Categorii

Cardinalul Tagle mulțumește şi îi salută pe credincioşi: „Facem totul în numele lui Cristos”

„Fiecare acțiune a voastră să fie o acțiune euharistică. Viaţa voastră să fie o Euharistie fără sfârşit. Totul să fie făcut în numele Domnului Isus Cristos, pentru a-i mulţumi pentru chemarea sa, pentru bunătatea sa, pentru milostivirea sa”. Cu aceste cuvinte, rostite cu emoție, cardinalul Luis Antonio Tagle s-a adresat poporului de credincioşi din Manila, celebrând luni, 27 ianuarie, o sfântă liturghie de mulțumire în catedrala „Neprihănita Zămislire”. Aşa cum a aflat agenția Fides, biserica era plină cu peste două mii de credincioşi din arhidieceză, veniţi din tot teritoriul şi din peste 85 de parohii, pentru a împărtăși şi a-l saluta pe cardinal care, în zilele următoare, va ajunge în Vatican pentru a prelua funcţia de prefect al Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor. Erau prezenți numeroşi episcopi din alte dieceze filipineze, masivă era prezența de preoţi, călugări şi cateheți din aceea care este una dintre cele mai vechi dieceze din Asia. De fapt, în timp ce Biserica din Filipine se pregătește să celebreze 500 de ani de la venirea Evangheliei în arhipelag (1521-2021), circa 50 de ani după ce a fost botezat primul filipinez (1521), dată fiind creșterea impunătoare a comunităţii credincioșilor, în 1579 a fost instituită dieceza de Manila, ca sufragană a lui Ciudad de Mexico. În 1595, Manila era deja arhidieceză şi astăzi este compusă din şapte oraşe (Manila, Makati, Pasay, Mandaluyong, Pasig, Quezon City, Kalookan) şi cinci comunităţi, un teritoriu în care trăiesc peste 3 milioane de credincioşi.

La liturghia de rămas bun de la comunitatea sa, cardinalul a îndemnat să se țină mereu o privire şi o atitudine de mulțumire faţă de Dumnezeu, Stăpânul istoriei, pentru că „planurile lui Dumnezeu nu sunt planurile noastre, dar credem şi ştim că El este bun, că milostivirea sa durează pentru totdeauna”. Şi, a adăugat cardinalul Tagle, aşa cum Cristos a mulțumit Tatălui, dăruindu-se pe sine cu totul, tot aşa „fiecare botezat, ca act de mulțumire, este chemat să dăruiască trupul său şi sângele său”.

La cuvintele cardinalului au făcut ecou cele ale episcopului auxiliar de Manila, Broderick Pabillo care, exprimând sentimente comune, a spus: „Ne simţim privilegiați că am avut timp de opt ani un păstor care a făcut orice efort şi s-a dăruit fără rezerve pentru a fi mereu în slujba comunităţii sale. În ultimii ani, în pofida angajărilor cu caracter internațional, s-a făcut mereu prezent, neîncetând niciodată să fie în mijlocul nostru. Îi suntem recunoscători şi îl vom însoți cu rugăciunea noastră”.

Celebrarea s-a încheiat cu un act de încredințare, în care poporul a impus mâinile şi s-a rugat pentru cardinal, mulțumindu-i-i pentru că „a arătat cu viaţa sa compasiunea lui Dumnezeu”.

„Pe de o parte suntem triști pentru că ne va lipsi cardinalul Tagle, a intrat în inima tuturor. Dar suntem conștienți că el reprezintă un dar pe care Biserica din Filipine îl oferă Bisericii universale”, notează la agenția Fides episcopul de Novaliches, mons. Roberto O. Gaa, fost rector al Holy Apostles Senior Seminary din arhidieceza de Manila. „Avem emoţii contrastante: moştenirea cea mai frumoasă este umilinţa şi proximitatea sa: a fost cu adevărat un bun păstor pentru noi”, spune Sharon, catolică angajată într-o parohie din teritoriu. „Cu adevărat s-a îngrijit de noi cu iubire”, conclude părintele Abos, preot bătrân din Manila. Cardinalul Tagle lasă o dieceză înfloritoare cu circa 600 de preoţi, diecezani şi călugări, peste 700 de surori, peste 400 de cateheți.

(După agenția Fides, 28 ianuarie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.