Categorii

CĂLĂTORIA APOSTOLICĂ A SFÂNTULUI PĂRINTE FRANCISC ÎN COLUMBIA (6-11 septembrie 2017)

Vizită la Casa Familie San José

Hogar de San José, Medellín

Sâmbătă, 9 septembrie

Iubiţi fraţi şi surori,

Dragi copii şi copile,

Sunt bucuros să fiu cu voi în acest „Hogar de San José”. Mulţumesc pentru primirea pe care mi-aţi pregătit-o. Mulţumesc pentru cuvintele directorului, monseniorul Armando Santamaria.

Spun mulţumesc ţie, Claudia Yesenia, pentru mărturia ta curajoasă, cu adevărat curajoasă. Ascultând toate dificultăţile prin care ai trecut, îmi venea în amintirea inimii suferinţa nedreaptă a atâtor copii şi copile în toată lumea, care au fost şi încă sunt victime nevinovate ale răutăţii unora.

Şi Isus Prunc a fost victimă a urii şi a persecuţiei; şi El a trebuit să fugă cu familia sa, să părăsească ţara sa şi casa sa, pentru a scăpa de moarte. A vedea copiii suferind face rău sufletului deoarece copiii sunt predilecţii lui Isus. Nu putem accepta ca să fie maltrataţi, ca să fie privaţi de dreptul de a trăi copilăria lor cu seninătate şi bucurie, ca să li se nege un viitor de speranţă.

Însă Isus nu abandonează pe niciunul care suferă, cu atât mai puţin pe voi, copii şi copile, care sunteţi preferaţii săi. Claudia Yesenia, alături de atâtea orori petrecute, Dumnezeu ţi-a dăruit o mătuşă care s-a îngrijit de tine, un spital care te-a asistat şi în sfârşit o comunitate care te-a primit. Această casă este o dovadă a iubirii pe care Isus o are faţă de voi şi a dorinţei sale de a sta foarte aproape de voi. El face asta prin grija iubitoare a tuturor persoanelor bune care vă însoţesc, care vă iubesc şi vă educă. Mă gândesc la responsabilii acestei case, la surori, la personal şi la atâtea alte persoane care de acum fac parte din familia voastră pentru că sunteţi integraţi cu ei, vă cunosc. Pentru că asta e ce se face în aşa fel încât acest loc să fie o casă: căldura unei familii unde ne simţim iubiţi, ocrotiţi, acceptaţi, îngrijiţi şi însoţiţi.

Şi îmi place mult că această casă portă numele sfântului Iosif şi celelalte „Isus muncitorul” şi „Betleem”. Aş spune că sunteţi în mâini bune! Vă amintiţi ceea ce scrie sfântul Matei în Evanghelia sa, când relatează că Irod, în nebunia sa, a decis să-l ucidă pe Isus abia născut? Cum Dumnezeu i-a vorbit în vis sfântului Iosif, prin intermediul unui înger, şi a încredinţat grijii şi ocrotirii sale comorile sale cele mai preţioase: Isus şi Maria? Sfântul Matei ne spune că, imediat ce îngerul i-a vorbit, Iosif a ascultat imediat şi a făcut ceea ce Dumnezeu îi poruncise: „Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui în timpul nopţii şi a plecat în Egipt” (2,14). Sunt sigur că aşa cum sfântul Iosif a ocrotit şi a apărat de pericole Sfânta Familie, tot aşa vă apără pe voi, vă păzeşte şi vă însoţeşte. Şi cu el şi Isus şi Maria, pentru că sfântul Iosif nu poate sta fără Isus şi Maria.

Vouă fraţi şi surori, călugări, călugăriţe şi laici care, în această casă şi în celelalte case, primiţi şi îngrijiţi cu iubire aceşti copii care încă de mici au experimentat suferinţa şi durerea, aş vrea să vă amintesc două realităţi care nu trebuie să lipsească pentru că fac parte din identitatea creştină: iubirea care ştie să-l vadă pe Isus prezent în cei mai mici şi în cei mai slabi, şi datoria sacră de a-i duce pe copii la Isus. În această îndatorire, cu bucuriile sale şi durerile sale, vă încredinţez şi pe voi ocrotirii sfântului Iosif. Învăţaţi de la el: exemplul său să vă inspire şi să vă ajute în îngrijirea iubitoare a acestor mici, care sunt viitorul societăţii columbiene, al lumii şi al Bisericii, pentru ca, asemenea lui Isus însuşi, să poată creşte şi să se poată întări în înţelepciune şi har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor (cf. Lc 2,52). Isus şi Maria, împreună cu sfântul Iosif, să vă însoţească şi să vă ocrotească, să vă umple de duioşie, de bucurie şi de tărie.

Mă angajez să mă rog pentru voi, pentru ca în acest mediu de iubire familială să creşteţi în iubire, pace şi fericire şi astfel să puteţi vindeca rănile trupului şi ale inimii. Dumnezeu nu vă abandonează, vă ocroteşte şi vă asistă. Şi papa vă poartă în inima sa. Şi nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Cu aceasta vă mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.