Categorii

Creştinii şi hindușii să fie constructori de fraternitate şi coexistență pașnică

„A trăi într-un spirit de fraternitate şi de prietenie printr-un dialog constant este un corolar natural al faptului de a fi o persoană religioasă hindusă sau creştină”. Scrie asta Consiliul Pontifical pentru Dialogul Interreligios în mesajul adresat hindușilor cu ocazia sărbătorii Diwali.

Cunoscută ca Deepavali adică „rând de candele cu untdelemn” şi întemeiată în mod simbolic pe o mitologie antică, ea reprezintă victoria adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului, a vieţii asupra morții, a binelui asupra răului. Adevărata celebrare durează trei zile şi marchează începutul unui an nou, reconcilierea familială. Anul acesta sărbătoarea va fi celebrată de mulţi hinduși la 27 octombrie.

În mesaj – semnat de preşedinte, cardinalul Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., şi de secretar, monseniorul Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage – cu tema „Credincioşii: constructori de fraternitate şi de coexistență pașnică”, se afirmă că „alături de o dezvoltare fără precedent în multe domenii, trăim într-o epocă în care, pe de o parte, sunt făcute eforturi spre dialogul interreligios şi intercultural, cooperarea şi solidaritatea fraternă. Pe de altă parte, este prezentă apatia, indiferența şi chiar ura între unele persoane religioase faţă de altele. Asta se întâmplă adesea datorită lipsei de recunoaştere a „celuilalt” ca frate sau soră. O asemenea atitudine poate să apară din sentimente derutante, negeneroase, de antipatie care tulbură şi destabilizează însuși țesutul convieţuirii armonioase a societății. Preocupați faţă de această situaţie, considerăm oportun şi folositor să împărtășim cu voi câteva reflecții despre necesitatea pentru fiecare persoană, îndeosebi creştini şi hinduși, să fie constructori de fraternitate şi coexistență pașnică oriunde s-ar afla”.

Religia, continuă documentul, ne inspiră în mod fundamental să vedem în celălalt un frate de susținut şi de iubit şi, în afară de asta, „ne învaţă să respectăm demnitatea inviolabilă şi drepturile inalienabile ale celorlalți fără nicio prejudecată nejustificată faţă de crezul sau cultura lor. Numai atunci când adepții religiilor cer de la ei înșiși o viaţă coerentă cu etica lor religioasă, ei vor putea să fie văzuți ca persoane care într-adevăr desfășoară rolul lor de constructori de pace şi de martori ai umanității noastre împărtășite”. „De aceea, a trăi într-un spirit de fraternitate şi de prietenie printr-un dialog constant este un corolar natural al faptului de a fi persoană religioasă hindusă sau creştină”.

„Este o coincidență fericită că începutul acestei luni a fost marcat de a 150-a aniversare a nașterii lui Mahatma Gandhi, «un extraordinar şi curajos martor al adevărului, iubirii şi nonviolenței» (papa Ioan Paul al II-lea, Rugăciune pentru pace la sfârşitul vizitei la Raj Ghat, Delhi, 1 februarie 1986) şi protagonist valoros al fraternității umane şi al coexistenței paşnice. Am face bine să scoatem inspirație din exemplul său în trăirea unei conviețuiri paşnice”.

„Fiind credincioşi înrădăcinați în convingerile noastre religioase şi cu o preocupare împărtăşită pentru bunăstarea familiei umane, putem să unim mâinile noastre cu acelea din diferite tradiții religioase şi toate persoanele de bunăvoință şi să ne străduim să facem tot posibilul – cu un simț de responsabilitate împărtăşită – pentru a construi o societate mai fraternă şi pașnică!”.

(După AsiaNews, 21 octombrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.