Categorii

Conferinţă de presă de prezentare a Documentului Pregătitor al celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor despre tineri (13 ianuarie 2017)

Vineri, 13 ianuarie 2017, la Sala de Presă a Sfântului Scaun, a avut loc conferinţa de presă de prezentare a Documentului Pregătitor al celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, programat pentru octombrie 2018, despre tema: „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional”. Au intervenit Eminenţa Sa cardinalul Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului Episcopilor; E.S. Mons. Fabio Fabene, subsecretar al Sinodului Episcopilor; Elvis Do Ceu Nicolaia Do Rosario şi Federica Ceci, doi tineri din parohia Sfântul Thomas Morus din Roma. Prezentăm în continuare intervenţiile:

Intervenţia cardinalului Lorenzo Baldisseri

Doamnelor şi domnilor,

Sunt bucuros să mă adreseze domnilor şi doamnelor din presă şi din celelalte mijloace de comunicare socială pentru a prezenta astăzi, după anunţarea temei la 6 octombrie, Documentul Pregătitor, pe care Sinodul Episcopilor îl lansează Bisericii şi lumii, ca pregătire a celebrări celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare, care se va ţine în octombrie 2018. Tema este: Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional.

În acelaşi timp, ba chiar în primul rând, îmi face onoare să comunic că tot astăzi Sfântul Părinte adresează o Scrisoare – care devine publică – adresată direct tinerilor, ca semn al grijii sale afectuoase faţă de ei, pentru că aşa cum spune el: „vă port în inimă”.

Sfântul Părinte în scrisoarea sa îi îndeamnă pe tineri să participe activ la drumul sinodal, pentru că Sinodul este pentru ei şi pentru că toată Biserica se pune în ascultarea glasului lor, a sensibilităţii lor, a credinţei lor, precum şi a îndoielilor lor şi a criticilor lor. În afară de asta îi invită să „iasă”, după exemplul lui Abraham, pentru a se îndrepta spre ţara nouă constituită „dintr-o societate mai dreaptă şi fraternă” care trebuie construită până la periferiile lumii. Le aminteşte de Cracovia la deschiderea ZMT (Ziua Mondială a Tineretului) când a spus: „Lucrurile se pot schimb? Şi voi aţi strigat împreună un zgomotos da”. Acest „da” se naşte dintr-o inimă tânără care „nu suportă nedreptatea şi nu se poate pleca în faţa culturii rebutului, nici să cedeze în faţa globalizării indiferenţei”. Îi invită la alegeri îndrăzneţe şi nu-i uită pe acei tineri care „sunt constrânşi să fugă din ţara lor natală” din cauza „încălcării legii, a nedreptăţii şi a războiului”.

Pentru a realiza în manieră bucuroasă şi deplină viaţa lor, Papa Francisc îi stimulează pe tineri să „întreprindă un itinerar de discernământ pentru a descoperi proiectul lui Dumnezeu” cu privire la viaţa lor şi îi încredinţează Mariei din Nazaret, „o tânără (…) spre care Dumnezeu şi-a îndreptat privirea sa iubitoare”.

Cu cuvintele sale Papa vrea să imprime o incisivă motivaţie umană şi eclezială a următorului Sinod despre tineri, care sunt cuprinşi în perioada de vârstă între 16 şi 29 de ani, având conştiinţa că vârsta tânără cere să fie adaptată la diferitele realităţi locale, aşa cum este evidenţiat de Documentul Pregătitor.

Documentul este trimis consiliilor ierarhilor din Bisericile orientale catolice, Conferinţelor Episcopale, dicasterelor din Curia Romană şi Uniunii Superiorilor Generali şi „demarează faza consultării întregului popor al lui Dumnezeu”, cu scopul de a aduna informaţii cu privire la condiţia actuală a tinerilor în contextele variate în care ei trăiesc, pentru a o putea discerne în mod corespunzător în vederea elaborării lui Instrumentum laboris. Trebuie ţinut cont că el este adresat tuturor tinerilor din lume în cea mai amplă dimensiune şi înţelegere şi participare.

El este în continuitate cu drumul pe care-l parcurge Biserica sub conducerea magisteriului Papei Francisc. Centralitatea bucuriei şi iubirii, de mai multe ori subliniată în text, trimite clar la Evangelii gaudium şi la Amoris laetitia. Nu lipsesc referinţele şi la Laudato si’, la Lumen fidei şi la învăţătura Papei Benedict.

Îndeosebi Amoris laetitia, care are de 36 de ori cuvântul „tineri”, solicită printre altele „să găsim cuvintele, motivaţiile şi mărturiile care să ne ajute să atingem fibrele cele mai intime ale tinerilor, acolo unde sunt mai capabili de generozitate, de angajare, de iubire şi chiar de eroism” (nr. 40).

Documentul se împarte în trei părţi. În prima invită să ne punem în ascultarea realităţii. A doua evidenţiază importanţa discernământului în lumina credinţei pentru a ajunge să se facă alegeri de viaţă care să corespundă realmente voinţei lui Dumnezeu şi binelui persoanei. A treia îşi concentrează atenţia asupra acţiunii pastorale a comunităţii evanghelice.

Icoana evanghelică a „discipolului iubit” introduce la cele trei părţi ca scrută prezentare a drumului.

Primul capitol, intitulat „Tinerii în lumea de astăzi”, furnizează elemente utile pentru a contextualiza situaţia tinerilor în realitatea de astăzi, ţinând cont că tabloul trasat cere să fie adaptat la circumstanţele specifice din fiecare regiune. În el se ţină cont de „unele rezultate ale cercetărilor în domeniul social utile pentru a trata tema discernământului vocaţional”, precum şi de provocările multiple care se referă la cultura „scientistă”, la nesiguranţă, la şomaj, la corupţie, precum şi la fenomenele alcoolismului, jocului de noroc şi dependenţei de droguri.

Capitolul al doilea, centrul Documentului, are ca titlu „Credinţă, discernământ, vocaţie”. „Credinţa, ca participare la modul de a vedea al lui Isus (…), este izvorul discernământului vocaţional”, prin care „persoana ajunge să facă, în dialog cu Domnul şi în ascultarea glasului Duhului, alegerile fundamentale, pornind de la aceea cu privire la starea de viaţă”. Numai un discernământ corect va permite tânărului să găsească într-adevăr personalul, unicul, irepetabilul său „drum în viaţă”. acest parcurs este inspirat de cele trei verbe utilizate deja în Evangelii gaudium 51: a recunoaşte (ceea ce are loc în propria lume interioară), a interpreta (ceea ce s-a recunoscut) şi a decide (ca „exercitare autentică a libertăţii umane şi a responsabilităţii personale”).

Trebuie clarificat că termenul „vocaţie” trebuie să fie înţeles în sens amplu şi se referă la întreaga gamă vastă de posibilităţi de realizare concretă a propriei vieţi în bucuria iubirii şi în plinătatea care derivă din dăruirea de sine lui Dumnezeu şi celorlalţi. Este vorba de a găsi forma concretă în care această realizare deplină poate să aibă loc „printr-o serie de alegeri, care articulează starea de viaţă (căsătorie, slujire primită prin hirotonire, viaţa consacrată, etc.), profesia, modalitatea de angajare socială şi politică, stilul de viaţă, gestionarea timpului şi a banilor, etc.”.

Alegerea de viaţă are loc în secretul propriei conştiinţe. Acolo fiecare ascultă glasul lui Dumnezeu şi dialoghează cu El şi la sfârşit decide. Ajutorul altor persoane, oricât ar fi de necesar, nu poate înlocui niciodată acest dialog intim şi personal.

Al treilea capitol, intitulat „Acţiunea pastorală”, pune accentul pe semnificaţia pe care o are pentru Biserică „însoţirea tinerilor ca să primească bucuria Evangheliei”, într-un timp, ca al nostru, „marcat de incertitudine, de precaritate, de nesiguranţă”.

Atenţia este îndreptată spre subiecţii, spre locurile şi spre instrumentele acestei însoţiri.

Subiecţii acţiunii pastorale sunt tinerii înşişi, fie ca protagonişti, fie ca receptori. Biserica le cere „s-o ajute ca să identifice modalităţile mai eficace astăzi pentru a anunţa Vestea Bună”. Este nevoie de persoane de referinţă: în primul rând părinţii, apoi păstorii, consacraţii, profesorii şi alte figuri educative. Aceste persoane de referinţă trebuie să fie „autoritari, cu o identitate umană clară, o apartenenţă eclezială solidă, o calitate spirituală vizibilă, o pasiune educativă viguroasă şi o capacitate profundă de discernământ”. Apoi atenţia cu privire la rolul şi la responsabilitatea întregii comunităţi a credincioşilor.

Locurile acţiunii pastorale sunt viaţa zilnică, activităţile pentru tineri, ZMT, evenimentele diecezane, parohiile, oratoriile, universităţile, şcolile catolice, voluntariatul, activităţile sociale, centrele de spiritualitate, experienţele misionare, pelerinajele, evlavia populară. Nu lipseşte o adâncire în „lumea digitală”, care deschide spre oportunităţi inedite, dar şi spre noi pericole.

Instrumentele sunt limbajele (privilegindu-le pe cele mai expresive pentru tineri), educaţia, rugăciunea, tăcerea, contemplaţia.

Chestionarul care urmează este parte integrantă a documentului, nu este un simplu adaos.

El se împarte tot în trei părţi. Prima se referă la adunarea de date statistice. A doua este compusă din întrebări. Noutatea este constituită din faptul că la întrebările generale propuse tuturor fără deosebire (în număr de 15), se adaugă 3 întrebări specifice pentru fiecare zonă geografică, la care se cere răspunsul numai al apartenenţilor la continentul interesat. A treia parte are ca obiect „împărtăşirea practicilor”, după modalităţi care sunt expuse clar. Scopul acestei părţi, şi ea o noutate, este acela de a îmbogăţi toată Biserică aducând la cunoştinţă experienţele, adesea de mare interes, care se desfăşoară în diferitele regiuni din lume pentru ca să poată fi de ajutor pentru toţi.

Elementele care vor rezulta din răspunsuri vor folosi la redactarea lui Instrumentum laboris, document încredinţat părinţilor sinodali înainte de Adunare.

____________

Intervenţia E.S. Mons. Fabio Fabene

Drumul de pregătire a celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor prevede o serie de iniţiative programate de Secretariatul general al Sinodului pentru a însoţi şi a susţine aprofundarea Documentului Pregătitor care are loc în Bisericile particulare din cele cinci continente. Aceste iniţiative vor să-i implice pe tineri în itinerarul sinodal, şi în acelaşi timp să evidenţieze realitatea lumii tineretului în diversitatea socială şi culturală din diferitele părţi ale lumii, pentru ca tinerii să poată fi inseraţi realmente în ea.

Înainte de toate pare important a-i implica pe tineri în faza pregătitoare a Adunării sinodale pentru că următorul Sinod nu vrea numai să se întrebe despre modul de a-i însoţi pe tineri în discernământul alegerii lor de viaţă în lumina Evangheliei, ci vrea să se pună şi în ascultarea dorinţelor, proiectelor, viselor pe care le au tinerii pentru viaţa lor, precum şi a dificultăţilor pe care le întâlnesc pentru a realiza proiectul lor în slujba societăţii, în care cer să fie protagonişti activi. Ascultarea tinerilor face parte din tradiţia autentică a Bisericii: de fapt, aşa cum aminteşte Papa în Scrisoarea adresată tinerilor, în Regula sa monastică sfântul Benedict îl invită pe abate să-i consulte şi pe tineri înainte de orice alegere importantă (cf. Regula sfântului Benedict III, 3). Motivaţia acestei cereri are un caracter teologal, deoarece adesea Domnul îi alege chiar pe cei mai tineri pentru a se revela. În acest sens, şi sfântul Ioan Paul al II-lea afirmă adresându-se tinerilor: „Nu este deloc important ceea ce vă voi spune: important este ceea ce-mi veţi spune voi. Dar veţi spune asta nu în mod necesar cu cuvintele, ci îmi veţi spune cu prezenţa voastră, cu cântarea voastră, poate şi cu dansul vostru, cu reprezentările voastre, în sfârşit cu entuziasmul vostru” (Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, 139-140).

În acest orizont, Secretariatul general al Sinodului va crea un sit internet pentru a-i consulta pe tineri print-un chestionar despre aşteptările lor şi viaţa lor. Întrebările se vor referi la toţi tinerii, pentru că, aşa cum se afirmă în Documentul Pregătitor, proiectul lui Dumnezeu se referă la toţi tinerii şi la toate tinerele din timpul nostru şi toţi au dreptul să fie însoţiţi fără nicio excludere. Răspunsurile la chestionar vor fi baza pentru elaborarea lui Instrumentum laboris, împreună cu contribuţiile care vor veni de la organismele interesate. Prin situl internet, tinerii vor putea urmări şi diferitele faze de pregătire a Sinodului, intervenţiile Papei cu privire la tineri şi vor putea împărtăşi reflecţii şi experienţe despre tema Sinodului.

În zilele precedente următoarei Duminici a Floriilor, de la 5 la 8 aprilie, Secretariatul General va participa la Întâlnirea internaţională cu tema „De la Cracovia la Panama. Sinodul în drum cu tinerii”, organizat, cum este obicei în perioada dintre o ZMT şi alta, de Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă. Cu acea ocazie va fi prezentat responsabililor pastoraţiei tineretului din Conferinţele Episcopale Documentul Pregătitor şi dinamica consultării în Bisericile particulare. În seara de vineri 7 aprilie se va ţine la Sala Sinopoli din Auditorium „Parco della Musica” din Roma un concert al GEN Rosso şi Verde. La el sunt invitaţi toţi tinerii şi vor fi mărturii ale tinerilor din diferite părţi ale lumii. Locul n-a fost ales întâmplător: el vrea să fie o „punte” de dialog şi de implicare a tinerilor credincioşi cu toţi cei de vârsta lor. În schimb, sâmbătă 8 aprilie, se vor reuni în Bazilica „Santa Maria Maggiore” pentru o Veghe de Rugăciune ca pregătire pentru liturghia din Ziua Mondială a Tineretului, care, anul acesta ca şi anul viitor, va fi celebrată la nivel diecezan. Bazilica Liberiană a fost aleasă pentru a evidenţia conotaţia mariană a drumului spre ZMT din Panama din 2019, aşa cum reiese din temele propuse pentru următorul trieniu de Dicasterul competent amintit mai sus. Cântările de la celebrarea din Piaţa „Sfântul Petru” vor fi încredinţate corului diecezei de Roma împreună cu reprezentanţii altor coruri care provin din diferite dieceze italiene.

Conform primei părţi a Documentului Pregătitor al Sinodului: „Tinerii în lumea de astăzi”, se vrea şi promovarea unei reflecţii asupra realităţii tineretului în lumea contemporană. Pentru aceasta este în program, pentru luna septembrie, un seminar de studii, la care vor fi invitaţi specialişti din diferite ţări, dar care va fi deschis pentru toţi cei care vor vrea să participe. Pe urma a ceea ce a spus Papa în omilia din 31 decembrie 2016, vrem să ne întrebăm cu privire la „datoria” pe care o avem faţă de tineri, să ne gândim cum să asumăm „responsabilitatea” faţă de tinerele generaţii şi să proiectăm itinerarii educative, locuri şi spaţii pentru ca să fie inseraţi realmente în societate, animând prezentul şi contribuind la realizarea viselor lor pentru un viitor mai drept şi uman.

______________

Intervenţia lui Elvis Do Ceu şi Federica Ceci

Bună ziua tuturor,

O scurtă prezentare: mă numesc Elvis, am 21 de ani, am origini în Capul Verde şi studiez arte şi ştiinţe ale spectacolului la Facultatea de Litere de la Universitatea Sapienza. În parohia mea, „Sfântul Thomas Morus” aici la Roma, sunt catehez al unui grup de tineri adolescenţi, realitate entuziasmantă care-mi permite să fiu „frate mai mare” în credinţă al adolescenţilor care-l caută pe Cristos, însoţiţi de cel care crede şi pariază pe potenţialităţile care fac unic proiectul de viaţă al fiecăruia dintre ei.

Sunt Federica, am 24 de ani şi sunt aproape de licenţa în jurisprudenţă la acelaşi Ateneu. Sunt angajată şi eu în parohia „Sfântul Thomas Morus”, care în teritoriul său cuprinde tocmai sediul Universităţii Sapienza, cel mai mare Ateneu din Europa. Asta favorizează participarea la viaţa parohială a unui mare număr de tineri: nu numai studenţi universitari, dintre care mulţi străini, ci şi atâţia tineri muncitori care gravitează în zonă. Îndeosebi, eu sunt responsabilă cu şcoala parohială de formare socială şi politică şcoală care, chiar pe urmele sfântului Thomas Morus, patron al guvernanţilor şi al politicienilor, implică de peste doi ani circa şaizeci de universitari. Parcursul nostru de creştere, bazat pe Doctrina Socială a Bisericii, este menită pentru formarea unei conştiinţe politice care să ne permită „să ne murdărim mâinile”, trăind în societate nu ca spectatori ci ca protagonişti activi şi conştienţi.

Înainte de toate, vrem să-i mulţumim din inimă Papei Francisc care, primind propunerile episcopilor din toată lumea, a decis să convoace următoarea Adunare Generală Ordinară a Sinodului despre tema tinerilor şi, îndeosebi a credinţei lor şi a discernământului vocaţional. Deja am simţit cu putere atenţia episcopilor faţă de familiile noastre cu ocazia celor două Sinoade precedente, şi acum cu atât mai mult ne bucurăm pentru că păstorii noştri vor să ne vorbească direct nouă tinerilor, făcându-ne interlocutori privilegiaţi ai unei Biserici în ieşire şi în dialog cu noile generaţii.

Suntem recunoscători pentru cuvintele de încurajare, încredere şi stimă pe care Sfântul Părinte ni le adresează la începutul acestui nou drum sinodal cu Scrisoarea adresată tinerilor care astăzi este făcută publică şi, mai în general, îi mulţumim pentru că încontinuu ne face să ne simţim în centrul Trupului viu al Bisericii, crezând în noi şi încrezându-se în contribuţia noastră la edificarea, pe de o parte, a unei comunităţi creştine tot mai puţin înţepenite şi mai primitoare şi, pe de altă parte, a unei comunităţi capabile să promoveze căutarea binelui comun punând în centru persoana.

În momentul în care este încredinţat tuturor Bisericilor din lume Documentul Pregătitor al următorului Sinod, suntem convinşi că episcopii se vor pune în ascultarea tinerilor din diecezele lor, şi a celor care trăiesc mai departe de lumea eclezială dar care oricum sunt foarte doritori de atenţie şi de răspunsuri de sens. Suntem siguri că vor şti „să piardă timp” cu noi tinerii, nu numai pentru a vorbi, ci şi pentru a asculta ceea ce avem de spus, cu obiectivul de a construi împreună o Biserică mai „tânără şi proaspătă” deschisă la confruntare şi la întâlnire.

În afară de asta, ca tineri ce suntem, experimentând zilnic în realitatea noastră frumuseţea şi libertatea de a fi creştini, dorim să vorbim inimilor celor de vârsta noastră din toată lumea, invitându-i să nu se închidă ci, dimpotrivă, să primească oportunităţile pe care Biserica ni le oferă cu următoarea Adunare sinodală.

În sfârşit, vrem să lansăm un apel organelor de presă: vă cerem să dedicaţi spaţii mai mari lumii tineretului, scoţându-i în evidenţă multele aspecte de pozitivitate şi nu numai elementele de slăbiciune şi turbulenţă. Ajutaţi-ne şi voi, cu instrumentele de care dispuneţi, să devenim protagonişti nu numai ai unui viitor care încă trebuie să vină, ci şi mai ales ai unui prezent care ne cheamă deja astăzi să construim civilizaţia Iubirii, făcând să rodească talentele noastre în locurile în care suntem chemaţi să trăim.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.