Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în România (31 mai – 2 iunie 2019) – Statistici

Statistici ale Bisericii catolice din România la 31 decembrie 2017 (îngrijite de Oficiul Central de Statistică a Bisericii)

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

Suprafaţa (km2)                                  238.391

Populaţia                                            19.644.000

Densitatea (locuitori/ km2)                82

Catolici                                               1.445.000

Catolici la 100 de locuitori                7,4

Circumscripţii ecleziastice                 13

Parohii                                                2.031

Alte centre pastorale                          64

Catolici la un centru pastoral             690

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

Episcopi (Situaţie la 30.04.2019) 18

Preoţi diecezani                               1.792

Preoţi călugări                                 265

Total preoţi                                      2.057

Diaconi permanenţi                        4

Călugări care nu sunt preoţi           72

Călugăriţe cu voturi                        1.070

Membri din Institute Seculare       128

Misionari laici                                 56

Cateheţi                                            573

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

Catolici la un preot                         702

Catolici la un lucrător pastoral      363

Preoţi la un centru pastoral            0,98

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 52,2

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Seminarişti în Seminarul Mic        2.256

Seminarişti în Seminarul Mare      599

Seminarişti la 100 mii de locuitori           3,05

Seminarişti la 100 mii de catolici 41,5

Seminarişti la 100 de preoţi                       29,1

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Şcoli:

– materne şi primare                        68

– medii şi inferioare                        26

– superioare şi universităţi             7

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        5.940

– medii şi inferioare                        3.954

– institute superioare şi universităţi   894

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Spitale                                               14

Ambulatorii                                      43

Leprozerii                                         –

Case pentru bătrâni şi invalizi       34

Orfelinate şi creşe                            35

Consultanţi familiali                                   20

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      6

Alte centre                                        27

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.