Categorii

CĂLĂTORIA APOSTOLICĂ A SFÂNTULUI PĂRINTE FRANCISC ÎN MYANMAR ŞI BANGLADESH (26 noiembrie – 2 decembrie 2017)

ÎNTÂLNIREA CU AUTORITĂŢILE, CU SOCIETATEA CIVILĂ ŞI CU CORPUL DIPLOMATIC

International Convention Centre (Nay Pyi Taw)

Marţi, 28 noiembrie 2017

Doamnă consilier de stat,

Stimaţi membri ai guvernului şi alte autorităţi,

Domnul cardinal, veneraţi fraţi întru episcopat,

Stimaţi membri ai corpului diplomatic,

Doamnelor şi domnilor,

Exprim recunoştinţă vie pentru invitaţia gentilă de a vizita Myanmarul şi îi mulţumesc doamnei consilier de stat pentru cuvintele sale cordiale.

Sunt foarte recunoscător tuturor celor care au muncit neobosit pentru a face posibilă această vizită. Am venit, mai ales, ca să mă rog cu mica dar ferventa comunitate catolică din naţiune, pentru a o întări în credinţă şi a o încuraja în truda de a contribui la binele ţării. Sunt foarte bucuros că vizita mea se realizează după instituirea relaţiilor diplomatice formale între Myanmar şi Sfântul Scaun. Aş vrea să vă această decizie ca semn al angajării naţiunii de a continua dialogul şi cooperarea constructivă în cadrul comunităţii internaţionale mai mari, precum şi de a reînnoi ţesutul societăţii civile.

Aş vrea ca vizita mea să poată îmbrăţişa şi întreaga populaţie din Myanmar şi să ofere un cuvânt de încurajare tuturor celor care lucrează pentru a construi o ordine socială dreaptă, reconciliată şi inclusivă. Myanmarul a fost binecuvântat cu darul unei frumuseţi extraordinare şi al numeroaselor resurse naturale, însă comoara sa cea mai mare este desigur poporul său, care a suferit mult şi încă mai suferă, din cauza conflictelor interne şi a ostilităţilor care au durat prea mult timp şi au creat profunde diviziuni. Deoarece naţiunea este angajată acum pentru a restabili pacea, vindecarea de aceste răni se impune ca o prioritate politică şi spirituală fundamentală. Pot doar să exprim apreciere pentru eforturile guvernului în înfruntarea acestei provocări, îndeosebi prin Conferinţa de Pace de la Panglong, care reuneşte reprezentanţii diferitelor grupuri în tentativa de a pune capăt violenţei, de a construi încredere şi de a garanta respectarea drepturilor tuturor celor care consideră această ţară casa lor.

De fapt, procesul greu de construire a păcii şi a reconcilierii naţionale poate înainta numai prin angajarea pentru dreptate şi respectarea drepturilor umane. Înţelepciunea înţelepţilor a definit dreptatea ca voinţa de a recunoaşte fiecăruia ceea ce i se cuvine, în timp ce profeţii antici au considerat-o ca fundamentul păcii adevărate şi durabile. Aceste intuiţii confirmate de experienţa tragică a celor două războaie mondiale, au dus la crearea Naţiunilor Unite şi la Declaraţia universală a drepturilor omului ca bază pentru eforturile comunităţii internaţionale de a promova în toată lumea dreptatea, pacea şi dezvoltarea umană şi pentru a rezolva conflictele prin dialog şi nu prin folosirea forţei. În acest sens, prezenţa corpului diplomatic în jurul nostru dă mărturie nu numai despre rolul pe care Myanmarul îl ocupă între naţiuni, dar şi despre angajarea ţării de a menţine şi a respecta aceste principii fundamentale. Viitorul Myanmarului trebuie să fie pacea, o pace întemeiată pe respectarea demnităţii şi a drepturilor fiecărui membru al societăţii, pe respectarea fiecărui grup etnic şi a identităţii sale, pe respectarea statului de drept şi a unei ordini democratice care să permită fiecărui individ şi fiecărui grup – nimeni exclus – să ofere contribuţia sa legitimă la binele comun.

În marea lucrare a reconcilierii şi a integrării naţionale, comunităţile religioase din Myanmar au un rol privilegiat de desfăşurat. Diferenţele religioase nu trebuie să fie izvor de diviziune şi de neîncredere, ci mai degrabă o forţă pentru unitate, pentru iertare, pentru toleranţă şi pentru construirea înţeleaptă a ţării. Religiile pot desfăşura un rol semnificativ în vindecarea rănilor emotive, spirituale şi psihologice ale celor care au suferit în anii de conflict. Inspirându-se din valorile profund înrădăcinate, ele pot ajuta la extirparea cauzelor conflictului, la construirea de punţi de dialog, la căutarea dreptăţii şi la a fi glas profetic pentru cei care suferă. Este un mare semn de speranţă că liderii diferitelor tradiţii religioase din această ţară se angajează să lucreze împreună, cu spirit de armonie şi respect reciproc, pentru pace, pentru a-i ajuta pe săraci şi pentru a educa la valorile religioase şi umane autentice. În încercarea de a construi o cultură a întâlnirii şi a solidarităţii, ei contribuie la binele comun şi pun bazele morale indispensabile pentru un viitor de speranţă şi prosperitate pentru generaţiile viitoare.

Acel viitor este şi astăzi în mâinile tinerilor naţiunii. Tinerii sunt un dar care trebuie iubit şi încurajat, o investiţie care va produce un profit bogat numai în faţa oportunităţilor reale de locuri de muncă şi ale unei instruiri bune. Aceasta este o condiţie urgentă de dreptate între generaţii. Viitorul Myanmarului, într-o lumea aflată în rapidă evoluţie şi interconexiune, va depinde de formarea tinerilor săi, nu numai în sectoarele tehnice, ci mai ales în valorile etice de onestitate, integritate şi solidaritate umană, care pot garanta consolidarea democraţiei şi a creşterii unităţii şi a păcii la toate nivelurile societăţii. Dreptatea intergeneraţională cere de asemenea ca generaţiile viitoare să poată moşteni un mediu natural necontaminat de aviditate şi de jefuirea umană. Este indispensabil ca tinerilor noştri să nu li se fure speranţa şi posibilitatea de a folosi idealismul lor şi talentele lor în proiectarea viitorul ţării lor, ba chiar, al întregii familii umane.

Doamnă consilier de stat, dragi prieteni!

În aceste zile, doresc să-i încurajez pe fraţii mei şi surorile mele catolici să persevereze în credinţa lor şi să continue să exprime propriul mesaj de reconciliere şi fraternitate prin opere caritative şi umanitare, de care să poată beneficia toată societatea. Este speranţa mea ca, în cooperarea respectuoasă cu adepţii altor religii şi cu toţi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă, ei să contribuie să deschidă o nouă eră de înţelegere şi de progres pentru popoarele din această iubită naţiune. Viaţă lungă Myanmarului! Vă mulţumesc pentru atenţia voastră şi, cu cele mai bune urări pentru slujirea voastră pentru binele comun, invoc asupra voastră a tuturor binecuvântările divine de înţelepciune, putere şi pace. mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.