Categorii

Decret al Penitențiariei Apostolice cu privire la indulgențele plenare pentru credincioșii răposaţi în situația actuală de pandemie (23 octombrie 2020)

Anul acesta, în actualele contingenţe datorate pandemiei de „covid-19”, indulgenţele plenare pentru credincioşii răposați vor fi prorogate pentru toată luna noiembrie, cu adaptarea operelor pioase şi a condițiilor pentru a garanta nevătămarea credincioșilor.

Au venit la această Penitenţiarie Apostolică multe implorări ale păstorilor sacri care cereau ca anul acesta, din cauza epidemiei de „covid-19”, să fie comutate operele pioase pentru a obține indulgenţele plenare aplicabile sufletelor din purgator, conform normei din Manualul indulgențelor (conc. 29, § 1). Pentru acest motiv Penitenţiaria Apostolică, prin mandat special al Sanctității Sale papa Francisc, cu plăcere stabilește şi decide ca anul acesta, pentru a evita adunări acolo unde ar fi interzise:

a.- indulgența plenară pentru cei care vizitează un cimitir şi se roagă pentru răposați chiar şi numai mental, stabilită ca regulă numai în zilele de la 1 la 8 noiembrie, poate să fie transferată la alte zile din aceeaşi lună până la sfârşitul ei. Aceste zile, alese liber de fiecare credincios, vor putea fi şi despărțite;

b.- indulgența plenară din 2 noiembrie, stabilită cu ocazia Comemorării tuturor credincioșilor răposați pentru cei care cu pietate vizitează o biserică sau un oratoriu şi acolo recită „Tatăl nostru” şi „Crezul”, poate să fie transferată nu numai la duminica precedentă sau următoare sau la ziua solemnității tuturor sfinților, ci şi la o altă zi din luna noiembrie, la alegerea liberă a fiecărui credincios.

Bătrânii, bolnavii şi toţi cei care din motive grave nu pot ieşi din casă, de exemplu din cauza restricțiilor impuse de autoritatea competentă pentru timpul de pandemie, pentru a evita ca numeroşi credincioşi să se adune în locurile sacre, vor putea obține indulgența plenară cu condiția ca, unindu-se spiritual cu toţi ceilalți credincioşi, dezlipiți complet de păcat şi cu intenția de a îndeplini imediat ce va fi posibil cele trei condiții obișnuite (spovadă sacramentală, împărtășanie euharistică şi rugăciune după intențiile Sfântului Părinte), în faţa unei imagini a lui Isus sau a Sfintei Fecioare Maria, recită rugăciuni pioase pentru răposați, de exemplu Laudele şi Vesperele de la Oficiul pentru Răposați, Rozariul marian, coroniţa Milostivirii Divine, alte rugăciuni pentru răposați mai îndrăgite de credincioşi, sau se întrețin în citirea meditată a unui din textele evanghelice propuse de liturgia pentru răposați, sau îndeplinesc o fapte de milostenie oferind lui Dumnezeu durerile şi suferinţele propriei vieți.

Pentru o obţinere mai ușoară a harului divin prin caritatea pastorală, această Penitenţiarie roagă cu putere ca toţi preoţii înzestrați cu facultățile oportune, să se ofere cu generozitate deosebită celebrării sacramentului Pocăinţei şi să administreze Sfânta Împărtășanie bolnavilor.

Totuşi, cât priveşte condițiile spirituale pentru obținerea pe deplin a indulgenței, se aminteşte să recurgă la indicațiile date deja în nota „Cu privire la sacramentul Pocăinţei în situația actuală de pandemie”, dată de această Penitenţiarie Apostolică la 19 martie 2020.

În sfârşit, deoarece sufletele din purgator sunt ajutate de rugăciunile credincioșilor şi în special cu jertfa altarului plăcută lui Dumnezeu (cf. Conciliul Tridentin, Sesiunea a XXV-a, decretul De Purgatorio), toţi preoţii sunt invitați cu putere să celebreze de trei ori Sfânta Liturghie în ziua Comemorării tuturor credincioșilor răposați, conform constituției apostolice Incruentum Altaris, dată de papa Benedict al XV-lea, de venerată amintire, la 10 august 1915.

Acest Decret este valabil pentru toată luna noiembrie. În pofida oricărei dispoziții contrare.

Dat în Roma, din sediul Penitențiariei Apostolice, la 22 octombrie 2020, comemorarea sfântului Ioan Paul al II-lea

Cardinal Mauro Piacenza

Penitențiar major

Monsenior Krysztof Nykiel

Regent

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.