţa mea întreagă să fie o strălucire a vieţii tale.

Străluceşte prin intermediul meu şi rămâi aşa de înlăuntrul meu,

ca fiecare suflet pe care-l întâlnesc să poată simţi prezenţa ta în prezenţa mea.

Permite ca să nu mă vadă pe mine, ci numai pe tine, Isuse! Amin.

Maica Tereza de Calcutta

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Doamne, ce frumos este să fiu aproape de Tine!

Menţine-mă statornic în credinţă pentru a rămâne unit cu Tine.

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?

Când Cuvântul spune că Isus urca pe munte, înseamnă că se apropia de Dumnezeu în rugăciune intimă. În fiecare seară, în tăcere, îmi voi imagina că merg alături de Isus şi cu ajutorul său voi intra în rugăciune intimă cu Tatăl meu; îi voi vorbi şi îl voi asculta în tăcere.

„Un creştin fidel, luminat de razele harului la fel ca un cristal,

va trebui să-i lumineze pe ceilalţi cu cuvintele şi faptele sale, cu lumina exemplului bun”.

Sfântul Anton de Padova

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.