Categorii

CCEE. După primire: provocările integrării refugiaţilor

ccee-imigrantiÎn lumina reflecţiei demarate în ultimii ani împreună cu diferite organisme ecleziale cu privire la răspunsul Bisericii la fluxul migrator intens spre Europa şi încercând să-l integreze cu reflecţia Bisericii în Anul Milostivirii, luni 26 septembrie se vor deschide la Madrid lucrările întâlnirii anuale a responsabililor pastoraţiei pentru migranţi din Europa.

În capitala madrilenă, cu ajutorul COMECE, participanţii vor fi informaţi cu privire la politicile europene în materie de integrare şi se vor opri asupra diferitelor dimensiuni ale integrării, îndeosebi cea pastorală, atât în perspectiva celui care soseşte cât şi a celui care primeşte: de la căutarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe la educaţia copiilor şi la experienţa personală şi comunitară a propriei religii, dar şi raportul dintre imigraţi deja integraţi şi noi sosiţi.

„La Madrid, participanţii vor relata cu are loc integrarea în respectivele ţări, împărtăşind dificultăţile întâlnite şi bunele practici”, afirmă mons. Duarte da Cunha, secretar general al CCEE, şi continuă el „în înfruntarea fenomenului migrator este necesar nu numai să se răspundă la provocări la nivelul carităţii pe care le pun cei care fug din zone de război sau din situaţii de completă instabilitate politică şi socială, ci şi diferitele etape ale integrării: de la asistenţa umanitară la restabilirea în ţară străină”.

„Europa – continuă da Cunha – devine tot mai mult un spaţiu multicultural unde se integrează persoane de provenienţe diferite. Aparţine ADN-ului Europei, plăsmuit şi de rădăcinile sale creştine, faptul de a avea o identitate culturală deschisă, neindiferentă şi nici sincretistă, ci dialogantă, conştientă că nu numai are mult de oferit şi are şi mult de primit”.

Prima zi de lucru se va încheia cu celebrarea Euharistiei în parohia „Sfânta Maria a Tăcerii” împreună cu o delegaţie diecezană pentru pastoraţia migranţilor din Madrid, prezidată de arhiepiscopul oraşului, mons. Carlos Osoro Sierra.

Lucrările se vor încheia în dimineaţa zilei de marţi 27 septembrie cu celebrarea Euharistiei în sediul Conferinţei Episcopale Spaniole, prezidată de preşedintele său, cardinalul Ricardo Blázquez Pérez, nu înainte de a fi discutat câteva teme tratate anterior şi încă actuale, precum: traficul de fiinţe umane (munca lui Santa Marta Group) şi prezenţa imigraţilor chinezi în Europa. Va fi şi ocazia pentru un schimb de experienţe şi de dificultăţi întâlnite în însoţirea socială şi pastorală a imigranţilor şi în îngrijirea pastorală a celor care decid să emigreze.

(După Zenit, 22 septembrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.