Categorii

Duminica a II-a din Timpul de peste An – Ciclul C – Lectio divina

PREGĂTIREA SPIRITUALĂ

„Doamne, ajută-ne să deschidem inima la glasul tău viu în Biblie.

Revarsă în noi prezenţa Duhului tău. 

Deschide înţelegerea noastră, schimbă punctele noastre de vedere,

scapă-ne de siguranţele noastre false.

Învaţă-ne să ne încredem numai în Tine şi în Cuvântul tău. 

Fă-ne umili, măreşte capacitatea

noastră de ascultare, menţine-ne atenţi

la reflecţiile fraţilor noştri.

Ajută-ne să te descoperim în ceilalţi”.

(Marcelo A. Murúa)

TEXTUL BIBLIC: Ioan 2,1-12

În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cana Galileii şi mama lui Isus era acolo. A fost invitat la nuntă şi Isus cu discipolii lui. Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis:

— Nu mai au vin.

Dar Isus i-a spus:

— Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie; încă nu a venit ceasul meu.

Mama lui Isus a spus slujitorilor:

— Faceţi tot ce vă va spune.

Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzece de litri. Isus le-a zis:

— Umpleţi vasele cu apă!

Iar ei le-au umplut până sus. Atunci le-a zis:

— Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!

Ei i-au dus. Când a gustat stolnicul apa devenit vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire şi i-a spus:

— Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul cel mai bun până acum!

Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Cu cine este Isus la nuntă? Care este atitudinea Mariei în faţa terminării vinului? Pentru ce nu vrea Isus să facă minunea? Pentru ce, până la urmă, Isus face minunea?

Câteva consideraţii pentru o lectură atentă…

Evanghelia lui Ioan ne prezintă şapte minuni pe care el le numeşte „semne”. Evanghelia de astăzi este primul dintre aceste şapte semne.

Ne concentrăm asupra personajelor şi asupra rolului pe care-l desfăşoară în această relatare: mama lui Isus, discipolii săi, mirele, stolnicul şi servitorii.

Mama lui Isus are un rol central, este cea care observă necesitatea, terminarea vinului şi mijloceşte la fiul său pentru ca să rezolve această situaţie, de vreme ce ea este o femeie de credinţă, care crede profund că fiul ei are puterea de a satisface necesităţile, de a schimba o situaţie negativă, lucruri pe care le realizează prin puterea lui Dumnezeu.

Isus este cel care face minunea, semnul. Face asta când conştientizează misiunea pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o, ceea ce Ioan numeşte „ceasul”, momentul în care lumea are nevoie de Dumnezeu. În această relatare vedem că vinul simbolizează bucuria care va fi dată în manieră definitivă odată cu venirea lui Mesia, a Mântuitorului (cf. Is 25,6-8; Am 9,13-14). Pentru perioada lui Isus, poporul lui Dumnezeu deja pierdea speranţa şi credinţă, însă Isus vine să împlinească promisiunile Tatălui şi transformând apa în vin ne arată că nu mai trebuie să fim trişti, că odată cu El vine bucuria mântuirii „până sus”, adică depline.

Discipolii, deşi sunt menţionaţi la începutul relatării şi la sfârşit, nu au o participare directă în scenă însă ei sunt martorii începutului acţiunii miraculoase a lui Isus şi la sfârşit acest eveniment le măreşte credinţa.

Mirele la sfârşit ajunge la recunoaşterea calităţii vinului servit, stolnicul este cel care verifică vinul care mai înainte fusese apă, iar servitorii sunt cei care umplu vasele cu apă şi care duc apoi stolnicului apa transformată în vin.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Începem meditaţia noastră cu cuvintele Papei Benedict al XVI-lea adresate tinerilor logodiţi la Ancona în anul 2011:

„La nunta din Cana, când s-a terminat vinul, Maria i-a invitat pe servitori să se adreseze lui Isus şi le-a dat o indicaţie precisă: «Faceţi tot ce vă va spune» (In 2,5). Preţuiţi aceste cuvinte, ultimele cuvinte ale Mariei prezentate în Evanghelii, aproape ca pe un testament spiritual al ei şi veţi avea mereu bucuria sărbătorii: Isus este vinul sărbătorii! 

Ca logodnici sunteţi în situaţia de a trăi o perioadă unică, perioadă care deschide spre uimirea întâlnirii şi vă face să descoperiţi frumuseţea de a exista şi de a fi preţioşi pentru cineva, de a vă putea spune reciproc: tu eşti important pentru mine. Trăiţi cu intensitate, gradualitate şi adevăr acest drum. Nu renunţaţi să urmăriţi un ideal înalt de iubire, reflexie şi mărturie a iubirii lui Dumnezeu!”[1]

Apa este viaţa noastră pe care, oferind-o lui Dumnezeu, El o schimbă într-un vin nou, cel mai bun, pe care putem să-l oferim altora şi bând-o vor fi iradiaţi de bucuria care trebuie să-l caracterizeze pe creştin, de vreme ce această bucurie nu vine din lucrurile din lumea aceasta, este bucuria care vine din mântuirea oferită de Dumnezeu.

Cu care personaje te identifici? Percepi cu uşurinţă necesităţile altora asemenea mamei lui Isus? Asemenea stolnicului confirmi acţiunea lui Dumnezeu în ea? Îi ajuţi pe alţii în satisfacerea necesităţilor lor asemenea lui Isus? Oferi viaţa ta până la maxim („până sus”) lui Dumnezeu? Asemenea discipolilor măreşti credinţa ta când percepi această acţiune a lui Dumnezeu?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

Începem rugăciunea noastră mulţumindu-i Mariei pentru prezenţa sa în viaţa noastră ca fii ai lui Dumnezeu, fraţi în Cristos…

Binecuvântată eşti tu, pentru că ai crezul în Cuvântul Domnului,

pentru că ai sperat în promisiunile sale,

pentru că ai fost desăvârşită în iubire prin caritatea ta grijulie faţă de Elisabeta,

pentru bunătatea ta maternă la Betleem,

pentru tăria ta în persecuţie,

pentru perseverenţa ta în căutarea lui Isus în templu,

pentru viaţa ta simplă la Nazaret,

pentru mijlocirea ta la Cana,

pentru prezenţa ta maternă lângă cruce,

pentru fidelitatea ta în aşteptarea învierii,

pentru rugăciunea ta asiduă la Rusalii.

Tu eşti binecuvântată pentru gloria ridicării tale la cer,

pentru ocrotirea ta maternă asupra Bisericii,

pentru mijlocirea ta constantă pentru toată omenirea. 

(Ioan Paul al II-lea)[2]

 

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text? Aşa cum medităm măreţia faptului de a simţi că avem un Tată care ne iubeşte şi ne face fii ai săi, tot aşa Maria ne vrea ca fii ai săi şi ne conduce cu mâna sa iubitoare la Fiul său, să simţim bucuria acestei mâini iubitoare care ne conduce şi ne invită să spune:

„Doamne, vreau să fac tot ceea ce îmi spui tu!”

 

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a demonstra schimbarea?

Acum după ce ai ascultat şi ai meditat Evanghelia, după ce l-ai auzit pe însuşi Dumnezeu care-ţi vorbeşte…

Ai asemenea Mariei încrederea absolută că Dumnezeu poate face minuni în viaţa ta zilnică? Recunoşti că numai Domnul îţi poate da vinul cel mai bun? La ce acţiuni concrete mă duce această evanghelie?

„Dumnezeu îl iubeşte pe fiecare dintre noi ca şi cum ar fi numai unul dintre noi”.

Sfântul Augustin

 

[1] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110911_fidanzati-ancona_sp.html

[2] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/july/documents/hf_jp-ii_spe_19860703_vergine-chiquinquira_sp.html

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.