Categorii

Conferinţă de presă pentru prezentarea Scrisorii Sfântului Părinte Francisc pentru a IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor (Dublin, 21-26 august 2018)

Joi, 30 martie, s-a ţinut în Sala de Presă a Sfântului Scaun o conferinţă de presă de prezentare a Scrisorii Sfântului Părinte Francisc pentru a IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor, care se va desfăşura de la 21 la 26 august 2018 la Dublin, în Irlanda, cu tema: Evanghelia Familiei: bucurie pentru lume. Au intervenit cardinalul Kevin Joseph Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă şi monseniorul Diarmuid Martin, arhiepiscop de Dublin (Irlanda). Prezentăm în continuare intervenţiile:

Intervenţia cardinalului Kevin Joseph Farrell

A IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor se va ţine la Dublin de la 21 la 26 august 2018. Scrisoarea Sfântului Părinte, care este făcută publică, îi confirmă data şi tema „Evanghelia Familiei: bucurie pentru lume”. Prima referinţă indicată nouă de Papa este ca această întâlnire să poată oferi familiilor din toată lumea posibilitatea „de a aprofunda reflecţia lor şi împărtăşirea lor asupra conţinuturilor din exortaţia apostolică post-sinodală Amoris laetitia”.

Biserica din Dublin este deja la lucru, aşa cum veţi avea ocazia să ascultaţi. Însă doresc să subliniez că pregătirea acestui mare eveniment este importantă în fiecare dieceză şi parohie, tot atât cât şi celebrarea finală din Irlanda. De fapt, în acest mod evenimentul poate avea incidenţă cu adevărat în viaţa familială, eclezială, culturală şi socială, arătând în mod vizibil comuniunea intensă a întregului popor al lui Dumnezeu şi a tuturor familiilor în jurul Papei. În această pregătire un instrument de ajutor sunt „catehezele” despre care se va vorbi imediat, precum şi programul de maxim al celei de-a IX-a Întâlniri şi al Congresului Teologic Pastoral în primele trei zile.

Însă acum aş vrea să atrag atenţia voastră asupra conţinutului Scrisorii Sfântului Părinte. Scrie Papa Francisc: „Evanghelia continuă să fie bucurie pentru lume? De asemenea: familia continuă să fie veste bună pentru lumea de astăzi?”. Este uşor de văzut întrepătrunderea dintre evanghelie, familie şi lumea de astăzi: din Evanghelie familia scoate forţă şi bucurie, la rândul său de la familia evanghelizată vestea cea bună a iubirii milostive a Tatălui ajunge la lume. Papa deschide inima şi ne destăinuieşte visul său de păstor universal: „o Biserică în ieşire, nu autoreferenţială, una care să nu treacă distantă de rănile omului, o Biserică milostivă care să vestească inima revelaţiei lui Dumnezeu Iubire care este Milostivirea”. Şi Biserica va fi astfel şi va face asta în măsura în care familiile creştine vor fi „locuri de milostivire şi martore ale milostivirii”.

Dicasterul nostru şi arhidieceza de Dublin solicită protagonismul activ al tuturor comunităţilor ecleziale şi al responsabililor pastorali la diferite niveluri pentru ca fiecare experienţă să fie adunată şi să fie pusă în circulaţie, şi prin mass-media; acest lucru va mări frumuseţea şi bucuria familiei în speranţa că la Dublin planul lui Dumnezeu cu privire la familie să se poată manifesta lumii de astăzi prin ceea ce este cu adevărat: un mare „«da» spus întregii creaţii şi inimii ei, care este omul. Este «da»-ul lui Dumnezeu spus unirii dintre bărbat şi femeie, în deschidere şi slujire faţă de viaţă în toate fazele sale” (Din Scrisoarea Papei).

Intervenţia E.S. Mons. Diarmuid Martin

Persoane care provin din contextele cele mai diferite sunt fascinate de Papa Francisc. Şi cei care nu aparţin Bisericii apreciază dorinţa sa de a stimula o adevărată reînnoire a Bisericii şi îi urează să aibă succes în aspiraţia sa.

Ce anume îl inspiră pe Papa Francisc în dorinţa sa de reînnoire? Există pericolul ca fiecare persoană să încerce să impună o proprie idee personală care nu este cu adevărat acea viziune de reînnoire autentică a Papei.

În Scrisoarea de convocare a Întâlnirii Mondiale a Familiilor care va avea loc la Dublin în 2018 şi care este publicată astăzi, Papa Francisc explică visul său pentru Biserică:

„Visez o Biserică în ieşire, nu autoreferenţială, una care să nu treacă distantă de rănile omului, o Biserică milostivă care să vestească inima revelaţiei lui Dumnezeu Iubire care este Milostivirea”.

Papa Francisc a exprimat aceste idei în multe alte ocazii. Ele sunt evidente în discursul scurt adresat cardinalilor în zilele care au precedat conclavul care l-a ales. Ceea ce este inovator în Scrisoarea de convocare este emfaza cu privire la rolul central pe care familia este chemată să desfăşoare în realizarea acestui mare vis de reînnoire a Papei.

Familia este chemată să fie locul de întâlnire cu acea milostivire divină care vindecă şi eliberează. Familia este chemată să fie locul în care soţii se iubesc nu în mod vag romantic, ci în cadrul realităţilor şi dificultăţilor zilnice. A trăi iubirea în familie implică şi ca membrii săi să ştie cum să se dăruiască în mod generos, să ştie să ierte, să ştie să nu piardă niciodată răbdarea, ba chiar să ştie să întindă mâna şi să-l înţeleagă pe celălalt respectându-se reciproc.

Viziunea Papei despre misiunea familiei nu încearcă să ascundă faptul că familiile înfruntă provocări, slăbiciuni, fragilităţi, chiar eşecul. Familiile au nevoie de o Biserica aproape de ele, care să le însoţească într-un proces de discernământ şi de integrare pentru a le ajuta să răspundă cu un „da” iubirii divine.

Întâlnirea Mondială a Familiilor de la Dublin nu vrea să fie numai un eveniment de trecere, o celebrare fugară a idealurilor vieţii familiei. În schimb este vorba de un moment în care întreaga Biserică este chemată să aprofundeze reflecţia cu privire la învăţătura din Amoris laetitia; un moment în care iubirea zilnică a soţilor şi soţiilor şi iubirea zilnică a părinţilor faţă de copiii lor poate să fie recunoscută ca resursă fundamentală pentru reînnoirea Bisericii şi a societăţii. Biserica trebuie să fie un loc în care persoanele a căror căsătorie se află în dificultate sau chiar în eşec să nu se simtă judecate cu duritate, ci să poată trăi experienţa îmbrăţişării puternice a Domnului care îi poate ridica din nou, pentru a reîncepe să realizeze propriile visuri, chiar dacă numai în manieră imperfectă.

Celebrarea de la Dublin în august 2018 va fi precedată de o amplă cateheză cu privire la semnificaţia iubirii conjugale şi familiale şi la rolul familiei în societate. Va fi un moment de reînnoire pentru Biserica din Irlanda cu o participare extinsă a credincioşilor laici. Va fi un moment în care rolul familiei va putea să fie înţeles mai în profunzime. Va fi o ocazie în care familiile vor putea redobândi încrederea în realizarea misiunii lor în contextul unei Biserici care este milostivă şi care îi însoţeşte în urcuşurile şi coborâşurile din vieţile lor.

Biserica din Irlanda – mai ales arhidieceza mea de Dublin – este conştientă de privilegiul încredinţat ei de Papa Francisc, dar este conştientă şi de provocarea pe care Papa i-a încredinţat-o cerându-i să găzduiască un eveniment de asemenea însemnătate. Este vorba de o provocare nu numai în termeni de organizare a unui mare eveniment mondial, ci şi o provocare de a aminti, într-o societate modernă cum este cea irlandeză, cu complexa sa combinaţie de credinţă şi secularizare, cât de importantă este familia pentru viitorul Irlandei şi pentru societatea mai amplă, în special în Europa.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.