Biserica

PS Petru Gherghel, Scrisoare pastorală: Sinodul episcopilor – Familia în inima Bisericii

   Biserica, fiind o mamă iubitoare şi o maestră care a primit mesajul evangheliei ca un adevărat tezaur de credinţă pentru binele societăţii umane şi pentru binele tuturor fiilor ei, s-a îndreptat mereu cu mare grijă spre cea mai importantă structură şi operă a Creatorului, spre familie, în care iubirea divină să sălăşluiască, iar viaţa […]


Săptămâna Socială pentru Studenţi (SSS), ediţia 2015

   Oficiul Diecezan pentru Pastoraţie Universitară organizează, la Pralea, a patra ediţie a programului de formare pentru mediul universitar „SSS – Săptămâna Socială pentru Studenţi”, în perioada 24-27 septembrie 2015.    Tema propusă pentru anul acesta este: Migraţia: un fenomen care a fost, este şi va fi. Migraţia intelectuală între şanse şi riscuri. Aspecte moral-sociale. […]