Categorii

Conferință de presă de prezentare a primei Duminici a Bibliei (17 ianuarie 2020)

Intervenția E.S. Mons. Rino Fisichella, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

La 26 ianuarie se va celebra pentru prima dată Duminica Bibliei. Este vorba de o iniţiativă pe care papa Francisc o încredinţează întregii Biserici pentru ca toată „comunitatea creştină să se concentreze asupra marii valori pe care Cuvântul lui Dumnezeu o ocupă în existenţa sa zilnică” (Aperuit illis, 2). La 30 septembrie 2019, la împlinirea celor 1600 de ani de la moartea sfântului Ieronim, mare studios al Sfintei Scripturi şi traducător în latină din textele originale, papa făcea publică scrisoarea sa apostolică Aperuit illis cu care instituia această Duminică a Bibliei. Coincidența cu acea dată echivala cu un gest de mare atenţie faţă de lumea vastă care se adună în jurul studiilor biblice şi al exegezei biblice, care în acest an va da viaţă un serii diversificate de evenimente cu care să se celebreze figura şi opera sfântului Ieronim.

La încheierea Jubileului Milostivirii, în scrisoarea apostolică Misericordia et misera, papa Francisc deja făcuse o aluzie la această perspectivă atunci când spunea: „Ar fi oportun ca fiecare comunitate, într-o duminică din Anul liturgic, să poată reînnoi angajamentul pentru răspândirea, cunoașterea şi aprofundarea Sfintei Scripturi: o duminică dedicată în întregime Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a înţelege bogăția inepuizabilă care provine din acel dialog constant al lui Dumnezeu cu poporul său. Nu va lipsi creativitatea pentru a îmbogăți acest moment cu inițiative care să-i stimuleze pe credincioşi să fie instrumente vii de transmitere a Cuvântului” (nr. 7). De fapt, în lume, ca urmare a Conciliului al II-lea din Vatican cu Dei Verbum, şi a Sinodului despre Cuvântul lui Dumnezeu (2008) cu exortaţia apostolică Verbum Domini, s-au înmulțit multe şi diferite inițiative pastorale menite să pună în centru cunoașterea, răspândirea, reflecția şi studiul Sfintei Scripturi.

Numai pentru a face o aluzie foarte rapidă, merită să fie cunoscute Săptămâna pentru a învăța să ne rugăm cu Biblia, promovată de Comunitatea Canção Nova din Brazilia. Tot în Brazilia, vor fi distribuite gratuit 150 de mii de materiale ajutătoare biblice. În Argentina, în septembrie, va fi organizată luna Bibliei. În Columbia, Cuvântul lui Dumnezeu este propus copiilor cu jocul păpușilor, făcându-i să zâmbească şi să reflecteze. În Venezuela, în pofida crizei, a fost creat un diplomado pentru a se îngriji animarea biblică a întregii pastoraţii. În Statele Unite este celebrată în noiembrie ziua internațională a Bibliei; American Bible Society, la rândul său, propune răspândirea Bibliei, cu o atenţie deosebită faţă de zonele de sărăcie, făcând-o accesibilă în diferitele limbi şi în diferitele formate. În cadrul tinerilor este interesantă inițiativa anunțată la celebrarea Year of the Bible şi care îi are protagoniști pe tineri: Together Generation, la Washington în iunie, va fi o împletire de muzică, mărturii şi lecturi. În Filipine, ministrul de interne a convocat săptămâna între 20 şi 26 ianuarie ca săptămână naţională a Bibliei, îndemnându-i pe cei care sunt în posibilitatea de a face asta să extindă săptămâna la întreaga lună. Tot în Filipine de zece ani inițiativa National Bible Quiz reușește să implice toată națiunea, sub semnul unei competiții biblice în care sunt implicate toate școlile catolice din ţară. Alianța Evanghelică Mondială a proclamat AD 2020 An mondial al Bibliei care invită creştinii şi bisericile evanghelice din toată lumea să promoveze tot anul 2020 citirea Bibliei. În Spania s-a născut o revistă, Biblia viva, pentru animarea biblică a pastoraţiei. În Italia este organizat Festival Biblico italiano, acum la a șaisprezecea ediție, care implică şapte dieceze şi vrea să ducă în lumea culturii Cuvântul.

Pentru acest motiv papa, cu scrisoarea sa Aperuit illis a voit „să răspundă la atâtea cereri care au venit […] din partea poporului lui Dumnezeu, pentru ca în toată Biserica să se poată celebra în unitate de intenții Duminica Bibliei” (Aperuit illis, 2). De aceea, această Duminică a Bibliei se situează ca o iniţiativă pastorală a Noii Evanghelizări, cu scopul de a reînsufleţi responsabilitatea pe care o au credincioşii în cunoașterea Sfintei Scripturi şi în menținerea ei vie printr-o operă de permanentă transmitere şi înțelegere, capabilă să dea sens vieţii Bisericii în diferitele condiții în care ajunge să se afle.

Nu poate trece sub tăcere şi marea valoare ecumenică pe care o are această Duminică. Papa Francisc a stabilit ca ea să se celebreze mereu în Duminica a III-la din Timpul de peste an din anul liturgic care, aşa cum se poate vedea, cade în apropierea Zilei de dialog dintre evrei şi catolici şi a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Desigur, nu este o simplă coincidență temporală, ci o alegere care vrea să marcheze un pas ulterior în dialogul ecumenic, punând Cuvântul lui Dumnezeu în însăși inima angajării pe care creştinii sunt chemaţi s-o realizeze zilnic.

Ca pentru celelalte inițiative ale Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, şi aceasta recurge la un logo caracteristic, în aşa fel încât să fie asumat ca spațiu pentru o cateheză care să ajute la înțelegerea sensului celebrării acestei Duminici. Aşa cum se poate observa, este reprezentată o scenă biblică foarte cunoscută: drumul discipolilor către satul Emaus (cf. Lc 24,13-35), de care la un moment dat al călătoriei se apropie Isus Înviat. Icoana, operă a sorei Marie-Paul Farran, călugăriță egipteană care şi-a trăit toată viaţa în mănăstirea benedictină Notre-Dame du Calvaire la Ierusalim, decedată în mai 2019, şi realizată grafic de Giordano Redaelli pentru Edizioni San Paolo, evidenţiază multiple aspecte care converg asupra Duminicii Bibliei. Înainte de toate se pot observa personajele. Împreună cu Cristos care ține în mâini „sulul Cărții”, adică Sfânta Scriptură care îşi are împlinire în persoana sa, sunt cei doi discipoli: Cleopa, aşa cum este scris în mod explicit de Luca, şi, conform unor exegeți, soţia. Cleopa ține în mână toiagul, semn al pelerinajului; în timp ce soţia pare să-l atingă pe Cristos. Ambele fețe ale discipolilor sunt îndreptate spre Domnul; mâinile lor indică, respectiv, cea stângă a femeii pe Cristos însuși, pentru a afirma că El este împlinirea promisiunilor antice şi Cuvântul viu care trebuie să fie vestit lumii; cea stângă a lui Cleopa indică în schimb drumul pe care discipolii trebuie să-l parcurgă pentru a duce tuturor vestea cea bună a Evangheliei. Alături de discipol se observă steaua, semn al evanghelizării care conduce pașii lor şi îi îndreaptă spre viitor ca o lumină permanentă. Mai trebuie observată dinamica mișcării: picioarele sunt exprimare a faptului că sunt în mișcare şi îndreptați spre locurile în care trebuie să ducă vestea lui Cristos înviat. Așadar, toată scena din logo nu face altceva decât să amintească însăși inima Duminicii Bibliei: vestirea lui Cristos Înviat nu poate să-i găsească pe discipoli obosiți şi nici leneși, ci dinamici în a regăsi mereu limbaje noi pentru a permite ca Sfânta Scriptură să fie regulă vie a vieţii Bisericii.

Este bine acum să focalizăm atenţia asupra zilei de duminică 26 ianuarie. În mod esenţial, inițiativele, foarte simple, nu fac altceva decât să inaugureze un parcurs care în următorii ani va fi îmbogățit de alte experiențe menite să pregătească mai ales laicii şi laicele să asume slujirea lectoratului pentru a aminti importanţa proclamării Cuvântului lui Dumnezeu în liturgie, dar în acelaşi timp să se încredințeze lor, de exemplu, pregătirea lui lectio divina sau celelalte forme de animare, răspândire şi studiere a Sfintei Scripturi.

În dimineața zilei de duminică 26, la ora 10.00, papa Francisc va prezida Sfânta Euharistie în bazilica „Sfântul Petru”. Biletele gratuite pentru participare vor putea fi luate de la sediul Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări din Via della Conciliazione 5, vineri 24 şi sâmbătă 25 ianuarie de la 8.30 la 13.30 şi de la 15.00 la 17.30; în schimb, duminică 26 ianuarie, de la 7.00 la 9.00. Pe altarul papa va fi așezată cu această ocazie statuia Stăpânei Noastre de la Knock, patroana Irlandei, care va ajunge pentru această ocazie de la sanctuar însoțită de o numeroasă reprezentanță de credincioşi, conduși de arhiepiscopul de Tuam, E.S. Mons. Michael Neary şi de rectorul sanctuarului, Fr. Richard Gibbons. Corul sanctuarului se va alterna în animarea Sfintei Euharistii cu corul Capelei Sixtine.

Alegerea acestei prezențe este aproape obligatorie pentru această Duminică. Aşa cum se ştie, apariţia Fecioarei la Knock în 1879 este deosebit de sugestivă: Fecioara este însoțită de sfântul Iosif şi de evanghelistul Ioan care indică altarul pe care domnește Mielul victorios, ca în viziunea din Apocalips. Fecioara Maria în această apariție nu vorbește; rămâne în tăcere, parcă indicând atitudinea fundamentală în faţa misterului; şi, totuşi, toată apariţia „vorbește”, pentru că în Ioan indică Evanghelia pe care suntem obligați să ne-o însușim şi drumul care ne aşteaptă în vederea timpurilor din urmă. În centru se pune, încă o dată, misterul pătimirii, morții şi învierii lui Isus, inimă pulsantă a evanghelizării. În afară de asta, la începutul Liturghiei va avea loc întronarea solemnă a lecționarului, folosit la toate sesiunile Conciliului al II-lea din Vatican.

La încheierea celebrării euharistice, papa Francisc va face un gest simbolic: va înmâna Biblia la 40 de persoane care reprezintă tot atâtea exprimări ale vieţii noastră zilnic: de la episcop la străin; de la preot la catehete; de la persoane consacrate la polițist şi la garda elvețiană; de la ambasadori din diferite continente la profesori universitari şi învățători din școala primară şi secundară; de la sărac la jurnalist; de la jandarm la deținutul care ispășește închisoarea pe viaţă în regim de semilibertate; de la câteva familii la Nicolò Zaniolo ca reprezentant al sportivilor; o vor primi şi un reprezentant al Bisericilor ortodoxe şi al Comunităţilor evanghelice. Așadar, Sfânta Scriptură este încredinţată tuturor pentru a indica atenţia pe care suntem chemaţi să o avem faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să nu rămână o carte în mâinile noastre, ci să devină mai degrabă o provocare continuă pentru ca să fie de rugăciune, citire, meditare şi studiere. Această Duminică vrea să-i provoace pe toţi creştinii să nu pună Biblia ca pe una din multele cărți în raftul din casă, poate acoperite de praf, ci un instrument care să trezească credinţa noastră.

La ieșirea din bazilică, tuturor celor care vor participa, li se va înmâna ediția specială a Sfintei Scripturi, publicată pentru această ocazie şi oferită prin generozitatea editurii San Paolo spre care se îndreaptă recunoștința profundă. Pentru a ne pregăti să celebrăm această Duminică a Bibliei, a fost pregătit şi un material ajutător în italiană, tradus deja în franceză, spaniolă, portughez şi poloneză şi în engleză, disponibil numai online, pe care parohii şi lucrătorii pastorali îl vor putea folosi pentru a găsi idei şi instrumente corespunzătoare pentru animarea acestei zile.

După amiază, în Piața Navona, în frumoasa biserică „Sfânta Agneza”, de la 16.00 la 19.00, multe personalități reprezentând diferite categorii, se vor alterna pentru citirea continuă a Evangheliei lui Matei. Alegerea acestei Evanghelii depinde de faptul că este Evanghelia care va fi citită în duminicile din acest an şi, de aceea, se prestează să fie introducere la rugăciunea şi la meditația pe care credincioşii le vor avea în cursul anului 2020. Acest moment va fi animat de corul diecezei de Roma. Cu această ocazie va fi publicată o ediție specială a Evangheliei lui Matei, care va fi distribuită celor prezenți.

Aşa cum a scris papa Francisc: „Fie ca duminica dedicată Cuvântului să poată crește în poporul lui Dumnezeu familiaritatea religioasă şi asiduă cu Sfintele Scripturi, aşa cum învăța deja autorul sacru în timpurile din vechime: «porunca aceasta este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlinești» (Dt 30,14)” (Aperuit illis, nr. 15). Deci o duminică prin care să redescoperim cine suntem şi ce responsabilități avem în Biserică şi în lumea de astăzi.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.