Categorii

De la familie la lume: Cum a primit arhidieceza de Chicago exortaţia apostolică „Amoris laetitia”

chicago-familiaCatolicii din arhidieceza de Chicago au primit bine publicarea lui Amoris laetitia ca expresie autentică şi inspirată de Duh a magisteriului Bisericii. O consultare vastă despre viaţa familială în 2014 şi în 2015 trezise deja mare interes faţă de sinoadele despre familie. Şi după publicarea lui Amoris laetitia au apărut articole în ziarul diecezan dedicate exortaţiei. Programele locale de pregătire la căsătorie şi slujirea familială sunt create după mesajul conţinut în Amoris laetitia, examinat cu promptitudine de către cler. Deşi aceste exemple demonstrează cum exortaţia a devenit un document important în această Biserică locală, există un alt motiv pentru care ea îmbracă o semnificaţie aşa de mare pentru arhidieceză.

Preoţii, călugării şi călugăriţele şi cei peste două milioane de credincioşi din arhidieceza de Chicago au întreprins un drum de reînnoire, numit Renew My Church (Reînnoieşte Biserica mea). Acest proces se inspiră din cuvintele spuse de Isus sfântului Francisc de Assisi în biserica „Sfântul Damian”. Circumstanţe noi şi schimbate ne invită să discernem unde ne cheamă Domnul astăzi. Din America Latină, din Asia, din Africa şi din Europa de Est au venit noi imigraţi. Trebuie să ţinem cont în mod onest şi de deteriorarea structurilor, de noi realităţi financiare şi de preocuparea de a da parohiilor personal adecvat, cu preoţi şi alţi slujitor bine pregătiţi. Deşi la prima vedere poate să pară că reînnoirea priveşte numai structurile şi organizarea, în realitate este vorba despre mult mai mult. La un nivel mai profund Renew My Church este un proces spiritual care scoate inspiraţie din Amoris laetitia.

La numărul 87 al documentului, Sfântul Părinte spune: „Biserica este familie de familii”. Acest lucru este valabil pentru o parohie determinată, care este şi ea „familie de familii”. Perspectiva familială ne ajută să conducem reformele structurale necesare, dar şi să ne mişcăm mai în profunzime, la nivelul identităţii noastre fundamentale ca discipoli ai lui Isus.

Concret vin în minte două implicaţii ale existenţei familiale în Biserică. În timp ce înfruntăm noi modele în parohiile noastre, de exemplu împărtăşind resurse sau unindu-le, aşteptăm reflexii emotive puternice. Este ceea ce se întâmplă şi în familii. Dacă vom reuşi să reînnoim angajarea noastră faţă de Domnul prin răbdare, iubire şi iertare reciprocă, vom fi capabili să mergem înainte. Capitolul al patrulea din Amoris laetitia va putea să fie deosebit de util în această privinţă. În al doilea rând, păstorii noştri – în special în timpuri angajante de tranziţie – nu trebuie să fie văzuţi ca simpli administratori sau funcţionari ecleziastici, ci prin ceea ce sunt cu adevărat, adică părinţi de familii.

Amoris laetitia ne-a ajutat ne-a ajutat să vedem misiunea parohiei mai clar ca slujire adusă „Bisericii în familie”, sau ecclesia domestica. Nu numai reînnoirea eclezială, ci şi misiunea evanghelizatoare, şi chiar supravieţuirea Bisericii, depind de bunăstarea şi de vitalitatea bisericii familiale. Multe familii sunt fragile. Au nevoie de ceea ce Amoris laetitia cere: discernământ, însoţire şi integrare. Am început să-i pregătim pe preoţii noştri şi pe ceilalţi slujitori să perceapă această provocare.

Fie că este puternică sau fragilă, biserica familială continuă să fie un exemplu real şi autentic al Bisericii. în ea sunt prezente elementele sale esenţiale: cuvânt, sacrament şi misiune. În familie cuvântul este proclamat şi învăţat ori de câte ori se povesteşte istoria lui Isus. În casă sunt trăite sacramentele, de exemplu comuniunea euharistiei şi iertarea reconcilierii. În afară de asta familiile îi duc pe membrii proprii la sacramente, de exemplu botezul, prima împărtăşanie, ungerea bolnavilor şi chiar viaticul. În sfârşit, marea misiune a Bisericii este lansată pornind de la biserica familială, când membrii săi ies în lumea muncii, a şcolii, a angajării civice. Biserica familială are toate elementele esenţiale ale Bisericii: cuvânt, sacrament şi misiune. Aşadar, inspiraţi de Amoris laetitia considerăm procesul nostru de reînnoire ca un timp pentru a încuraja parohiile de a sluji familiile, promovând viaţa bisericilor domestice.

Reînnoirea de la Renew My Church nu se poate centra numai pe viaţa internă a Bisericilor sau a familiilor. Trebuie, aşa cum ne-a amintit adesea Papa Francisc, să evităm să fim o „Biserică introvertită”. În fond, slujirea noastră este pentru viaţa lumii. În lumina acestui lucru, în Amoris laetitia am găsit nouă inspiraţie pentru a ne angaja în lume din perspectiva vieţii familiale. Reînnoirea noastră vrea să favorizeze realizarea misiunii sociale a Bisericii de a fi sare, lumină, plămadă şi o prezenţă transformatoare, pregătind lumea pentru Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, este speranţă a noastră să pregătim şi să ajutăm familiile să înţeleagă frumuseţea iubirii şi a vieţii matrimoniale şi să fie mediatoare de dreptate, pace, viaţă şi reconciliere. Dacă asta nu se va întâmpla prin intermediul lor, nu se va întâmpla deloc.

Aceste reînsufleţit simţ al misiunii este de importanţă fundamentală pentru Biserica de la Chicago, oraş care trebuie să înfrunte provocări socio-culturale imense. Amoris laetitia, de fapt, a fost o binecuvântare şi o inspiraţie în arhidieceza de Chicago, în timp ce înaintăm pe drumul reînnoirii. Şi pentru aceasta suntem cu adevărat recunoscători.

De Blase Joseph Cupich

Arhiepiscop de Chicago

(După L’Osservatore Romano, 27 octombrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.