Categorii

Curajul milostivirii: Fratele Alois către cei douăzeci şi cinci de mii de tineri veniţi la Valencia pentru întâlnirea tradiţională europeană de Taizé

Taize-Valencia   „Inimile sunt cele care au nevoie de schimbare. Pacea trebuie să provină dintr-un izvor profund. Acest izvor se află în pacea pe care Dumnezeu ne-o comunică. Da, pacea mondială începe în inimile noastre. Pentru a deveni femei şi bărbaţi ai păcii este nevoie de curaj. Curajul Evangheliei, curajul milostivirii este cel care ne determină să deschidem inima noastră oricărei fiinţe umane fără condiţii. În timpul acestor zile la Valencia, şi în timpul întregului an care începe, vom încerca împreună să trezim în noi curajul milostivirii”: fratele Alois, prior de Taizé, s-a adresat cu aceste cuvinte celor douăzeci şi cinci de mii de tineri ai comunităţii veniţi la Valencia, în Spania, pentru a participa la tradiţionala întâlnire de sfârşit de an, de la 28 decembrie la 1 ianuarie.

   Ieri seara, în prima sa meditaţie, fratele Alois a amintit că a venit la Valencia direct din Siria unde a petrecut Crăciunul: „Toţi cei pe care i-am întâlnit mi-au spus: «Rugaţi-vă pentru noi». Să ascultăm apelul lor şi să încredinţăm lui Dumnezeu pe cei care suferă din cauza violenţei în Orientul Mijlociu. Să purtăm în noi întrebările puternice pe care şi le pun: de ce toată această violenţă? Şi Dumnezeu unde este?”.

   În centrul din Homs, în faţa catedralei greco-catolice distruse, enoriaşii au celebrat sărbătoarea Crăciunului pentru copiii lor: „Rar am văzut o sărbătoare de Crăciun în care mesajul de pace al Evangheliei să fie aşa de simţit”, a povestit el. Astăzi, pe tot pământul, „noi tulburări, migratoare, ecologice, sociale, îi interpelează pe credincioşii din diferitele religii şi pe necredincioşi, şi cer noi solidarităţi”.

   Mare parte dintre tineri sunt găzduiţi de familii, ceilalţi în parohii şi în alte structuri. Spania, Polonia, Ucraina, Germania, Franţa şi Italia sunt naţiunile cele mai reprezentate. În afară de mesajul Papei Francisc, au venit la organizatori şi participanţi mesaje de urare de la patriarhul ecumenic Bartolomeu, de la primatul Comuniunii anglicane, Justin Welby, şi de la secretarii generali al World Council of Churches, Olav Fykse Tveit, şi al Global Christian Forum, Larry Miller, al Federaţiei mondiale luterane, Martin Junge, al Alianţei evanghelice mondiale, Wilf Gasser, precum şi de la secretarul general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, şi de la preşedintele Consiliului european, Donald Tusk. În faţa atacurilor teroriste, a nesiguranţei şi a fricii – a spus printre alţii Bartolomeu – „cel mai bun răspuns este convertirea. Prin intermediul ei vom fi salvaţi, vom abate obişnuinţe şi slăbiciuni ale naturii noastre imperfecte. Convertirea este condiţia reconcilierii noastre cu Dumnezeu, cu aproapele nostru, cu întreaga creaţie. Este condiţia absolută a «pelerinajului nostru de încredere pe pământ»”.

   Într-o lungă reflecţie difuzată în ajunul adunării din Valencia, fratele Alois aminteşte că, în următorii trei ani, trei cuvinte vor însoţi drumul comunităţii: bucurie, simplitate, milostivire. „În 2016 – scrie el – vom începe cu milostivirea, în acelaşi spirit pe care-l va avea anul convocat de Papa Francisc. Evanghelia ne cheamă să mărturisim compătimirea lui Dumnezeu”. Priorul oferă cinci propuneri „pentru a trezi în noi curajul milostivirii”. Înainte de toate trebuie „să ne încredinţăm lui Dumnezeu care este milostivire”, pentru că „Dumnezeu nu ne închide niciodată inima sa şi bunătatea sa fidelă este salvgardarea noastră constantă, chiar şi atunci când greşelile noastre ne fac să ne clătinăm. Dacă ne-am îndepărtat de El, nu ne temem să ne întoarcem spre El şi să-i dăm încrederea noastră; el ne vine mereu în întâmpinare”. A doua propunere este aceea de „a ierta iarăşi şi întotdeauna. Să arătăm că Biserica este o comunitate de milostivire rămânând deschişi, fără discriminări, persoanelor din jurul nostru, practicând ospitalitatea, abţinându-ne de la judecăţi definitive asupra celorlalţi, apărându-i pe cei asupriţi, făcând inima noastră mare şi generoasă”. A treia este să ne apropiem „singuri sau împreună cu alţii de o situaţie de dificultate, de suferinţă pe care o avem în jur, pe marginea drumului nostru”; a patra propunere este de „a extinde milostivirea la dimensiunile sale sociale” (refugiaţi, migranţi); a cincea este „milostivire faţă de toată creaţia. Să luăm decizii care să se refere la viaţa noastră zilnică, să controlăm acţiunile noastre de consumatori sau de cetăţeni, să facem o alegere conştientă de sobrietate. A simplifica modul nostru de viaţă poate să fie izvor de bucurie”, conclude fratele Alois.

(După L’Osservatore Romano, 30 decembrie 2015)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.